Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 483 – 19 listopada 2018 r.

 

POSTĘPOWANIA KONTROLNE, PODATKOWE I SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE: CENTRUM OBSŁUGI ISP. Instytut Studiów Podatkowych, będący spółką doradztwa podatkowego, od ponad 20 lat skutecznie reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi. Nasz Zespół doświadczonych specjalistów reprezentuje podatników przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej na każdym stadium postępowań kontrolno – podatkowych a także w postępowaniach sądowo – administracyjnych.

Czytaj więcej >>

 

 

 

 

 

 

Szkice Polsko - Rosyjskie

 

AKTUALNOŚCI PODATKOWE

  • Odmowa przyznania podatnikowi przymiotu dobrej wiary nie może być oparta na generalizacjach – czytaj więcej tekst nr 3
  • Odpisy amortyzacyjne od otrzymanych w drodze darowizny środków trwałych jako koszt uzyskania przychodu –  czytaj więcej tekst nr 10
  • Danina solidarnościowa od 2019 r.  – czytaj więcej tekst nr 13
  • Elektroniczne zwolnienia lekarskie – czytaj więcej tekst nr 18Uniemożliwienie cofnięcia skutków kontroli celno-skarbowych – czytaj więcej tekst nr 19

 

Spis treści:

Komentarz nieuczesany: podzielona płatność może być pułapką dla naiwnych podatników VAT

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Fakturowanie przez oddział przedsiębiorcy zagranicznego – Maciej Jendraszczyk
2. Sponsoring – prawo do odliczenia podatku naliczonegoAgata Strocka
3. Odmowa przyznania podatnikowi przymiotu dobrej wiary nie może być oparta na generalizacjachAlan Lipnicki
4. Dokumentacja uprawniająca do zastosowania stawki podatku w wysokości 0% dla wewnątrzwspólnotowych dostaw towarówKacper Wolak
5. Prawo do odliczenia podatku w związku z inwestycją gminną polegającą na urządzeniu targowiskaRafał Linka
6. Przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel w podatku od towarów i usługdr Joanna Kiszka
7. Odliczenie podatku VAT mimo braku numeru NIP na fakturzeMartyna Betiuk
8. Uznanie zrealizowanej transakcji za wewnątrzwspólnotową dostawę towarówKacper Wolak

 

PODATKI DOCHODOWE

9. Jakie są skutki zbycia wierzytelności pożyczkowej na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych? – Andrzej Łukiańczuk
10. Odpisy amortyzacyjne od otrzymanych w drodze darowizny środków trwałych jako koszt uzyskania przychodu – Maciej Jendraszczyk
11. Wystawność prezentów a reprezentacja – Małgorzata Słomka
12. Kiedy zaliczka na poczet kosztów egzekucyjnych jest kosztem podatkowym? – Andrzej Łukiańczuk
13. Danina solidarnościowa od 2019 r. – Łukasz Cebula
14. Zaliczenie pensji zatrudnionego członka rodziny do kosztów uzyskania przychodu – Martyna Betiuk
15. Do jakiego źródła przychodu należy zakwalifikować przychody wspólnika cichego? – dr Joanna Kiszka
16. Czy świadczenie wypłacone celem zaspokojenia długu spadku jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych?

 

INNE PODATKI

17. Rola biegłego w postępowaniu w sprawie opodatkowania budowli – Agata Strocka

 

ZUS

18. Elektroniczne zwolnienia lekarskie – Małgorzata Słomka

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

19. Uniemożliwienie cofnięcia skutków kontroli celno-skarbowych – Łukasz Cebula
20. Wykorzystanie trwałej sposobności w rozumieniu art. 6§2 k.k.s na przykładzie urządzania gier hazardowych bez wymaganej koncesji – Alan Lipnicki

O WSPÓŁCZESNOŚCI, HISTORII I DNIACH PRZYSZŁYCH
(Dział publicystyczny)

Szkice polsko-rosyjskie na stulecie naszej niepodległości: skazani na zdradę (Zachodu)

II. AUDYT PODATKOWY

III. INSTRUKCJE PODATKOWE

IV. OFERTA RODO

V. PROMOCJE WYDAWNICZE

VI. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA

 

Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa podatkowego uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Uniskiem – Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30 94, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi postępowań uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem Aninowskim – Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60, jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

Pejzaż na 19 listopada 2018 r.

 

 

Komentarz nieuczesany: podzielona płatność może być pułapką dla naiwnych podatników VAT

Po prawie pięciu miesiącach obowiązywania podzielonej płatności w podatku od towarów i usług większość podatników zrozumiała o co tu idzie. Pod przykrywką „uszczelnienia” tego podatku zastawiono na nich groźną pułapkę, którą należy omijać szerokim łukiem. Jej istotą jest propagowany przez autorów tych przepisów motyw, którym (jakoby) mają kierować się podatnicy narzucając wybranym kontrahentom podzieloną płatność: ma nią być „ryzyko transakcji” – jeśli podatnik obawia się, że może uczestniczyć w oszustwie, ma warunkować zakup towarów (usługi) od zgody dostawcy (usługodawcy) na podzieloną płatność. Tak od samego początku tak „nauczali” przedstawiciele firm doradczych zbliżonych do właściwego resortu. Część podatników uwierzyła, czego skutki są następujące:

  • podatnikom traktowanym przez ich kontrahentów za „ryzykownych”, będą szybko rosły wpłaty na ich rachunki VAT, czyli zostaną wskazani palcem przez innych podatników jako podejrzani o oszustwa podatkowe,
  • podatnicy, którzy stosują podzielona płatność w stosunku do „ryzykowanych” kontrahentów dokonują swoistej autodenuncjacji, gdyż przyznają się do świadomego uczestnictwa w oszustwach podatkowych, czyli do działania w złej wierze („wiedział, że uczestniczy w oszustwie”), co wyklucza odwołanie się do kryterium dochowania „należytej staranności”.

Za jednym zamachem zrealizowano dwa cele: nabywcy stosując podzieloną płatność wskazując podejrzanych o oszustwa, zarazem donosząc na samych siebie dostarczając dowód, że świadomie w nich uczestniczą. Aby wyselekcjonować podejrzanych wystarczy bacznie obserwować rachunki VAT, a gdy rosną wpłaty – sprawdzić, które faktury zostały poprzez zastosowanie podzielonej płatności potraktowane jako „ryzykowane”.
Początkowo obawiano się, że wpłaty na rachunki VAT zagrożą płynności podatników. Ten argument podnoszono w trakcie tzw. konsultacji społecznych, co tylko świadczy o merytorycznej jałowności tzw. procesu legislacyjnego. Jakoś nikt nie zauważył, że zagrożenie tkwi zupełnie gdzie indziej, czyli powtarza się po raz nie wiem już który stara prawda, że najwięcej mówią o tym podatku ci, którzy o nim niewiele wiedzą.
Jak więc zareagowali podatnicy, którzy zrozumieli o co tu chodzi? Po pierwsze, podjęli wewnętrzne ustalenia, ze nie będą stosować podzielonej płatności w stosunku do swoich klientów, bo nie zawierają „ryzykownych transakcji”, a ich kontrahenci są poza wszelkimi podejrzeniami. Po drugie, podjęli twardą obronę przed wpłatami na ich rachunki VAT. Bez zgody wierzyciela na tę formę płatności wpłata na rachunek VAT przez dłużnika stanowić będzie nienależyte wykonanie zobowiązania.

Niestety część podatników, kierując się dość wątpliwymi sugestiami, wyselekcjonowała ryzykowane transakcje lub nawet kontrahentów, narzucając im podzieloną płatność. Nie po raz pierwszy spotykamy się z patologią biznesu podatkowego, który najpierw podsuwa podatnikom jakieś „wynalazki”, a potem chce zarobić na ich obronie przed „zachłannym fiskusem”. Sprzyjają temu niejasne relacje między urzędnikami i tym biznesem, który od lat ma „wyśmienite relacje” z funkcjonariuszami publicznymi. Jedna z tych firm publicznie głosi, że właśnie jej zawdzięczamy wprowadzenie w Polsce omawianej tu koncepcji podzielonej płatności. Zapewne jej wdrożenie wydłuży listę podatników, którzy mają (choć nie musieli mieć) kłopoty podatkowe. Teza, że czym gorzej (podatnikom), tym lepiej (dla nich), podważa jednak ogólne zaufanie doradztwa podatkowego jako takiego.
Na koniec podzielę się dość cierpką uwagą:  ktoś po cichu nakazał podmiotom sektora publicznego stosowanie wobec ich kontrahentów podzielonej płatności. Zostało to bardzo źle przyjęte przez mały i średni biznes, nikt nie chce być traktowany jak oszuści podatkowi. Pogorszyła to i tak następujące nastroje wśród przedsiębiorców. Obecna większość parlamentarna ma tu dużo do stracenia. Głupota to, czy dywersja „głębokiego państwa”, które wciąż rządzi w wielu resortach? Witold Modzelewski
Profesor Uniwersytetu Warszawskiego
Instytut Studiów Podatkowych

 

 

reklama szkolenia

 

 

Skontaktuj się z naszą redakcją