Serwis Doradztwa Podatkowego

Obowiązkowy split payment od dnia 1 listopada 2019 r.

     W dniu 19 lipca 2019 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, która zakłada wprowadzenie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności.

     Zgodnie z treścią nowelizacji, obowiązkowy split payment obejmie przede wszystkim dostawy towarów i usług, wobec których aktualnie stosuje się mechanizm odwrotnego obciążenia i odpowiedzialności podatkowej, wśród nich możemy wyróżnić przede wszystkim: paliwa, stal i wyroby stalowe, złom i odpady, metale szlachetne (np. złoto i srebro) i nieszlachetne, np. miedź. Ponadto, objęte nią będą np. tablety, smartfony, konsole, usługi budowalne. Obowiązek ten będzie dotyczyć także płatności za części i akcesoria do pojazdów silnikowych, węgiel i produkty węglowe, maszyny i urządzenia elektryczne, ich części i akcesoria.

     Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności będzie stosowany w przypadku faktur, których wartość brutto przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty, i w których wykazano transakcje w zakresie towarów lub usług wymienionych w dodawanym załączniku nr 15 do ustawy. Faktury opiewające na kwoty poniżej 15 000 zł będą podlegały rozliczaniu na ogólnych zasadach. W transakcjach takich nabywca będzie mógł jednak dobrowolnie stosować mechanizm podzielonej płatności.

     Za nieumieszczenie na wystawianej fakturze oznaczenia, że faktura ta, z uwagi na przedmiot transakcji, powinna zostać zapłacona z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, będzie grozić sankcja w wysokości 30 proc. kwoty podatku wykazanego na fakturze. Kara ta będzie naliczana od kwoty podatku przypadającej na dostawę towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15.

     Data wejścia w życie tych przepisów została jednak w ostatniej chwili przesunięta z dnia 1 września 2019 r. na dzień 1 listopada 2019 r.

     Nowelizacja ustawy konsumuje dwa rządowe projekty ustaw. Oprócz przepisów dotyczących obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności uchwalona ustawa zakłada również wprowadzenie nowej matrycy stawek podatku od towarów i usług oraz wiążącej informacji stawkowej (WIS).

 

Katarzyna Wawrzonkiewicz

specjalista ds. obsługi

ubezpieczenia podatkowego

tel. 22 517 30 76

katarzyna.wawrzonkiewicz@isp-modzelewsik.pl

Skontaktuj się z naszą redakcją