Artykuł

Jak zdaniem organów podatkowych liczyć limit finansowania dłużnego?

W przypadku, gdy nadwyżka kosztów finansowania dłużnego jest wyższa od 3 mln zł, to wskaźnik 30% EBITDA trzeba stosować do całej nadwyżki kosztów finansowania dłużnego bez pomniejszania jej o 3 mln zł.

 

Organy podatkowe wyrażają pogląd, zgodnie z którym, gdy nadwyżka kosztów finansowania dłużnego nie przekracza 3 mln zł, to obowiązuje limit 3 mln zł. W przypadku zaś, gdy nadwyżka kosztów finansowania dłużnego jest wyższa od 3 mln zł, to wskaźnik 30% EBITDA trzeba stosować do całej nadwyżki kosztów finansowania dłużnego bez pomniejszania jej o 3 mln zł.

Przykładowo w interpretacji indywidualnej z dnia 24 października 2018 r. (0111-KDIB1-3.4010.468.2018.1.MO) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazał, że:

  1. jeżeli przykładowo 30% EBITDA odpowiada kwocie 4,5 mln zł, to każde przekroczenie wartości nadwyżki kosztów finansowania ponad tę kwotę powoduje obowiązek wyłączenia wartości odpowiadającej temu przekroczeniu z kosztów uzyskania przychodów.
  2. jeśli 30% EBITDA jest niższe niż 3.000.000 zł, to ewentualna nadwyżka kosztów finansowania dłużnego do wysokości 3.000.000 zł podlega zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów. Kwota nadwyżki kosztów finansowania dłużnego brana pod uwagę przy wyliczaniu wzoru określonego w ust. 1 art. 15c ustawy nie powinna być zatem pomniejszana o 3.000.000 zł;
  3. kwota 3.000.000 zł może co najwyżej zwiększyć limit wynikający z zastosowania wzoru, tj. stanowiąc jego górny pułap, gdy kwota wyliczona w oparciu o powyższy wzór jest niższa niż 3.000.000 zł,
  4. każde przekroczenie wartości nadwyżki kosztów finansowania ponad kwotę 3.000.000 mln zł powoduje obowiązek wyłączenia wartości odpowiadającej temu przekroczeniu z kosztów uzyskania przychodów. Jeżeli zaś 30% EBITDA jest niższe niż 3.000.000 zł, to ewentualna nadwyżka kosztów finansowania dłużnego nad odpowiadającymi rodzajowo tym kosztom przychodami - do wysokości 3.000.000 zł - podlega zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów.

 

Andrzej Łukiańczuk

Doradca podatkowy nr 10266

andrzej.lukianczuk@isp-modzelewski.pl

tel. (22) 517 30 60 wew. 129

Skontaktuj się z naszą redakcją