Serwis Doradztwa Podatkowego

Nowy wzór deklaracji VAT – IM

     W rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie deklaracji importowej dla podatku od towarów i usług wprowadzono zmiany w części C dotyczącej rozliczenia importu towarów:

  • w wierszu nr.1 import towarów opodatkowanych stawką 22% albo 23% w poz. 21 oraz w poz. 22 podatek należny od tych czynności wykazuje się podstawę opodatkowania importu towarów stawką w wysokości 22% lub w okresie wskazanym w art. 146 aa ust.1 pkt 1 ustawy stawką 23%;
  • w wierszu nr. 2 Import towarów opodatkowanych stawka 7% albo 8%, w poz. 23 oraz w poz. 24 podatek należny od tych czynności wykazuje się podstawę opodatkowania importu towarów stawką w wysokości 7% lub w okresie wskazanym w art. 146aa ust. 1 pkt 2 ustawy stawką w wysokości 8%.

Zmieniona deklaracja importowa obowiązuje od dnia 6 marca 2019 r. Stosowanie podwyższonych stawek podatku od towarów i usług 23% i 8% będzie uzależnione od określonych wskaźników:

  • relacji państwowego długu publicznego netto do produktu krajowego brutto (o której mowa w art. 38a pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych);
  • sumy corocznych różnic pomiędzy wartością relacji wyniku nominalnego do produktu krajowego brutto oraz poziomem średniookresowego celu budżetowego (o której mowa w art. 112aa ust. 5 ustawy o finansach publicznych);

Minister właściwy do spraw finansów publicznych będzie ogłaszał w drodze obwieszczenia informacje o końcu okresu obowiązywania podwyższonych stawek podatku. Obwieszczenie będzie publikowane do dnia 31 października roku poprzedzającego rok, w którym zaczną obowiązywać standardowe stawki.

Martyna Betiuk

Młodszy Konsultant Podatkowy

22 517 30 60 (wew. 109)

martyna.betiuk@isp-modzelewski.pl

Skontaktuj się z naszą redakcją