Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 433 – 4 grudnia 2017 r.

PSIPP

Inform.pl

 

POSTĘPOWANIA KONTROLNE, PODATKOWE I SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE: CENTRUM OBSŁUGI ISP. Instytut Studiów Podatkowych, będący spółką doradztwa podatkowego, od ponad 20 lat skutecznie reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi. Nasz Zespół doświadczonych specjalistów reprezentuje podatników przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej na każdym stadium postępowań kontrolno – podatkowych a także w postępowaniach sądowo – administracyjnych.

Czytaj więcej >>

 

 

AKTUALNOŚCI PODATKOWE

 • Ograniczenia dotyczące tzw. “amortyzacji zwrotnej” – czytaj więcej tekst nr 5
 • Nowy próg kwotowy dla amortyzacji – czytaj więcej tekst nr 7
 • Odpłatne zbycie nieruchomości nabytych w drodze dziedziczenia po małżonku a data nabycia –  czytaj więcej tekst nr 9

 • Odliczenie od dochodu strat poniesionych przez likwidowany zakład w innym państwie UE – czytaj więcej tekst nr 11
 • Czy wydatki poniesione przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w celu uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu radcy prawnego stanowią koszty uzyskania przychodu? – czytaj więcej tekst nr 14
 • Projekt ustawy dotyczący płatności bezgotówkowych – czytaj więcej tekst nr 20

 

 

Spis treści:

Komentarz nieuczesany: nie wierzę w patriotyzm gospodarczy zagranicznego biznesu podatkowego

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Sprzedaż  masy betonowej a odwrotne obciążenie – Barbara Głowacka
2. Zwolnienie z opodatkowania sprzedaży nieruchomości – Agata Strocka
3. Brak efektywnej działalności a działalność gospodarcza w rozumieniu Dyrektywy 112 – Barbara Głowacka
4. Opodatkowanie sprzedaży jednostek wirtualnej waluty (tzw. „kryptowalut”) – Sebastian Kopacz

PODATKI DOCHODOWE

5. Ograniczenia dotyczące tzw. “amortyzacji zwrotnej” – Wojciech Safian
6. Czy koszty refundacji wydatków na egzamin pracownika są jego przychodem podatkowym? – Andrzej Łukiańczuk
7. Nowy próg kwotowy dla amortyzacji – Wojciech Safian
8. Wydatki związane z udostępnieniem osobom zarządzającym urządzeń technicznych jako koszt uzyskania przychodu – Maciej Jendraszczyk
9. Odpłatne zbycie nieruchomości nabytych w drodze dziedziczenia po małżonku a data nabycia – Małgorzata Słomka
10. Czy sfinansowanie dojazdu pracowników na turniej piłkarski jest dla nich świadczeniem nieodpłatnym? – Andrzej Łukiańczuk
11. Odliczenie od dochodu strat poniesionych przez likwidowany zakład w innym państwie UE – dr Joanna Kiszka
12. Miejsce zamieszkania a rezydencja podatkowa – Małgorzata Słomka
13. Moment zaliczania do kosztów uzyskania przychodów kosztów doradczych i prowizji w związku z kredytem inwestycyjnym – Aleksandra Garbarczyk
14. Czy wydatki poniesione przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w celu uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu radcy prawnego stanowią koszty uzyskania przychodu? – dr Joanna Kiszka
15. Pełnienie funkcji członka zarządu bez wynagrodzenia a nieodpłatne świadczenie – Sebastian Kopacz
16. Zmiana wysokości podatku od nieruchomości a korekta kosztów uzyskania przychodu – Maciej Jendraszczyk

INNE PODATKI

17. Aport nieruchomości a podatek od czynności cywilnoprawnych – Agata Strocka
18. Darowizna na rachunek bankowy a prawo do zwolnienia generalnego z podatku od spadków i darowizn – dr Joanna Kiszka

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

19. Składka zdrowotna emeryta prowadzącego pozarolniczą działalność jako wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. – Sebastian Kopacz

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

20. Projekt ustawy dotyczący płatności bezgotówkowych – Aleksandra Garbarczyk

O WSPÓŁCZESNOŚCI, HISTORII I DNIACH PRZYSZŁYCH
(Dział publicystyczny)

21. Szkice polsko-rosyjskie: wrogość wobec Rosji zbliżała nas do bolszewizmu

II. AUDYT PODATKOWY

III. INSTRUKCJE PODATKOWE

 1. Wystawianie i ewidencjonowanie faktur VAT w świetle nowych przepisów Kodeksu karnego, czyli co zrobić, aby nie popełnić nowych przestępstw fakturowych.

 

IV. PROMOCJE WYDAWNICZE

 

V. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA

 

Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa podatkowego uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Uniskiem – Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30 94, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi postępowań uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem Aninowskim – Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60, jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

Pejzaż na 4 grudnia 2017 r.

 

 

 

 

powrót do strony serwisu

 

Komentarz nieuczesany: nie wierzę w patriotyzm gospodarczy zagranicznego biznesu podatkowego

Od dwóch lat próbujemy, nie zawsze w sposób mądry lub skuteczny, usuwać patologie systemu podatkowego, które pieczołowicie hodowała „liberalna demokracja” III RP korzystając, również z okazji harmonizowania podatków w ramach UE. Mają one swoich zwolenników a nawet ideologów. Sądzę również, że większość obywateli popiera te działania, chcąc dobra naszego państwa, bo owa wartość nie jest tylko dla nich metaforą lub rytualnym sloganem, lecz ma konkretną treść. Sprzeczne z interesem każdego z obywateli jest przecież:

 • transferowanie za granicę zysków na podstawie fałszywych faktur przez „międzynarodowe” struktury,
 • przekręty podatkowe (przepraszam): „międzynarodowa optymalizacja podatkowa” zagranicznych (i nie tylko zagranicznych) „inwestorów”, którym wolno w Polsce nie płacić podatków, mimo że miejscowi, czyli pracownicy i emeryci, muszą to grzecznie robić,
 • uprzywilejowanie prawne i podatkowe tzw. światowych koncernów, którym funduje się pakiety ulg podatkowych, o których ich polski inwestor nawet nie ma co marzyć,
 • uległość prawodawcy wobec lobbystów, którzy załatwiają dla swoich patronów „przyjazne prawo”, dzięki któremu „więcej pieniędzy pozostaje w kieszeni podatników”, przy czym z góry wiadomo o kogo tu idzie,
 • całkowity desinteressement lub bezsilność władzy w stosunku do mafii podatkowych, „umów luksemburskich” i tym podobnych działań, które dają komuś zarobić w naszym „głupim raju podatkowym”, którym od lat jesteśmy wbrew woli większości, ale w interesie naszych „strategicznych partnerów”.

Sprzeciw wobec tego rodzaju działań można ogólnie nazwać współczesnym pozytywizmem lub nawet patriotyzmem gospodarczym, mimo że nie przepadam za uwznioślonymi i jednocześnie wartościującymi określeniami.

Są i oczywiście będzie wielu przeciwników powyższych działań nowej władzy. Należą do nich wszyscy obrońcy „liberalnej demokracji”, którzy robią interesy na naszym państwie i jego obywatelach będąc beneficjentami status quo. Jest ich wielu, posiadają gigantyczne środki, mają wpływy w mediach, środowiskach eksperckich, niektórych uczelniach oraz w „warszawce”, czyli kamaryli grupującej „właścicieli III RP”. Ludzie biznesu nie należący do tej kliki chcą zmian, bo są one w ich interesie, który jest w pełni zgodny z interesem publicznym. Sądzę, że właśnie istotą patriotyzmu gospodarczego jest uczciwość podatkowa, przestrzeganie prawa podatkowego oraz stawianie elementarnych wymogów zwykłej rzetelności wszystkim, na których ciążą obowiązki publicznoprawne. Całkowicie sprzeczne z tym pojęciem są w istocie fikcyjne „transakcje optymalizacyjne”, które bronią się tylko dlatego, że nie można udowodnić ich pozorności lub wręcz fikcyjności.

Teraz patriotyzm gospodarczy stał się jednak modny i prawie wszedł do kanonu poprawności. Na jego stronę przychodzą, przynajmniej werbalnie, dotychczasowi piewcy „upraszczania i obniżania podatków”. Groteską jest już udział w imprezach poświęconych patriotyzmowi gospodarczemu firm zajmujących się międzynarodowym (i krajowym) unikaniem opodatkowania, „umowami luksemburskimi” i tworzeniem fikcji, które dają ich klientom „korzyści podatkowe”. Te same firmy z ochotą wspierają również „uszczelnianie podatków”; co już zasługuje na kpinę, ale „głupim rajem podatkowym” rządzi diabeł przebrany w ornat.

Wiem, że dość naiwnie i zbyt optymistycznie widzę działania obecnej większości parlamentarnej na niwie podatkowej, bo między deklaracjami a rzeczywistymi działaniami jest wiele różnic, a międzynarodowy biznes podatkowy nie stracił swojej pozycji: w dalszym ciągu są realizowane jego pomysły, za które w dodatku wystawiane są faktury płacone z kieszeni podatników. Sztandarowym „podrzutkiem” z poprzedniej, liberalnej epoki, który realizuje obecna władza, jest tzw. JPK-VAT. Przedstawiciele resortu finansów wspólnie z jedną z zagranicznych firm doradczych, sławną z obsługi owych „umów luksemburskich”, powtarzają na okrągło, że to właśnie dzięki owemu wynalazkowi wzrosły dochody budżetowe z VAT o ok. 20 mld zł. Wyjaśnijmy na czym cudowny pomysł polega: otóż około 80 tys. podatników VAT (na 1,6 mln) składa co miesiąc do resortu finansów elektroniczną informację będącej wyciągiem z ich ewidencji prowadzonej dla potrzeb podatku od towarów i usług. Co jest przedmiotem tej ewidencji? To reguluje art. 109 ust. 3 ustawy o VAT: trzeba tam zaksięgować dokumenty źródłowe, na podstawie których mają być prawidłowo sporządzane deklaracje podatkowe (VAT-7, VAT-7K, VAT-8, VAT-9M i VAT-14). O tym, jak podatnicy prowadzą te ewidencje, nie decydują przepisy prawa: każdy to robi jak chce, bo to jest sferą swobody działalności gospodarczej. Nie wiedzieli o tym twórcy owego JPK-VAT i „usiłują” przy pomocy jakichś schematów logicznych owej informacji „regulować” sposób prowadzenia ewidencji podatkowych. Może więc warto przypomnieć autorom tych pomysłów, że informacja o prowadzonej ewidencji ma być prawdziwa, czyli zawierać dane, które w tej ewidencji są, a nie te, których ta nie ma. Rejestry podatkowe są prowadzone dla potrzeb sporządzenia deklaracji i tylko w tym celu. Informacje JPK-VAT, od nieco ponad roku wpływają do resortu finansów, o tej w sumie niewielkiej liczby podatników. W jaki sposób mogło to przyczynić się do wzrostu dochodów budżetowych? Dalibóg nikt tego nie wie. Ale skoro tak twierdzą nawrócone na patriotyzm gospodarczy „międzynarodowe” i oczywiście „renomowane” firmy doradcze i  powtarzają to „opiniotwórcze” media, to na pewno tak jest.
Witold Modzelewski
Profesor Uniwersytetu Warszawskiego
Instytut Studiów Podatkowych
 

reklama szkolenia

 

Skontaktuj się z naszą redakcją