Serwis Doradztwa Podatkowego

Czy podział spółki przez wydzielenie podlega podatkowi od towarów i usług?

     Podział spółki przez wydzielenie nie będzie powodował dla spółki skutków w zakresie podatku od towarów i usług, gdy zarówno majątek pozostający w spółce jak i majątek przenoszony stanowić będą zorganizowane części przedsiębiorstwa.

     Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez towary, w myśl art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Natomiast w myśl art. 7 ust. 1 tej ustawy, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

     Z kolei stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi wspomnianej dostawy towarów.

     Niemniej jednak przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa – art. 6 pkt 1 tej ustawy.

     WSA w Gdańsku w wyroku z dnia 15 września 2010 r. sygn. akt I SA/Gd 489/10, a także Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 7 września 2010 sygn. I SA/Gd 396/10 wyraził pogląd, że podział spółki przez wydzielenie nie będzie powodował dla spółki skutków w zakresie podatku od towarów i usług, gdy zarówno majątek pozostający w spółce jak i majątek przenoszony stanowić będą zorganizowane części przedsiębiorstwa.

 

    

Andrzej Łukiańczuk
Doradca podatkowy nr 10266
andrzej.lukianczuk@isp-modzelewski.pl
tel. (22) 517 30 60 wew. 129

Skontaktuj się z naszą redakcją