Serwis Doradztwa Podatkowego

Przesłanki stosowania preferencyjnej stawki podatku od nieruchomości w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych

     Stawką, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawie o podatkach i opłatach lokalnych mogą być objęte budynki lub ich części, które spełniają łącznie dwie przesłanki, tj. są związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, a nadto są zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń - tj. takie, które są wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez wojewodę.

 

    

Agata Strocka

Konsultant podatkowy

Główny specjalista

w Dziale Audytu Podatkowego

agata.strocka@isp-modzelewski.pl

tel.: (22) 517 30 69

Szanowni Czytelnicy,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nowy etap prezentacji treści Serwisu Doradztwa Podatkowego. We współpracy z redakcją wydawnictw Infor, Instytut Studiów Podatkowych udostępnia część artykułów Serwisu w ramach systemu informacji prawnej INFORLEX w wydzielonym module „Podatki – ISP - Modzelewski”. Od dnia 23 kwietnia 2019 r. co tydzień będzie dostępne dla ogółu Czytelników pięć artykułów stanowiących część aktualnego wydania Serwisu Doradztwa Podatkowego. Pozostała treść Serwisu dostępna będzie za pośrednictwem systemu INFORLEX.

     Zapraszamy Państwa  do pobrania darmowej wersji do testowania: https://promocje.infor.pl/aktywacja/inforlex/isp/

Skontaktuj się z naszą redakcją