Serwis Doradztwa Podatkowego

Nagrody zdobywane w konkursach internetowych a podatek dochodowy od osób fizycznych

     Powyższa kwestia była analizowana m.in. przez WSA w Warszawie. W wyroku wydanym w sprawie o sygn. akt III SA/Wa 1079/18 ze skargi na interpretację Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej Sąd ten uznał, że przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: „ustawa”) zwolnienie z daniny nagród do 2 tys. zł w konkursach organizowanych i ogłaszanych przez środki masowego przekazu odnosi się również do konkursów zorganizowanych przez Internet.

     W tym względzie ocena Sądu pokrywała się ze stanowiskiem Spółki, na rzecz której wydana została skarżona interpretacja indywidualna. Spółka ta zakładała portal internetowy dla konsumentów, jako ogólnodostępne medium informacyjne dotyczące gier elektronicznych i branży e-sportowej, na którym mają być organizowane konkursy dla graczy. Ci zaś rywalizować mają w grach zręcznościowych, sportowych i symulacyjnych, odbywających się na specjalnych platformach. Zgodnie z założeniem zwycięzcą ma zostawać najlepszy gracz, który za owo zwycięstwo otrzyma punkty wymieniane na pieniądze lub nagrody rzeczowe o niskiej wartości. W ocenie Spółki od wygranych nie musi być potrącany podatek dochodowy od osób fizycznych, bowiem art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy zwalnia z daniny nagrody do 2 tys. zł w konkursach organizowanych i ogłaszanych przez środki masowego przekazu, do których zdaniem Spółki należy także internet. Służy bowiem do publikacji określonych treści dla nieograniczonej i anonimowej liczby odbiorców, a zatem spełnia te same zadania co tradycyjne media.

     Jak wskazywano WSA w Warszawie podzielił powyższą ocenę, niemniej WSA zastrzegł, że konkurs powinien być zarówno ogłoszony, jak i zorganizowany przez środki masowego przekazu.

     Jeśli więc konkurs zostanie zorganizowany nie przez internet, ale przez spółkę, która prowadzi specjalistyczny portal, na którym publikowane są informacje i artykuły z dziedziny gier elektronicznych, to nie zostaną spełnione przesłanki zwolnienia. Spółka nie jest wszak instytucją zaliczaną do tzw. mass mediów. To zaś oznacza, że Spółka jako organizator konkursu, powinna potrącić 10-proc. podatek od wygranych i odprowadzić go na rachunek właściwego urzędu skarbowego.

     W rezultacie WSA w Warszawie w wyroku sygn. akt III SA/Wa 1079/18. zgodził się z Dyrektorem Krajowej Informacji Skarbowej, który uznał, że do zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych nie wystarczy przekazanie informacji o konkursie w internecie. Konkurs powinien być też zorganizowany przez instytucję zaliczaną do tzw. mass mediów.

     Należy odnotować, że przepis art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy był niedawno nowelizowany. Od 1 stycznia 2018 r. nastąpiło podwyższenie z 760 zł do 2 tys. zł limitu zwolnienia, jednakże prawodawca nie zmodyfikował zgodnie z duchem czasu i obecnymi realiami gospodarczymi zawartego w tym przepisie wykazu środków masowego przekazu, poprzez zaliczenie do nich expressis verbis internetu, co powoduje, że wątpliwości podobne do wyżej opisanych będą się zapewne powtarzać.

 

dr Joanna Kiszka

joanna.kiszka@isp-modzelewski.pl

tel. (32) 259 71 50

Skontaktuj się z naszą redakcją