Serwis Doradztwa Podatkowego

„Mleka” roślinne z wyższą stawką VAT?

     Dnia 19 lipca 2019 r. Sejm przyjął w III czytaniu ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Projekt, który został przyjęty powstał w wyniku scalenia druków sejmowych 3255 (Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Ordynacja podatkowa) oraz 3602 (Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw). Uchwalona ustawa została skierowana do Senatu, jednak już od chwili trafienia wspomnianych wyżej dwóch projektów do Sejmu, wzbudzały znaczne zainteresowanie opinii publicznej, gdyż dotyczyły dwóch obszarów o ogromnym wpływie na sytuację prawno-podatkową dla praktycznie każdego przedsiębiorcy. Pierwszym jest obowiązkowa podzielona płatność, drugim konstrukcja nowej matrycy VAT.

     Odnosząc się do nowej matrycy VAT, należy wspomnieć, że dyskusja nad jej konstrukcją toczy się od bardzo długiego czasu, jako najdobitniejszy przykład należy wskazać, że w głosowanie dotyczące ustawy z nową matryca VAT zostało już raz usunięte z porządku obrad Sejmu. W szeroko pojętej dyskusji publicznej wiele uwagi poświęcono opodatkowaniu chipsów oraz soków owocowych.

     Początkowo np. soki oraz nektary owocowe i warzywne miałyby być nadal opodatkowane 5% stawką VAT, ale napoje, w których zwykle większość stanowi woda - 23% VAT-em. Stawka na napoje mające do 20 proc. wkładu owocowego była przedmiotem krytyki. Podczas prac sejmowej komisji finansów publicznych wprowadzono m.in. poprawkę obejmującą stawką 5% w nowej matrycy napoje bezalkoholowe, w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego.

     Na obradach komisji przed III czytaniem projektu ustawy zgłoszono dwie poprawki mające obejmować obniżoną stawką VAT szeroko pojęte „mleka” roślinne. Pierwsza poprawka była zaproponowana przez Klub Parlamentarny Kukiz 15 zaś, druga przez Klub Parlamentarny PO-KO, obie dotyczyły tego samego, jednak różniły się pod względem redakcyjnym i umiejscowieniem w ustawie. Ich meritum polegało na objęciu stawką 5% napojów na bazie soi, orzechów oraz zbóż, nie zawierających mleka, mlecznych produktów i tłuszczów z nich pochodzących. Komisja przy trzecim czytaniu projektu ustawy wnosiła o odrzucenie ich przez Sejm, co miało finalnie miejsce. W przypadku nie wniesienia poprawek przez Senat, oznacza to objęcie szeroko pojętych „mlek” roślinnych wyższą niż dotychczas stawką VAT. Napoje roślinne będące substytutami mleka krowiego, co do zasady już obecnie charakteryzują się wyższą ceną jednostkową od niego, przyjęcie ustawy w obowiązującym kształcie może spowodować wzrost ich ceny. Jednocześnie należy zaznaczyć, że jest to bardzo prawdopodobne, ale nie pewne, gdyż może dojść do ograniczenia marży producentów i dystrybutorów o ile jest to ekonomicznie możliwe, celem podtrzymania akceptowalnego dla konsumentów poziomu ceny.

 

Maciej Flis

Młodszy Konsultant Podatkowy

maciej.flis@isp-modzelewski.pl

Skontaktuj się z naszą redakcją