Gdańsk, 16 marca 2020 r.

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

W 2019 r. zmieniły się zasady pobierania i rozliczania zryczałtowanego podatku dochodowego, tzw. podatku u źródła. Na skutek wejścia w życie ustawy nowelizującej wprowadzono regułę należytej staranności płatnika, zmodyfikowano mechanizm poboru przez płatników podatku u źródła, zmodyfikowano definicję rzeczywistego właściciela (ang. beneficial owner), zmodyfikowano tzw. szczególną klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania. Rok 2020 to czas kolejnych zmian w podatku u źródła. W trakcie szkolenia szczegółowo omówione zostaną wszystkie zmiany z uwzględnieniem praktycznych przykładów. Dyskusji poddane zostaną liczne (nierzadko sprzeczne) wyjaśnienia i interpretacje w tym podatku publikowane w ostatnich tygodniach.

 

 1. Planowane radykalne zmiany w podatku „u źródła” w 2010 r.
 2. Przypadki poboru podatku u źródła w 2020 r.
  1. Kiedy powstaje obowiązek rozliczenia podatku u źródła w 2020 r. w przypadku zapłaty za należności licencyjne, odsetki, know-how?
  2. Kiedy powstaje obowiązek rozliczenia podatku u źródła w przypadku zapłaty za usługi niematerialne?
  3. Kiedy powstaje obowiązek rozliczenia podatku u źródła w przypadku wypłaty dywidend lub innych zysków kapitałowych?
  4. Kiedy powstaje obowiązek rozliczenia podatku u źródła w przypadku zapłaty za świadczenia w ramach podróży służbowych (najem samochodów, etc.)?
 3. Należyta staranność płatnika podatku u źródła za 2019 r. i w 2020 r.
  1. Wprowadzenie przesłanki „należytej staranności” jako elementu niezbędnego dla korzystania ze stawek obniżonych, zwolnień lub niepodlegania podatkowi u źródła.
  2. Wzorcowa procedura weryfikacji kontrahenta pod kątem należytej staranności.
  3. Uwaga na czynności sprawdzające organów podatkowych, jak mogą przebiegać!
 4. Nowe zasady poboru podatku w 2020 r.
  1. Nowe zasady poboru podatku – wprowadzenie limitu 2 mln zł i obowiązku poboru podatku po jego przekroczeniu.
  2. Wprowadzenie instytucji oświadczenia płatnika o spełnieniu warunków do niestosowania limitu 2 mln PLN.
  3. Określenie zasad wnioskowania o zwrot pobranego podatku.
  4. Wprowadzenie możliwości uzyskania opinii o stosowaniu zwolnienia i niestosowaniu limitu 2 mln PLN.
  5. Zmiana definicji beneficial owner.
  6. Umożliwienie korzystania z kopii certyfikatów rezydencji oraz zmiany w zakresie klauzuli o unikaniu opodatkowania.
 5. Problemy praktyczne z uwzględnieniem zmian.
  1. Kiedy płatnik podatku u źródła może stosować zwolnienia wynikające z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub przepisów wspólnotowych?
  2. Jakie są typowe zapisy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i zwolnienia wspólnotowe?
  3. Jakie są obowiązki firmy będącej płatnikiem podatku u źródła (zapłata podatku, deklaracje, informacje podatkowe)?
  4. Czym jest certyfikat rezydencji i jak się go stosuje?
  5. Jaka jest właściwość organów podatkowych w przypadku podatku „u źródła”?

Szkolenie poprowadzi:

Jacek Pyssa - Dyrektor Departamentu Prawnego, Dyrektor Departamentu Podatków Bezpośrednich, Radca Prawny nr wpisu Łd-S-157. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2003 r.), uczestnik American School of Law Uniwersity of Florida (2003), studiował nauki ekonomiczne w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od lipca 2002 r. pracownik i współpracownik Instytutu Studiów Podatkowych. Od 2008 roku radca prawny. Jest wykładowcą Instytutu Studiów Podatkowych oraz doktorantem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (prowadzi zajęcia akademickie na temat prawa finansowego). Prowadził wykłady współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Do obowiązków Jacka Pyssy należy świadczenie pomocy prawnej i podatkowej, m.in. sporządzanie projektów opinii w sprawach prawnych i podatkowych, przeprowadzanie audytów prawnych i podatkowych oraz zastępstwo procesowe w postępowaniach podatkowych i prawnych przed organami administracji i sądami. Jacek Pyssa jest również wykładowcą w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, kontroli skarbowej, prawa karnego skarbowego oraz Ordynacji podatkowej.

 

Uwaga. Uczestnicy seminarium w ramach materiałów szkoleniowych otrzymają:

 

Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych,
materiały autorskie dotyczące problematyki szkolenia.

 

TERMIN, MIEJSCE:

16 marca 2020 r. w godz. 10.00-15.00, Gdańsk, Hotel Hanza, ul. Tokarska 6

Cena:

Cena za uczestnictwo w szkoleniu wynosi tylko 379 zł oraz 53 zł za materiały.

Dla drugiej i kolejnych osób z firmy cena za udział w wykładzie wynosi 299 zł i 53 zł za materiały.

Doradco Podatkowy, uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobywasz 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!