Serwis Doradztwa Podatkowego

Możliwość składania deklaracji na podatek leśny i rolny przez internet

     Z dniem 1 lipca 2019 r. weszły w życie następujące rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2019 r.:

     Rozporządzenia te określają jednolite wzory informacji i deklaracji dotyczących m.in. podatków leśnego oraz rolnego. Możliwe będzie przesyłanie wzorów z wykorzystaniem:

  • elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP);
  • innego systemu teleinformatycznego udostępnionego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego.

     Przewiduje się trzy możliwe rodzaje podpisu elektronicznego, który można będzie stosować: kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis osobisty oraz podpis zaufany.

     Celem wprowadzanych regulacji jest zapewnienie powszechnej możliwości składania informacji i deklaracji przez internet - zmiany wprowadziły jednolite wzory formularzy i możliwość składania ich za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Równocześnie zachowana zostanie jednak możliwość składania dokumentów w tradycyjnej (papierowej) formie.

 

    

Agata Strocka

Konsultant podatkowy

Główny specjalista

w Dziale Audytu Podatkowego

agata.strocka@isp-modzelewski.pl

tel.: (22) 517 30 69

Skontaktuj się z naszą redakcją