Serwis Doradztwa Podatkowego

Przejęcie spółki osobowej przez spółkę kapitałową – znaczenie podatkowe

     Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej określana jako: „ustawa”) nie reguluje wprost ani kwestii powstania przychodu podatkowego, ani sposobu ustalenia kosztu zyskania przychodu w przypadku połączenia spółki kapitałowej, jako spółki przejmującej, ze spółką osobową, jako spółka przejmowaną. Wątpliwości dotyczą m.in. tego czy na gruncie ustawy połączenie przez przejęcie spółki komandytowej skutkuje powstaniem po stronie spółki przejmującej przychodu podatkowego.

 

    

dr Joanna Kiszka

joanna.kiszka@isp-modzelewski.pl

tel. (32) 259 71 50

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

Skontaktuj się z naszą redakcją