Serwis Doradztwa Podatkowego

Obowiązek podatnika do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot na zakup kas rejestrujących

     Podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydanych na zakup, w przypadkach, gdy w okresie trzech lat od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej:

  1. trwale zaprzestaną prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu tej kasy;
  2. naruszą obowiązki zapewnienia połączenia umożliwiającego przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas lub jeżeli z przyczyn niezależnych od podatnika nie może być prowadzona ewidencja sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz rezerwowej.

     Zwrotu odliczonych lub zwróconych kwot podatnik obowiązany jest dokonać na rachunek właściwego urzędu skarbowego w terminie:

  1. do 25. dnia miesiąca następującego po danym okresie rozliczeniowym, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie takiego zwrotu;
  2. do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie zwrotu - w przypadku podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku lub są podatnikami, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy.

     Do odliczenia lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii zakupionych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 2019 r. oraz zwrotu przez podatnika odliczonych lub zwróconych kwot wydanych na zakup tego typu kas stosuje się przepisy rozporządzenia z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących.

 

    

Martyna Betiuk

Młodszy Konsultant Podatkowy

22 517 30 60 (wew. 109)

martyna.betiuk@isp-modzelewski.pl

Skontaktuj się z naszą redakcją