W numerze:

  • Granice swobody legislacyjnej ustawodawcy krajowego w procesie harmonizacji VAT na przykładzie tzw. ulgi na złe długi
  • Czy zaostrzone sankcje karne za wystawianie fałszywych faktur lub posługiwanie się nimi uderzają w oszustów wyłudzających VAT?

Spis treści tutaj

 

Klaudia Weronika Kaniecka
Charakter prewencyjno-sankcyjny art. 108 ustawy o VAT oraz art. 203 dyrektywy 2006/112/WE Rady UE a konstrukcja tych przepisów tutaj

 


Konrad Suchojad
Granice swobody legislacyjnej ustawodawcy krajowego w procesie harmonizacji VAT na przykładzie tzw. ulgi na złe długi tutaj

 


dr Krzysztof Radzikowski
Czy zaostrzone sankcje karne za wystawianie fałszywych faktur lub posługiwanie się nimi uderzają w oszustów wyłudzających VAT? tutaj

 


Maciej Flis
Subwencje i dotacje jako element podstawy opodatkowania VAT – uwagi na przykładzie tzw. ustawy prądowej tutaj

 


prof. dr hab. Witold Modzelewski
Niekonwencjonalne metody ucieczki od opodatkowania podatkiem od towarów i usług oraz wyłudzania zwrotów tego podatku (lata 2007-2018) tutaj

 


dr Mateusz Tchórzewski
Obciążenia podatkowe a podstawowe potrzeby życiowe podatników – uwagi na temat opodatkowania konsumpcji w świetle harmonizacji prawa podatkowego tutaj