W numerze:

  • Rok 2022 w działaniach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  • Estoński CIT 3.0 – ryczałt od dochodów spółek i fundacja rodzinna
  • Udostępnienie najemcy energii elektrycznej wyprodukowanej przez wynajmującego prosumenta – skutki w podatku akcyzowym

 

Spis treści tutaj

 

adw. dr Mariusz Charkiewicz, r. pr. Mariusz Chilimoniuk
Aspekty prawne związane z przedawnieniem zobowiązań wynikających z decyzji o przeniesieniu na członków zarządu odpowiedzialności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne tutaj


Damian Kłosowicz
Nabycie udziałów (akcji) własnych przez spółkę kapitałową a prawo do opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (estońskim CIT) tutaj


Jan Sarnowski, Aleksander Łożykowski
Estoński CIT 3.0 – ryczałt od dochodów spółek i fundacja rodzinna tutaj