Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 216 – 14 października 2013 r

Spis treści:


Komentarz nieuczesany – Skandal wyborczy na Mazowszu, czyli jak wybierano delegatów na zjazd Izby Doradców Podatkowych

I. SERWIS DORADCZY

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Regulacje zawarte w dyrektywie 2006/112/WE dotyczące zwrotu naliczonego podatku od towarów i usług – Łukasz Sawczuk;
2. Wyrok z dnia 12 września 2013 r. w sprawie C-388/11 (Le Crédit Lyonnais), czyli obrotów uzyskanych w oddziałach podatnika w innych państwach nie uwzględnia się w proporcji – Jarosław Szajkowski;
3. Nowe stare stawki podatku od towarów i usług – Adrian Kozakiewicz;
4. Opodatkowanie książek elektronicznych,  a stawka VAT Piotr Zyśk;

6. Czy jeżeli faktura została wystawiona z złą datą płatności,  to czy można uznać fakturę za niezgodną z prawem i odmówić jej przyjęcia? – Piotr Wesołowski;
7. Czy istnieje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z nabyciem usług związanych z emisja akcji? – Andrzej Łukiańczuk;
8. Jaką stawkę podatku od towarów i usług  należy stosować do wszystkich opłat konsularnych? – Barbara Głowacka;
9. Czy zwolniona  od podatku dostawa towarów używanych daje prawo do odliczenia? – Prof. dr hab. Witold Modzelewski;
10. Czy odliczymy cały podatek naliczony od tzw. pojazdów samochodowych nie będących samochodami osobowymi – Prof. dr hab. Witold Modzelewski;
11. Pojęcie nadużycia w podatku od wartości dodanej oraz w podatku od towarów i usług Wojciech Safian;
 więcej na Portalu

AKCYZA

12. Ostateczna podstawa opodatkowania wyrobów gazowych obowiązująca od dnia 1 listopada 2013 r. – Jarosław Szajkowski;
13. Perypetie akcyzy węglowej przed dniem 20 września 2013 r., czyli o głupich interpretacjach indywidualnych w świetle wyroków sądów wojewódzkich cz. 3 – dokumenty dostawy Jarosław Szajkowski;

PODATKI DOCHODOWE

14. Ustalanie dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej – Łukasz Sawczuk;
15. Skutki braku naliczenia odsetek od pożyczki udzielonej podmiotowi powiązanemu – Andrzej Łukiańczuk;
16. Umowa użyczenia jako sposób korzystania z nieruchomości przez wspólników w spółce cywilnej Piotr Zyśk;
17. Nowe zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych dla rolników – Agata Strocka;
18. Opodatkowanie dochodów z dywidend osób fizycznych  podatkowani na terytorium Rzeczypospolitej miejsca zamieszkania Przemysław Milczek;
19. Normy szacunkowe dochodu rolników będą  wyższe w 2014 r. – Barbara Głowacka;
20. Uiszczenie odsetek od kwoty dofinansowania zwróconej w związku z brakiem podpisanej umowy z NFZ podlegają opodatkowaniu – Malwina Sik;
21. Czy otrzymana refundacja na wyposażenie stanowiska pracy będzie stanowić przychód zwolniony z podatku? – Piotr Wesołowski;
22. Koszt uzyskania przychodu ze sprzedaży nieruchomości otrzymanej aportem – pogląd kontrowersyjny – Andrzej Łukiańczuk;
23. Zmniejszenie kosztów uzyskania przychodów na podstawie dokumentów WZ – Wojciech Safian;
24. Wspólność majątkowa a data nabycia – Małgorzata Słomka;
25. Czy zwrot wydatków noclegowych stanowi przychód ze stosunku pracy? – Jacek Budziszewski;
26. Opłata ostrożnościowa  a koszt uzyskania przychodów – Adrian Kozakiewicz; więcej na Portalu
27. Opodatkowanie podatkiem dochodowym w przypadku rabatu udzielonego pracownikowi – Piotr Wesołowski; więcej na Portalu
28. Wniosek o zastosowanie preferencyjnych zasad opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych osób samotnie wychowujących – Łukasz Sawczuk; więcej na Portalu

INNE PODATKI

29. Grunty pod liniami energetycznymi – Jacek Budziszewski;

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

30. Istota umowy zamiany – Anna Żarkowska;
31. Nowy podatek powodziowy w Wielkiej Brytanii – Piotr Zyśk;
32. Limit zobowiązujący do prowadzenia pełnej rachunkowości – Adrian Kozakiewicz;
33. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej a składki ZUS Małgorzata Słomka;
34. Małżonek na umowie zlecenie a składki ZUS – Anna Żarkowska;
35. Prowadzenie wykładów nie jest umową o dzieło – Malwina Sik;
36. Nieruchomość składająca się z kilku działek jako przedmiot transakcji – Jacek Budziszewski; więcej na Portalu
37. Ograniczenie lub wyłączenie wstąpienia spadkobierców zmarłego wspólnika do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – Anna Żarkowska więcej na Portalu

II. PRZYJAZNY PRZEGLĄD PODATKOWY

III. INSTRUKCJE PODATKOWE
  1. Zmiany w zasadach opodatkowania wyrobów węglowych. Wzorcowy wewnętrzny regulamin podatkowy pośredniczącego podmiotu węglowego będącego podatnikiem podatku akcyzowego od wyrobów węglowych

IV. OGŁOSZENIE – AUDYT PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
V. OGŁOSZENIE – ABOLICJA ZUS

VI. PROMOCJE WYDAWNICZE

VII. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA


Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa podatkowego uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Uniskiem – Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30 94, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi postępowań uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem Aninowskim – Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60, jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

Skontaktuj się z naszą redakcją