Serwis Doradztwa Podatkowego

Nowe Objaśnienia do deklaracji VAT-7 i VAT-7K

     W dniu 31 maja 2019 r. w Dzienniku Urzędowym opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług.

     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług zmienia z dniem 1 czerwca 2019 r. Objaśnienia do wzorów deklaracji VAT-7 i VAT-7K w związku z nowym brzmieniem art. 111 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. Powyższe stanowi wykonanie delegacji zawartej w art. 99 ust. 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. w związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 15 marca 2019 r. Zmiany te dotyczą ubiegania się o zwrot kwoty wydanej na zakup każdej z kas rejestrujących. W efekcie w przypadku, gdy kwota ulgi z tytułu zakupu każdej z kas jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do zwrotu różnicy na rachunek podatnika lub do odliczenia od podatku należnego tej różnicy za następne okresy rozliczeniowe, jeżeli zakup kas nastąpił nie później niż w trakcie 6 miesięcy od rozpoczęcia prowadzenia ewidencji.

     Zgodnie z treścią Objaśnień odliczenia lub zwrotu z tytułu zakupu kas rejestrujących dokonuje się w poz. 52 lub 55 deklaracji VAT-7 (VAT-7K) w następujący sposób:

  • w przypadku wystąpienia nadwyżki podatku należnego nad naliczonym – w poz. 52 wykazuje się kwotę ulgi z tytułu zakupu kas rejestrujących, w części przysługującej do odliczenia w danym okresie rozliczeniowym, do wysokości tej nadwyżki,
  • w przypadku gdy kwota podatku naliczonego jest większa lub równa kwocie podatku należnego w danym okresie rozliczeniowym lub kwota ulgi z tytułu zakupu kas rejestrujących jest wyższa od nadwyżki podatku należnego nad naliczonym – w poz. 55 wykazuje się pozostałą nieodliczoną w poz. 52 kwotę ulgi z tytułu kas rejestrujących, przysługującą podatnikowi do zwrotu lub do odliczenia od podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe.

     Ponadto w poz. 56 wykazuje się również podatek naliczony, który w związku z brakiem czynności opodatkowanych podlega przeniesieniu na następny okres rozliczeniowy lub zwrotowi z urzędu skarbowego. W pozycji tej wykazuje się również kwotę „ulgi” z tytułu zakupu kas rejestrujących nieodliczoną od podatku należnego w danym okresie rozliczeniowy (90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł).

     Zgodnie z treścią rozporządzenia Objaśnienia stosuje się począwszy od rozliczenia odpowiednio za maj 2019 r. lub II kwartał 2019 r. Ponadto podatnicy użytkujący kasy rejestrujące z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, które zakupili przed dniem 1 maja 2019 r., korzystający z odliczenia lub zwrotu z tytułu zakupu tych kas, stosują objaśnienia w brzmieniu dotychczasowym. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 czerwca 2019 r.

 

Katarzyna Wawrzonkiewicz

specjalista ds. obsługi ubezpieczenia podatkowego

tel. 22 517 30 76

katarzyna.wawrzonkiewicz@isp-modzelewski.pl

Skontaktuj się z naszą redakcją