Serwis Doradztwa Podatkowego

Obowiązkowe oświadczenie od pracowników obsługujących kasy fiskalne

     Zgodnie z nowym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących art. 6. pkt 3 tego rozporządzenia określa, że

      „Podatnik jest obowiązany zapoznać osobę prowadzącą u niego ewidencję, przed rozpoczęciem jej prowadzenia oraz bez względu na sposób i formę powierzenia tej osobie prowadzenia ewidencji, z informacją o zasadach ewidencji obejmującą podstawowe zasady prowadzenia ewidencji i wystawiania paragonu fiskalnego oraz skutki ich nieprzestrzegania.

  1. Osoba, o której mowa w ust. 3, przed rozpoczęciem prowadzenia ewidencji, składa podatnikowi oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji.
  2. Informacja o zasadach ewidencji, o której mowa w ust. 3, oraz oświadczenie, o którym mowa w ust. 4, są sporządzane w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla podatnika i dla osoby, o której mowa w ust. 3.
  3. Wzór informacji o zasadach ewidencji, o której mowa w ust. 3, oraz oświadczenia, o którym mowa w ust. 4, stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.”

     Pracodawca ma obowiązek posiadać oświadczenia o zapoznaniu się osoby obsługującej kasę fiskalną z informacją o zasadach ewidencji obejmującą podstawowe zasady prowadzenia ewidencji i wystawiania paragonu fiskalnego oraz skutkach ich nieprzestrzegania.

Termin uzyskania takiego oświadczenia:

  • dla osób już zatrudnionych jest to termin do dnia 31 maja 2019 r. z uwagi na fakt, że rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących weszło w życie bez vacatio legis,
  • dla osób, które zostaną zatrudnione od dnia 1 maja 2019 roku - przed przystąpieniem przez taką osobę do obsługi kasy fiskalnej.

 

Martyna Betiuk

Młodszy Konsultant Podatkowy

22 517 30 60 (wew. 109)

martyna.betiuk@isp-modzelewski.pl

Skontaktuj się z naszą redakcją