Serwis Doradztwa Podatkowego

Dostosowanie zwolnienia dla gier hazardowych do nowych przepisów ustawy o grach hazardowych

     Na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw dostosowano przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. w zakresie zwolnień dla gier hazardowych.

     Obowiązujący od 1 kwietnia 2017 r. nowy przepis art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych wprowadził definicję gier hazardowych którymi są: gry losowe, zakłady wzajemne, gry w karty, gry na automatach. Jednocześnie przepisy nowelizujące opisaną ustawę (ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. z 2017 r. poz. 88) wyłączyły z zakresu gier losowych gry w karty – black jack, poker, baccarat (do dnia 31 marca 2017 r. objęte tą kategorią gier) oraz ustanowiły odrębną kategorię tego rodzaju gier hazardowych.

     W związku z powyższym mocą ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. dostosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. w zakresie zwolnienia dla gier hazardowych.

     Zgodnie ze znowelizowanym art. 43 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r., zwolniona od podatku jest działalność w zakresie gier hazardowych podlegająca przepisom o grach hazardowych. Zmiana przepisu ma charakter dostosowawczy przez generalne odwołanie się do wszystkich rodzajów gier hazardowych objętych ustawą o grach hazardowych.

     Nowelizacja wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.

     Na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw dostosowano przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. w zakresie zwolnień dla gier hazardowych.

     Obowiązujący od 1 kwietnia 2017 r. nowy przepis art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych wprowadził definicję gier hazardowych którymi są: gry losowe, zakłady wzajemne, gry w karty, gry na automatach. Jednocześnie przepisy nowelizujące opisaną ustawę (ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. z 2017 r. poz. 88) wyłączyły z zakresu gier losowych gry w karty – black jack, poker, baccarat (do dnia 31 marca 2017 r. objęte tą kategorią gier) oraz ustanowiły odrębną kategorię tego rodzaju gier hazardowych.

     W związku z powyższym mocą ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. dostosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. w zakresie zwolnienia dla gier hazardowych.

     Zgodnie ze znowelizowanym art. 43 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r., zwolniona od podatku jest działalność w zakresie gier hazardowych podlegająca przepisom o grach hazardowych. Zmiana przepisu ma charakter dostosowawczy przez generalne odwołanie się do wszystkich rodzajów gier hazardowych objętych ustawą o grach hazardowych.

     Nowelizacja wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.

    

Katarzyna Wawrzonkiewicz

specjalista ds. obsługi ubezpieczenia podatkowego

tel. 22 517 30 76

katarzyna.wawrzonkiewicz@isp-modzelewsik.pl

Skontaktuj się z naszą redakcją