Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 217 – 21 października 2013 r.

Spis treści:


Komentarz nieuczesany – ważna rozmowa

I.SERWIS DORADCZY

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG
1. Nowe rozporządzenie Ministra Finansów dotyczące określenia innego sposób miejsca świadczenia przy świadczeniu usług transportu międzynarodowego – Piotr Zyśk;
2. Miejsce ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących – Anna Żarkowska;
3. Suma pojedynczych paragonów a dobowy raport – Piotr Wesołowski;
4. Dokumentowanie powierzchni użytkowej budynku lub lokalu mieszkalnego w celu zastosowania odpowiedniej stawki podatku – Wojciech Safian;
5. Nowy projekt rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług – Piotr Zyśk;
6. Czy połączenie spółek podlega podatkowi od towarów i usług – Andrzej Łukiańczuk;
7. Zbycie przedsiębiorstwa spółki cywilnej na rzecz wspólnika oraz pojęcie przedsiębiorstwa – Mateusz Wojciechowski;
8. Czy usługa remontu elewacji budynku wielorodzinnego podlega w całości opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 8%? – Wojciech Safian;
9. Wyrok z dnia 26 września 2013 r. w sprawie C-193/11 (Komisja Europejska vs. Polska), czyli przepis art. 119 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług jest zgodny z prawem unijnym – Jarosław Szajkowski;
10. Projekt rozporządzenia  Ministra Finansów dotyczący towarów i usług dla których obniża się stawkę podatku– Piotr Zyśk;
11. Jak rozpoznawać ogólny moment powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług od dnia 1 stycznia 2014 r.? – Jarosław Szajkowski;
12. Świat resortowych nonsensów, czyli projekt rozporządzenia ministra finansów dotyczący zwolnień w podatku od towarów i usług prof. dr hab. Witold Modzelewski;
13. Pożegnanie z fakturą jako zdarzeniem rodzącym obowiązek podatkowy – prof. dr hab. Witold Modzelewski;
14. Prawidłowo stawka podatku od towarów i usług dla usług związanych z usunięciem wykrytych nieszczelności oraz dla usług związanych z przeglądem instalacji gazowych – Piotr Wesołowski;
15. Stawka podatku od towarów i usług w przypadku usług wykonywanych na budynkach mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni przekraczającej 300 m2 – Wojciech Safian;

AKCYZA
16. Faktury z tytułu dostaw wyrobów akcyzowych w przypadku strat lub ubytków po dniu 1 stycznia 2014 r. i prawo do odliczenia podatku naliczonego – Jarosław Szajkowski;

PODATKI DOCHODOWE
17. Prowadzenie działalności w zakresie organizacji wypoczynku, a zwolnienie z opodatkowania dopłat do wypoczynku dzieci i młodzieży – Marek Zagórski;
18. Wybrane skutki podatkowe przejęcia spółki – Andrzej Łukiańczuk;
19. Odszkodowania i kary umowne wypłacone wynajmującemu w związku z wcześniejszym rozwiązaniem umowy najmu a koszty uzyskania przychodów – Mateusz Wojciechowski;
20. Projekt opodatkowania spółek komandytowych podatkiem dochodowym od osób prawnych – Anna Żarkowska;
21. Wydatki poniesionych przed rozpoczęciem wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej, związanych z uzyskaniem uprawnień do wykonywania zawodu notariusza – Piotr Wesołowski;
22. Faktury prognozowe za media w kosztach uzyskania przychodów – Anna Żarkowska;
23. Zapłata przez finansującego sumy pieniężnej związanej z wcześniejszym rozwiązaniem umowy leasingu a koszt uzyskania przychodów – Mateusz Wojciechowski;

INNE PODATKI
24. Nowoczesne technologie w budownictwie a podatek od nieruchomości– Jacek Budziszewski;
25. Zwolnienie z podatku od nieruchomości posadowionych na gruntach rolnych budynków – Malwina Sik;
26. Warunki zastosowania repertorium A w zastępstwie rejestru podatku od spadków i darowizn – Jacek Budziszewski;
27. Czy połączenie spółek podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych – Andrzej Łukiańczuk;

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA
28. Pięć firm doradczych uzurpuje sobie prawo do reprezentowania doradców podatkowych z największego regionu Izby – prof. dr hab. Witold Modzelewski;
29. Organ podatkowy nie jest uprawniony do wymagania uzupełnienia wniosku o interpretację Malwina Sik;
30. Składki ZUS od przedpłaconych kart obiadowych dla pracowników Jacek Budziszewski;
31. Założenia projektu zmian w Ordynacji Podatkowej – Malwina Sik;

II. PRZYJAZNY PRZEGLĄD PODATKOWY

III. INSTRUKCJE PODATKOWE
  1. Zmiany w zasadach opodatkowania wyrobów węglowych. Wzorcowy wewnętrzny regulamin podatkowy pośredniczącego podmiotu węglowego będącego podatnikiem podatku akcyzowego od wyrobów węglowych

IV. OGŁOSZENIE – AUDYT PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
V. OGŁOSZENIE – ABOLICJA ZUS

VI. PROMOCJE WYDAWNICZE

VII. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA


Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa podatkowego uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Uniskiem – Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30 94, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi postępowań uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem Aninowskim – Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60, jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl). 

Komentarz nieuczesany – ważna rozmowa


     Niedawno miałem okazję dłużej rozmawiać z prominentnym, choć rzadko goszczącym w mediach politykiem rządzącej nam miłościwie koalicji w miejscu przymusowej interakcji odległych światów, czyli na lotnisku im. Fryderyka Chopina. Ów polityk (dla jego bezpieczeństwa oczywiście pominę jego bliższe dane) zupełnie otwarcie przekazywał, że „w partii” istnieje potrzeba głębokich zmian personalnych na ul. Świętokrzyskiej, a tym zwłaszcza w całym pionie podatkowym. Jest tam źle, bo „skumał się on z międzynarodowym biznesem podatkowym”, licząc później na intratne kariery, a nie mający pojęcia o tych problemach ich zwierzchnicy powtarzają bzdury podsunięte im przez działających w złej wierze podwładnych. Spowodowało to – jak twierdzi – „demontaż systemu”, a rok przyszły w jego ocenie może przynieść załamanie wpływów z dwóch najważniejszych podatków, w tym zwłaszcza z VAT-u. Bardzo dobrze wie również , że pod tym adresem nie ma ludzi, którym chciałoby się chronić interes publiczny. Wręcz odwrotnie: współudział z lobbystami otwiera drzwi do karier w przemyśle, a wzrost zadłużenia – do instytucji finansowych. A oni właśnie rządzą pieniędzmi, mediami i… politykami. Nikt nie chce przecież stać się „ulubieńcem” Gazety Wyborczej, która ciągle jest w stanie zniszczyć karierę każdego liberała. Mój rozmówca z westchnieniem wypowiadał się o środowisku prawicowym, gdzie wrogość tej gazety jest warunkiem akceptacji. Nie sposób zanegować jego pogląd, że do najważniejszych zadań , poza sprawami personalnymi, należy:

  • całkowite odseparowanie biznesu podatkowego od resortu finansów,
  • usunięcie z ustaw podatkowych tych wszystkich „implantów”, które niszczą system podatkowy (lista powszechnie znana),
  • przekonanie „szefa”, że nie wystarczy pozbyć się ministra Jacka (Jana) Rostowskiego.

Czyżby nasze finanse publiczne miały jeszcze szanse pod rządami obecnej koalicji? Jeżeli władza chce szybko zwiększyć wpływy budżetowe, to wystarczy jeden ruch ręką: trzeba skreślić załącznik nr 11 do ustawy o podatku od towarów i usług – to da około 10 mld zł.

Witold Modzelewski


Skontaktuj się z naszą redakcją