Prenumerata roczna 2023 wersja PDF

299.00

Opis

 UWAGA: Prenumerata obejmuje 12 kolejnych numerów i  rozpoczyna się od stycznia 2023 r. 

 

Prenumerata  „Doradztwo Podatkowe” BISP to co miesiąc:

* Plik PDF przesyłany na podany adres mailowy.

* Ponad 100 stron artykułów, opinii i innych informacji na tematy podatkowe.

* Ujednolicone i uaktualniane na bieżąco teksty prawa podatkowego

* Odpowiedzi dotyczące podatków, zadane Instytutowi przez naszych Kontrahentów – uczestników seminariów i konferencji. * Rabaty (przez czas trwania prenumeraty) przy zakupie innych wydawnictw ISP.

* Uczestnictwo w akcjach promocyjnych powiązanych z zakupem prenumeraty. Jeżeli chcesz mieć obiektywne i wiarygodne źródło wiedzy o podatkach ? zaprenumeruj nasz miesięcznik. Zwiększysz bezpieczeństwo podatkowe i uzyskasz możliwość zmniejszenia ciężaru podatków.

 

PAKIET DLA  PRENUMERATY ROCZNEJ PDF:

Cotygodniowa „Informacja Podatkowa” w formie elektronicznej o zmianach w przepisach prawa podatkowego,  wydawanych pismach Ministra Finansów z wyjaśnieniami dotyczącymi stosowania przepisów prawa podatkowego, oraz orzecznictwem sądowym.

20% rabatu przy zakupie innych wydawnictw ISP w czasie trwania prenumeraty

 

 

 

* Wysyłając formularz oświadczam, że zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zostałem/am poinformowany/a że:

1. Administratorem moich danych osobowych jest Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kaleńska 8, 04-367,

2. moje dane osobowe przetwarzane będą w wyżej wymienionych celach, podstawą prawną jest art. 6 ust 1 pkt a/b/c/d/e/f rozporządzenia 2016/679,

3. odbiorcą/odbiorcami moich danych osobowych będą podmioty powiązane należące do grupy ISP, pracownicy oraz współpracownicy tych podmiotów;

4. moje dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia na moją rzecz usług oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń z tego tytułu;

5. posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6. mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 51 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych dotyczących przetwarzania ww. w celu narusza przepisy tego rozporządzenia;

7. podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia przez ISP usług w celu realizacji których dane te są gromadzone i przetwarzane;

8. moje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania a także w sposób niezautomatyzowany przez osoby do tego uprawnione; konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie przeze mnie informacji o zmianach w prawie, orzecznictwie, praktyce organów administracji i związanej z tymi kwestiami ofercie ISP obejmującej aspekty edukacyjne i doradcze.

Więcej informacji