Serwis Doradztwa Podatkowego

Kasy on-line

     Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 maja 2019 r.

     Celem nowelizacji jest wprowadzenie odpowiednich rozwiązań pozwalających na stosowanie do ewidencji sprzedaży i kwot podatku należnego ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych kas on-line (kas rejestrujących przesyłających dane do centralnego systemu teleinformatycznego – Centralnego Repozytorium Kas, prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej).

     Ustawodawca dopuszcza stosowane przez przedsiębiorców do prowadzenie ewidencji sprzedaży kasy rejestrujące kasy z elektronicznym i papierowym zapisem kopii jednak jest to ograniczone w czasie.

     Od 1 stycznia 2020 roku kasę fiskalną online zobowiązane będą wdrożyć podmioty :

  • świadczące usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów;
  • sprzedające benzynę silnikową, olej napędowy oraz gaz przeznaczony do napędu silników spalinowych.

     Od 1 lipca 2020 roku będą to podmioty:

  • świadczące stałe lub sezonowo usługi związane z wyżywieniem – stacjonarne placówki gastronomiczne oraz usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania;
  • zajmujące się sprzedażą węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

     Od stycznia 2021 roku kasę fiskalną online zobowiązane będą wprowadzić podmioty świadczące usługi:

  • fryzjerskie;
  • kosmetyczne i kosmetologiczne;
  • budowlane;
  • w zakresie opieki medycznej świadczone przez lekarzy i lekarzy dentystów,
  • prawnicze;
  • związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

 

Martyna Betiuk

Młodszy Konsultant Podatkowy

22 517 30 60 (wew. 109)

martyna.betiuk@isp-modzelewski.pl

Skontaktuj się z naszą redakcją