Warszawa, 4 lutego 2020 r.

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!
 1. Struktura sprawozdania – omówienie poszczególnych elementów (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitałach)
 2. Nadrzędne zasady rachunkowości 
 3. Polityka rachunkowości a jakość sprawozdania finansowego
 4. Zmiana zasad polityki rachunkowości KSR nr 7
 5. Wycena wybranych elementów sprawozdania
 6. Harmonogram czynności niezbędnych do zamknięcia ksiąg
 7. Inwentaryzacja jako podstawa jakości sprawozdania finansowego
 8. Uzgodnienie sald
 9. Zamknięcie ksiąg
 10. Obowiązek badania sprawozdania
 11. Uproszczenia w ewidencji i sprawozdawczości dla jednostek małych i mikro
 12. Podstawy analizy wskaźnikowej sprawozdań finansowych i ich interpretacja oraz prezentacja w informacji dodatkowej
 13. Podpisanie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego
 14. Ogłaszanie sprawozdania
 15. Archiwizacja i przechowywanie dokumentacji księgowej
 16. Odpowiedzialność karna
 17. Etyka zawodowa
 18. Pozostałe zmiany

Szkolenie prowadzi:

Mariusz Sokołek – księgowy certyfikowany przez Ministerstwo Finansów, stały współpracownik Instytut Studiów Podatkowych, prowadził projekty szkoleniowe z zakresu rachunkowości, prawa podatkowego, prawa pracy i ubezpieczeń dla największych firm działających na polskim rynku, posiada wieloletnią praktykę jako główny księgowy oraz przygotowanie pedagogiczne, prowadzi zajęcia tylko od strony praktycznej, stały wykładowca kursu dla doradców i ekspertów podatkowych. Prowadzi 90 proc. zajęć na kursie dla certyfikowanego księgowego.

 

Uwaga. Uczestnicy seminarium w ramach materiałów szkoleniowych otrzymają:

 

Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych,
materiały autorskie dotyczące problematyki szkolenia.

 

TERMIN, MIEJSCE:

4 lutego 2020 r. w godz. 10.00-15.00, Warszawa, Pałac Konstancji – siedziba Instytutu Studiów Podatkowych, ul. Kaleńska 8

Cena:

Cena za uczestnictwo wynosi 399 zł wraz z materiałami. 
Dla drugiej i kolejnych osób z firmy wynosi 349 zł wraz z materiałami.

Doradco Podatkowy, uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobywasz 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!