W numerze:

  • Refakturowanie usługi ubezpieczenia – skutki w podatku od towarów i usług
  • Powstanie obowiązku podatkowego w przypadku usług budowlanych w świetle najnowszego orzeczenia TSUE
  • Możliwość odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia usług noclegowych i gastronomicznych

Spis treści tutaj

 

dr Daniel Jakimiec.

Charakter i funkcja oznaczenia nieruchomości w księdze wieczystej dla wpisu wieczystoksięgowego ostrzeżenia o prowadzeniu postępowania restrukturyzacyjnego tutaj

 

prof. dr hab. Witold Modzelewski, Mikołaj Stelmach.

Niewesołe 15-lecie wspólnotowej wersji podatku od towarów i usług w Polsce tutaj