Serwis Doradztwa Podatkowego

Zmiany w rejestracji podatników VAT od 2 stycznia 2019 r.

     Ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw dokonano nowelizacji ustawy z 11 marca 2004 r. w zakresie rejestracji podatników VAT

 

     Zgodnie ze znowelizowanym art. 96 ust. 4a ustawy z dnia 11 marca 2004 r., naczelnik urzędu skarbowego nie dokonuje rejestracji podmiotu jako podatnika VAT bez konieczności zawiadamiania podmiotu, jeżeli:

  • dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym są niezgodne z prawdą lub
  • podmiot ten nie istnieje, lub
  • mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z tym podmiotem albo jego pełnomocnikiem, lub
  • podmiot albo jego pełnomocnik nie stawia się na wezwania naczelnika urzędu skarbowego, lub
  • z posiadanych informacji wynika, że podatnik może prowadzić działania z zamiarem wykorzystania działalności banków w rozumieniu art. 119zg pkt 1 Ordynacji podatkowej lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi w rozumieniu art. 119zg pkt 9 Ordynacji podatkowej., lub
  • wobec tego podmiotu sąd orzekł, na podstawie odrębnych przepisów, zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.

     Powyższa nowelizacja jest kolejnym etapem modyfikacji zasad rejestrowania i wyrejestrowania podatników, którą prawodawca rozpoczął od dnia 1 stycznia 2017 r. Zmiany te mają przyczynić się do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu podatku od towarów i usług.

 

Rafał Linka

Młodszy konsultant podatkowy

rafal.linka@isp-modzelewski.pl

Skontaktuj się z naszą redakcją