Wersja drukowana Biuletyn ISP Doradztwo Podatkowe 01/2019

47.00

Na stanie

Opis

Miesięcznik Doradztwo Podatkowe Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych znajduje się w wykazie czasopism naukowych z liczbą 4 punktów przyznawanych za publikacje w tym czasopiśmie.(Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 grudnia 2014 r.)

 

Spis treści: pobierz pdf.

 

Drodzy Czytelnicy

 

Podczas przesłuchania przed komisją śledczą do spraw wyłudzeń VAT były dyrektor departamentu zajmującego się tym podatkiem, (z wykształcenia chyba ekonometryk), stwierdził w tonie protekcjonalnym, że jakoby nie zdołał (mi) wytłumaczyć, że tzw. „odwrócony VAT” jest czymś innym niż stawka 0% i jest to jego „porażka dydaktyczna”. Odnosząc się do tego stwierdzenia pragnę poinformować, że Pan Tratkiewicz nigdy mi nie tłumaczył czegokolwiek, nigdy z nim nie rozmawiałem, nigdy nie słyszałem nawet jego wykładu, więc chyba myli mnie z kimś innym (noszę dość popularne nazwisko i jest kilku profesorów o tym nazwisku). Twierdzenie, że tzw. „odwrócony VAT” rodzi inne skutki fiskalne niż stawka 0% może publicznie głosić były minister finansów, który nie zna się na takich „szczegółach”, co z uporem udowadnia opinii publicznej. Ale gdy twierdzi to były wieloletni dyrektor departamentu, który mógł się od swoich podwładnych dowiedzieć na czym polega ten problem, to albo do tej pory nie zgłębił tego podatku, albo wprowadza w błąd komisję. Przekażę więc Panu byłemu dyrektorowi wiedzę, która ma każda (początkująca) księgowa w biurze rachunkowym:
– podatnik sprzedający towar (usługę) objęty „odwróconym VAT-em” albo stawką 0% nie ma podatku należnego,
– podmioty te mają z tego tytułu prawo do zwrotu podatku naliczonego,
– nabywca tych towarów (usług) niczego nie płaci do urzędu skarbowego, bo w przypadku „odwróconego VAT-u” jego podatek należny równa się podatkowi naliczonemu (czyli 0), a w przypadku zakupu na stawce 0% też nie ma żadnych płatności do urzędu skarbowego z tego tytułu,
– klienci odsprzedający towar na „odwróconym VAT-cie” albo stawce 0% też z tego tytułu nic nie płacą.
Tezę, że przy pomocy „odwróconego VAT-u” (czyli stawki 0%) uszczelnia się VAT – to absurd, który wymyślił zagraniczny biznes zajmujący się unikaniem opodatkowania, a propagowała to firma w której pracowała owa dama, będącą społecznym doradcą Ministra Rostowskiego, a Pan Dyrektor powtarza ich propagandę. Jest rzeczą bezsporną, że wraz z rozszerzaniem owego „odwróconego VAT” w latach 2011 – 2016 rosła (a nie spadała) luka podatkowa, wzrosły kwoty zwrotu VAT-u i ilość deklaracji ze zwrotem tego podatku. Te fakty pomija Pan Dyrektor, choć sądzę, że je zna.
Przy okazji ujawnił, że „odwrócony VAT” został wprowadzony po „spotkaniu Ministra Rostowskiego z przedstawicielami branży stalowej”. Czy w tym spotkaniu uczestniczyła firma doradcza, w której pracowała owa dama będąca społecznym doradcą ministra i czy ktoś uzyskał wynagrodzenie za udział w spotkaniu? To chyba trzeba sprawdzić.
Oczywiście wyrażam gotowości wytłumaczenia Panu byłemu dyrektorowi, byłemu Ministrowi Finansów, byłej doradczyni społecznej tego ministra oraz lobbystom „odwróconego VAT-u” szkodliwość tego rozwiązania dla dochodów budżetowych z tytułu tego podatku oraz tożsamość tego rozwiązania ze stawką 0%, a przede wszystkim polecam lekturę Biuletynu, w którym wielokrotnie omawiano ten problem.

Z poważaniem

redaktor naczelny

 

 

* Wysyłając formularz oświadczam, że zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zostałem/am poinformowany/a że:

1. Administratorem moich danych osobowych jest Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kaleńska 8, 04-367,

2. moje dane osobowe przetwarzane będą w wyżej wymienionych celach, podstawą prawną jest art. 6 ust 1 pkt a/b/c/d/e/f rozporządzenia 2016/679,

3. odbiorcą/odbiorcami moich danych osobowych będą podmioty powiązane należące do grupy ISP, pracownicy oraz współpracownicy tych podmiotów;

4. moje dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia na moją rzecz usług oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń z tego tytułu;

5. posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6. mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 51 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych dotyczących przetwarzania ww. w celu narusza przepisy tego rozporządzenia;

7. podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia przez ISP usług w celu realizacji których dane te są gromadzone i przetwarzane;

8. moje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania a także w sposób niezautomatyzowany przez osoby do tego uprawnione; konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie przeze mnie informacji o zmianach w prawie, orzecznictwie, praktyce organów administracji i związanej z tymi kwestiami ofercie ISP obejmującej aspekty edukacyjne i doradcze.

Więcej informacji