Żory, 11 grudnia 2019 r.

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

Szanowni Państwo,

     Z dniem 1 września 2019 r. wchodzą w życie rewolucyjne zmiany w podatku od towarów i usług, które dotyczą m.in. obowiązkowej podzielonej płatności. Przepisy te są adresowane praktycznie do każdego podatnika. Wprowadza się nowe obowiązki związane z fakturowaniem oraz przede wszystkim nowe sankcje z tytułu naruszenia obowiązkowego split payment. Likwiduje się krajowe odwrotne obciążenie (uchylenie załącznika nr 11 i 14 do ustawy o VAT) oraz wprowadza nowe zasady odpowiedzialności za zaległości podatkowe w VAT (uchylenie załącznika nr 13 do ustawy o VAT). Opublikowany będzie centralny wykaz zarejestrowanych podatników VAT. Poza tym została wydana cała seria wyroków TSUE dotyczących podatku VAT, które mogą wiązać się z koniecznością wstecznych korekt rozliczeń, zwłaszcza przez jednostki sektora publicznego (JST) i sektora finansowego.

     Od dnia 1 stycznia 2020 r. zmienią się zasady dokumentowania i rozliczania dostaw wewnątrzwspólnotowych. Zmiany obejmują nadanie szczególnego znaczenia nr VAT UE nabywcy, a także uwarunkowanie zastosowania stawki 0% wypełnieniem obowiązków informacyjnych i sprawozdawczych. Ponadto w przepisach dotyczących VAT pojawi się nowa procedura magazynu konsygnacyjnego, zasady opodatkowania dostaw łańcuchowych i dokumentowania WDT.

 

Oto szczegółowy program szkolenia:

 

 1. Obowiązkowa podzielona płatność:
  • uchylenie załącznika nr 11 i 14 do ustawy o VAT, czyli likwidacja odwrotnego obciążenia,
  • nowy załącznik nr 15do ustawy o VAT: towary i usługi objęte obowiązkową podzieloną płatnością,
  • co należy napisać na fakturze dokumentującej dostawę towarów (świadczenie usług) objętych obowiązkową podzieloną płatnością?
  • kiedy nabywca (usługobiorca) musi zastosować obowiązkową podzieloną płatność?
  • kiedy nabywcy są zwolnieni z tego obowiązku?
  • jakie sankcje grożą za brak zastosowania obowiązkowej podzielonej płatności?
 2. Nowy status rachunków VAT: poszerzenie zakresu przelewów publiczno-prawnych z tego rachunku (PIT, CIT, ZUS).
 3. Nowa koncepcja odpowiedzialności nabywcy za zaległości podatkowe w VAT dostawcy (usługodawcy):
  • uchylenie załącznika nr 13 do ustawy o VAT,
  • zakup towarów i usług z nowego załącznika nr 15 do ustawy o VAT jako przesłanka odpowiedzialności solidarnej nabywcy (usługobiorcy),
  • przesłanki wyłączające odpowiedzialność nabywcy (usługodawcy): m.in. zastosowanie split payment.
 4. Centralny Rejestr Podatników (CRP) publikowany przez Szefa KAS:
  • obowiązek posiadania rachunku rozliczeniowego przez podatnika VAT,
  • skutki braku zapłaty zależności na rachunek bankowy podany w CRP,
  • trzydniowy terminna zawiadomienie naczelnika US w celu „uratowania” zaliczenia wydatków w części kosztów uzyskania przychodów.
 5. Używanie kas rejestrujących z papierowym i elektronicznym zapisem kopii: nowe obowiązki podatników w zakresie stosowania kas rejestrujących:
  • do kiedy można stosować kasy z papierowym zapisem kopii?
  • do kiedy można stosować kasy z elektronicznym zapisem kopii?
  • obowiązek pobrania oświadczeń od osób obsługujących kasy.
 6. Nowe zasady rozliczania i dokumentowania WDT od dnia 1 stycznia 2020 r.:
  • zmiana funkcji nr VAT UE nabywcy, obowiązki sprawozdawcze jako warunek zastosowania stawki 0%,
  • procedura magazynu konsygnacyjnego (call of stock),
  • zasady opodatkowania wewnątrzwspólnotowych dostaw łańcuchowych,
  • nowe reguły dokumentowania dostaw wewnątrzwspólnotowych.
 7. Zmiana zasad wystawiania faktur do paragonów i ujmowania tych faktur w ewidencji oraz deklaracji VAT.
 8. Nowa definicja pierwszego zasiedlenia.
 9. Ograniczenie możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego (200 tys.) przy obrocie niektórymi towarami.
 10. Opodatkowanie dostaw przez organy egzekucyjne.
 11. Zmiany w wystawianiu faktur VAT – RR.
 12. Nowa matryca stawek VAT i Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS).
 13. Wyrok TSUE dotyczący preproporcji za okres do 2016 r. – podatnicy mieli obowiązek skorygowania preproporcji stosowanej według własnego pomysłu.
 14. Wyrok TSUE dotyczący obowiązku podatkowego w usługach budowlanych: protokół odbioru.
 15. Wyrok TSUE dotyczący usług gastronomicznych i noclegowych.
 16. Karty paliwowe – czy można odliczać podatek naliczony.
 17. Pozostałe zmiany w podatku od towarów i usług wchodzące w życie z dniem 1 września 2019r., 1 stycznia i 1 kwietnia 2020 r.

Szkolenie prowadzi:

Mariusz Unisk - Prawnik, doradca podatkowy nr wpisu 09921, Wiceprezes Instytutu Studiów Podatkowych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego UW. Specjalizacja – podatek od towarów i usług, podatki dochodowe, PCC, podatki i opłaty lokalne.
Kieruje i koordynuje pracą multidycyplinarnych Zespołów powoływanych do kompleksowej optymalizacji podatkowej. Jest autorem i współautorem wielu publikacji książkowych na tematy podatkowe, w szczególności „Komentarza do podatku rolnego, leśnego oraz od nieruchomości” oraz „Komentarza do ustawy o podatku od towarów i usług” jest także autorem wielu specjalistycznych artykułów na tematy podatkowe. Od 15 lat uznany wykładowca tematyki podatkowej w zakresie podatku od towarów i usług, Ordynacji podatkowej i podatków i opłat lokalnych. Stały wykładowca Studium dla Doradców Podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatków lokalnych. W swojej karierze przeprowadził ponad 1000 szkoleń z zakresu prawa podatkowego.

 

Uwaga. Uczestnicy seminarium w ramach materiałów szkoleniowych otrzymają:

 

Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych,
materiały autorskie dotyczące problematyki szkolenia.

 

TERMIN, MIEJSCE:

11 grudnia 2019 r. godz. 10.00, Żory, Hotel Kameleon, ul. Boryńska 7

CENA:

Cena za uczestnictwo wraz z materiałami wynosi 460 zł.

Doradco Podatkowy, uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobywasz 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kalisz, 23 października 2019 r.

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

Szanowni Państwo,

     Z dniem 1 września 2019 r. wchodzą w życie rewolucyjne zmiany w podatku od towarów i usług, które dotyczą m.in. obowiązkowej podzielonej płatności. Przepisy te są adresowane praktycznie do każdego podatnika. Wprowadza się nowe obowiązki związane z fakturowaniem oraz przede wszystkim nowe sankcje z tytułu naruszenia obowiązkowego split payment. Likwiduje się krajowe odwrotne obciążenie (uchylenie załącznika nr 11 i 14 do ustawy o VAT) oraz wprowadza nowe zasady odpowiedzialności za zaległości podatkowe w VAT (uchylenie załącznika nr 13 do ustawy o VAT). Opublikowany będzie centralny wykaz zarejestrowanych podatników VAT. Poza tym została wydana cała seria wyroków TSUE dotyczących podatku VAT, które mogą wiązać się z koniecznością wstecznych korekt rozliczeń, zwłaszcza przez jednostki sektora publicznego (JST) i sektora finansowego.

     Od dnia 1 stycznia 2020 r. zmienią się zasady dokumentowania i rozliczania dostaw wewnątrzwspólnotowych. Zmiany obejmują nadanie szczególnego znaczenia nr VAT UE nabywcy, a także uwarunkowanie zastosowania stawki 0% wypełnieniem obowiązków informacyjnych i sprawozdawczych. Ponadto w przepisach dotyczących VAT pojawi się nowa procedura magazynu konsygnacyjnego, zasady opodatkowania dostaw łańcuchowych i dokumentowania WDT.

 

Oto szczegółowy program szkolenia:

 

 1. Obowiązkowa podzielona płatność:
  • uchylenie załącznika nr 11 i 14 do ustawy o VAT, czyli likwidacja odwrotnego obciążenia,
  • nowy załącznik nr 15do ustawy o VAT: towary i usługi objęte obowiązkową podzieloną płatnością,
  • co należy napisać na fakturze dokumentującej dostawę towarów (świadczenie usług) objętych obowiązkową podzieloną płatnością?
  • kiedy nabywca (usługobiorca) musi zastosować obowiązkową podzieloną płatność?
  • kiedy nabywcy są zwolnieni z tego obowiązku?
  • jakie sankcje grożą za brak zastosowania obowiązkowej podzielonej płatności?
 2. Nowy status rachunków VAT: poszerzenie zakresu przelewów publiczno-prawnych z tego rachunku (PIT, CIT, ZUS).
 3. Nowa koncepcja odpowiedzialności nabywcy za zaległości podatkowe w VAT dostawcy (usługodawcy):
  • uchylenie załącznika nr 13 do ustawy o VAT,
  • zakup towarów i usług z nowego załącznika nr 15 do ustawy o VAT jako przesłanka odpowiedzialności solidarnej nabywcy (usługobiorcy),
  • przesłanki wyłączające odpowiedzialność nabywcy (usługodawcy): m.in. zastosowanie split payment.
 4. Centralny Rejestr Podatników (CRP) publikowany przez Szefa KAS:
  • obowiązek posiadania rachunku rozliczeniowego przez podatnika VAT,
  • skutki braku zapłaty zależności na rachunek bankowy podany w CRP,
  • trzydniowy terminna zawiadomienie naczelnika US w celu „uratowania” zaliczenia wydatków w części kosztów uzyskania przychodów.
 5. Używanie kas rejestrujących z papierowym i elektronicznym zapisem kopii: nowe obowiązki podatników w zakresie stosowania kas rejestrujących:
  • do kiedy można stosować kasy z papierowym zapisem kopii?
  • do kiedy można stosować kasy z elektronicznym zapisem kopii?
  • obowiązek pobrania oświadczeń od osób obsługujących kasy.
 6. Nowe zasady rozliczania i dokumentowania WDT od dnia 1 stycznia 2020 r.:
  • zmiana funkcji nr VAT UE nabywcy, obowiązki sprawozdawcze jako warunek zastosowania stawki 0%,
  • procedura magazynu konsygnacyjnego (call of stock),
  • zasady opodatkowania wewnątrzwspólnotowych dostaw łańcuchowych,
  • nowe reguły dokumentowania dostaw wewnątrzwspólnotowych.
 7. Zmiana zasad wystawiania faktur do paragonów i ujmowania tych faktur w ewidencji oraz deklaracji VAT.
 8. Nowa definicja pierwszego zasiedlenia.
 9. Ograniczenie możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego (200 tys.) przy obrocie niektórymi towarami.
 10. Opodatkowanie dostaw przez organy egzekucyjne.
 11. Zmiany w wystawianiu faktur VAT – RR.
 12. Nowa matryca stawek VAT i Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS).
 13. Wyrok TSUE dotyczący preproporcji za okres do 2016 r. – podatnicy mieli obowiązek skorygowania preproporcji stosowanej według własnego pomysłu.
 14. Wyrok TSUE dotyczący obowiązku podatkowego w usługach budowlanych: protokół odbioru.
 15. Wyrok TSUE dotyczący usług gastronomicznych i noclegowych.
 16. Karty paliwowe – czy można odliczać podatek naliczony.
 17. Pozostałe zmiany w podatku od towarów i usług wchodzące w życie z dniem 1 września 2019r., 1 stycznia i 1 kwietnia 2020 r.

Szkolenie prowadzi:

Krystian Łatka – Prawnik, doradca podatkowy, wykładowca i konsultant podatkowy w Instytucie Studiów Podatkowych, specjalizujący się w podatku od towarów i usług oraz obsłudze sporów podatkowych. Ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest także absolwentem Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego Uniwersytetu Warszawskiego. Autor artykułów i współautor książek o tematyce podatkowej, w tym kolejnych wydań komentarza do ustawy o podatku od towarów i usług.

 

Uwaga. Uczestnicy seminarium w ramach materiałów szkoleniowych otrzymają:

 

Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych,
materiały autorskie dotyczące problematyki szkolenia.

 

TERMIN, MIEJSCE:

23 października 2019 r. w godz. 10.00-14.30, Kalisz, hotel Calisia, ul. Nowy Świat 1-3

CENA:

Cena za uczestnictwo wynosi 349 zł oraz 53 zł za materiały. 
Dla drugiej i kolejnych osób z firmy wynosi 299 zł oraz 53 zł za materiały

Doradco Podatkowy, uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobywasz 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Konin, 24 października 2019 r.

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

Szanowni Państwo,

     Z dniem 1 września 2019 r. wchodzą w życie rewolucyjne zmiany w podatku od towarów i usług, które dotyczą m.in. obowiązkowej podzielonej płatności. Przepisy te są adresowane praktycznie do każdego podatnika. Wprowadza się nowe obowiązki związane z fakturowaniem oraz przede wszystkim nowe sankcje z tytułu naruszenia obowiązkowego split payment. Likwiduje się krajowe odwrotne obciążenie (uchylenie załącznika nr 11 i 14 do ustawy o VAT) oraz wprowadza nowe zasady odpowiedzialności za zaległości podatkowe w VAT (uchylenie załącznika nr 13 do ustawy o VAT). Opublikowany będzie centralny wykaz zarejestrowanych podatników VAT. Poza tym została wydana cała seria wyroków TSUE dotyczących podatku VAT, które mogą wiązać się z koniecznością wstecznych korekt rozliczeń, zwłaszcza przez jednostki sektora publicznego (JST) i sektora finansowego.

     Od dnia 1 stycznia 2020 r. zmienią się zasady dokumentowania i rozliczania dostaw wewnątrzwspólnotowych. Zmiany obejmują nadanie szczególnego znaczenia nr VAT UE nabywcy, a także uwarunkowanie zastosowania stawki 0% wypełnieniem obowiązków informacyjnych i sprawozdawczych. Ponadto w przepisach dotyczących VAT pojawi się nowa procedura magazynu konsygnacyjnego, zasady opodatkowania dostaw łańcuchowych i dokumentowania WDT.

 

Oto szczegółowy program szkolenia:

 

 1. Obowiązkowa podzielona płatność:
  • uchylenie załącznika nr 11 i 14 do ustawy o VAT, czyli likwidacja odwrotnego obciążenia,
  • nowy załącznik nr 15do ustawy o VAT: towary i usługi objęte obowiązkową podzieloną płatnością,
  • co należy napisać na fakturze dokumentującej dostawę towarów (świadczenie usług) objętych obowiązkową podzieloną płatnością?
  • kiedy nabywca (usługobiorca) musi zastosować obowiązkową podzieloną płatność?
  • kiedy nabywcy są zwolnieni z tego obowiązku?
  • jakie sankcje grożą za brak zastosowania obowiązkowej podzielonej płatności?
 2. Nowy status rachunków VAT: poszerzenie zakresu przelewów publiczno-prawnych z tego rachunku (PIT, CIT, ZUS).
 3. Nowa koncepcja odpowiedzialności nabywcy za zaległości podatkowe w VAT dostawcy (usługodawcy):
  • uchylenie załącznika nr 13 do ustawy o VAT,
  • zakup towarów i usług z nowego załącznika nr 15 do ustawy o VAT jako przesłanka odpowiedzialności solidarnej nabywcy (usługobiorcy),
  • przesłanki wyłączające odpowiedzialność nabywcy (usługodawcy): m.in. zastosowanie split payment.
 4. Centralny Rejestr Podatników (CRP) publikowany przez Szefa KAS:
  • obowiązek posiadania rachunku rozliczeniowego przez podatnika VAT,
  • skutki braku zapłaty zależności na rachunek bankowy podany w CRP,
  • trzydniowy terminna zawiadomienie naczelnika US w celu „uratowania” zaliczenia wydatków w części kosztów uzyskania przychodów.
 5. Używanie kas rejestrujących z papierowym i elektronicznym zapisem kopii: nowe obowiązki podatników w zakresie stosowania kas rejestrujących:
  • do kiedy można stosować kasy z papierowym zapisem kopii?
  • do kiedy można stosować kasy z elektronicznym zapisem kopii?
  • obowiązek pobrania oświadczeń od osób obsługujących kasy.
 6. Nowe zasady rozliczania i dokumentowania WDT od dnia 1 stycznia 2020 r.:
  • zmiana funkcji nr VAT UE nabywcy, obowiązki sprawozdawcze jako warunek zastosowania stawki 0%,
  • procedura magazynu konsygnacyjnego (call of stock),
  • zasady opodatkowania wewnątrzwspólnotowych dostaw łańcuchowych,
  • nowe reguły dokumentowania dostaw wewnątrzwspólnotowych.
 7. Zmiana zasad wystawiania faktur do paragonów i ujmowania tych faktur w ewidencji oraz deklaracji VAT.
 8. Nowa definicja pierwszego zasiedlenia.
 9. Ograniczenie możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego (200 tys.) przy obrocie niektórymi towarami.
 10. Opodatkowanie dostaw przez organy egzekucyjne.
 11. Zmiany w wystawianiu faktur VAT – RR.
 12. Nowa matryca stawek VAT i Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS).
 13. Wyrok TSUE dotyczący preproporcji za okres do 2016 r. – podatnicy mieli obowiązek skorygowania preproporcji stosowanej według własnego pomysłu.
 14. Wyrok TSUE dotyczący obowiązku podatkowego w usługach budowlanych: protokół odbioru.
 15. Wyrok TSUE dotyczący usług gastronomicznych i noclegowych.
 16. Karty paliwowe – czy można odliczać podatek naliczony.
 17. Pozostałe zmiany w podatku od towarów i usług wchodzące w życie z dniem 1 września 2019r., 1 stycznia i 1 kwietnia 2020 r.

Szkolenie prowadzi:

Krystian Łatka – Prawnik, doradca podatkowy, wykładowca i konsultant podatkowy w Instytucie Studiów Podatkowych, specjalizujący się w podatku od towarów i usług oraz obsłudze sporów podatkowych. Ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest także absolwentem Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego Uniwersytetu Warszawskiego. Autor artykułów i współautor książek o tematyce podatkowej, w tym kolejnych wydań komentarza do ustawy o podatku od towarów i usług.

 

Uwaga. Uczestnicy seminarium w ramach materiałów szkoleniowych otrzymają:

 

Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych,
materiały autorskie dotyczące problematyki szkolenia.

 

TERMIN, MIEJSCE:

24 października 2019 r. w godz. 9.00-13.30, Konin, hotel Kresowianka, ul. Kolska 55a

24 października 2019 r. w godz. 9.00-13.30, Konin, hotel Kresowianka, ul. Kolska 55a

CENA:

Cena za uczestnictwo wynosi 349 zł oraz 53 zł za materiały. 
Dla drugiej i kolejnych osób z firmy wynosi 299 zł oraz 53 zł za materiały

Doradco Podatkowy, uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobywasz 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!