Oświadczenie

Oświadczenie zarządu ISP

Warszawa, dnia 21 stycznia 2022 r.

Szanowni Państwo,

pragniemy Państwa przestrzec przed fałszywą korespondencją dotyczącą wydawnictwa pt. „Polska Gospodarka” przygotowanego przez Platformę Wydawniczo-Reklamową Filteks sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy.

Instytut Studiów Podatkowych nie ma nic wspólnego z autorami tych listów, jak również nie uczestniczy w wymienionym w tych listach projekcie wydawniczym.

Jednocześnie informujemy, że z uwagi na uzasadnione podejrzenie bezprawnego wykorzystania wizerunku Instytutu Studiów Podatkowych oraz popełnienia przestępstwa fałszerstwa i oszustwa podjęliśmy stosowne kroki prawne oraz zawiadomiliśmy właściwe organy ścigania.

 

Zarząd Instytutu Studiów Podatkowych

Skontaktuj się z naszą redakcją