Serwis Doradztwa Podatkowego

Brak dodatkowego badania technicznego pojazdu a odliczenie VAT

     W dniu 26 września 2019 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną (0115-KDIT1-2.4012.446.2019.1.AD) w kwestii odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z pojazdem samochodowym w przypadku braku zaświadczenia o przeprowadzeniu dodatkowego badania technicznego.

     Wnioskodawcą była spółka, która w dniu 20 maja 2019 r. podpisała umowę leasingu na samochód ciężarowy. W związku z tym zakupem poniosła koszty pierwszej wpłaty, rejestracji i ubezpieczenia. Jego konstrukcja dawała podstawy by stwierdzić, iż spełniał on wszystkie wymogi zapisane w art. 86a ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. Samochód w dniu 15 lipca 2019 r. poddany był dodatkowemu badaniu technicznemu i otrzymał certyfikat VAT-2.

     W związku z powyższym, spółka powzięła wątpliwość, czy kupując samochód spełniający wszystkie wymogi określone w art. 86a ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. ma prawo odliczać 100% VAT od kosztów poniesionych w związku z eksploatacją i posiadaniem samochodu służbowego od dnia nabycia (czyli 20 maja 2019 r.). Jej zdaniem przepisy nie określają żadnych terminów do wykonania badania i otrzymania certyfikatu VAT-2, jako warunku skorzystania z prawa do odliczenia całej kwoty VAT. Certyfikat VAT-2 potwierdza jedynie, iż samochód od dnia produkcji nie był samochodem osobowym, a małą ciężarówką.

     Natomiast zdaniem Organu, treść art. 86a ust. 10 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. wskazuje, iż prawo do odliczenia 100% kwoty podatku naliczonego przysługuje dopiero od dnia, w którym spółka uzyskała zaświadczenie i adnotację o spełnieniu odpowiednich wymagań. Zatem stanowisko wnioskodawcy uznano za nieprawidłowe.

 

    

Rafał Linka

Młodszy konsultant podatkowy

rafal.linka@isp-modzelewski.pl

Skontaktuj się z naszą redakcją