Serwis Doradztwa Podatkowego

Nowe matryce stawek VAT

     Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadza się następujące zmiany w zakresie nowej matrycy stawek VAT. Ustawę w dniu 23 lipca 2019 r. przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu.

     Zgodnie z treścią projektu towary będą klasyfikowane na podstawie CN, usługi natomiast na podstawie PKWiU 2015. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od dnia 1 kwietnia 2020 r., dnia 1 listopada będzie można występować stosować obniżoną stawkę na ebooki, e-czasopisma i czasopisma regionalne. Od dnia 1 listopada 2019 r. zostanie podwyższona do 8% stawka na czasopisma specjalistyczne.

I. W okresie od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r. stosowana będzie stawka podatku w wysokości 5% w odniesieniu do następujących towarów i usług:

 1. książki, gazety, obrazki i pozostałe wyroby przemysłu poligraficznego, drukowane; manuskrypty, maszynopisy i plany (CN ex 49) – wyłącznie towary objęte następującymi CN:
  1. książki, broszury, ulotki i podobne materiały, drukowane, nawet w pojedynczych arkuszach, z wyłączeniem ulotek (CN ex 4901),
  2. gazety, dzienniki i czasopisma, nawet ilustrowane lub zawierające materiały reklamowe – wyłącznie czasopisma regionalne lub lokalne (CN ex 4902),
  3. książki dla dzieci, obrazkowe, do rysowania lub kolorowania (CN 4903 00 00),
  4. nuty drukowane lub w rękopisie, nawet ilustrowane lub oprawione (CN 4904 00),
  5. mapy i mapy hydrograficzne lub podobne mapy wszelkich rodzajów, włączając atlasy, mapy ścienne, plany topograficzne i globusy, drukowane (CN 4905),
  6. pozostałe artykuły drukowane, włącznie z drukowanymi obrazkami i fotografiami – wyłącznie czasopisma regionalne lub lokalne (CN ex 4911);
 2. dyski, taśmy, półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej, „karty inteligentne” i inne nośniki do rejestrowania dźwięku lub innych zjawisk, nawet nagrane, włączając matryce i wzorce do produkcji dysków, ale wyłączając produkty objęte działem CN 37 – wyłącznie publikacje, o których mowa w pkt 1 (CN ex 8523);
 3. dostarczanie drogą elektroniczną publikacji, o których mowa w pkt 1 lit. a oraz c–e, z wyłączeniem publikacji, które w całości lub w przeważającej mierze składają się z treści wideo lub możliwej do odsłuchania muzyki.

II. W okresie od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r. stosowana będzie stawka podatku w wysokości 8% w odniesieniu do następujących towarów i usług:

 1. książki, gazety, obrazki i pozostałe wyroby przemysłu poligraficznego, drukowane; manuskrypty, maszynopisy i plany (CN ex 49) – wyłącznie towary objęte następującymi CN:
  1. gazety, dzienniki i czasopisma, nawet ilustrowane lub zawierające materiały reklamowe, z wyłączeniem czasopism regionalnych lub lokalnych (ex 4902),
  2. pozostałe artykuły drukowane, włącznie z drukowanymi obrazkami i fotografiami – wyłącznie roczniki, z wyłączeniem czasopism regionalnych lub lokalnych (ex 4911);
 2. dyski, taśmy, półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej, „karty inteligentne” i inne nośniki do rejestrowania dźwięku lub innych zjawisk, nawet nagrane, włączając matryce i wzorce do produkcji dysków, ale wyłączając produkty objęte działem CN 37 – wyłącznie publikacje, o których mowa w pkt 1 (CN ex 8523);
 3. dostarczanie drogą elektroniczną publikacji, o których mowa w pkt 1 oraz ust. 1 pkt 1 lit. b oraz f, z wyłączeniem publikacji, które w całości lub w przeważającej mierze składają się z treści wideo lub możliwej do odsłuchania muzyki.

     W przypadku gdy te same towary opodatkowane są stawką 5% oraz 8% wówczas pierwszeństwo zastosowania ma stawka niższa – 5%.

    

Martyna Betiuk

Młodszy Konsultant Podatkowy

22 517 30 60 (wew. 109)

martyna.betiuk@isp-modzelewski.pl

Skontaktuj się z naszą redakcją