Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 219 – 4 listopada 2013 r

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści:

Komentarz nieuczesany żałosne ściemnianie o doradztwie podatkowym

 

I. SERWIS DORADCZY

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Czy należy skorygować podatek naliczony odliczony na podstawie faktury zaliczkowej, gdy czynność nie została dokonana, zaliczka nie została zwrócona, a faktura nie została skorygowana? – Radosław Pazik;
2. Czy sprzedaż części samochodowych podlega opodatkowaniu, jeżeli były to prywatne transakcje niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą? – Piotr Wesołowski;
3. Dobra wiara przy prawie do odliczenia nie musi być wykazana prawomocnym orzeczeniem – Wojciech Safian;
4. Skutki w podatku od towarów i usług transakcji zagranicznych – Anna Żarkowska;
5. Egzamin na spawacza nie podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług – Malwina Sik;
6. Korekta faktury i deklaracji dotyczącej w zakresie WNT w przypadku gdy nie doszło do wysłania towaru – Przemysław Milczek;
7. Organ nie może decydować o sposobie dysponowania różnicą podatku – Wojciech Safian;
8. Wyrok z dnia 26 września 2013 r. w sprawie C-283/12 (Serebrjannyj wek EOOD), czyli nieodpłatne umeblowanie lokalu w zamian za nieodpłatne jego udostępnienie to odpłatna usługa – Jarosław Szajkowski;
9. Złożenie deklaracji korygującej powoduje rozpoczęcie biegu 60-dniowego terminu do dokonania zwrotu różnicy podatku na nowo – Wojciech Safian;
10. Idiotyzmy nowego obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług (część II) – prof. dr hab. Witold Modzelewski;
11. Premia pieniężna udzielona przez producenta lub dystrybutora towarów pośrednio kolejnemu ich nabywcy – Radosław Pazik;

AKCYZA

12. Zakład komunalny, jako samorządowy zakład budżetowy zarządzający wspólnotą mieszkaniową, to nie organ administracji publicznej w rozumieniu akcyzy węglowej? – Jarosław Szajkowski;
13. Ubytki wyrobów węglowych – kiedy występują? – Jarosław Szajkowski;

PODATKI DOCHODOWE

14. Przeznaczenie dochodu na cele statutowe – Anna Żarkowska;
15. Czy kurs waluty może zmniejszyć przychód ze sprzedaży nieruchomości? – Barbara Głowacka;
16. Skutki podatkowe nieodpłatnego nabycia zużytych akumulatorów – Andrzej Łukiańczuk;
17. Moment rozpoczęcia amortyzacji nowego budynku – Piotr Zyśk;
18. Dostosowanie instytucji finansowych do FATCA – Radosław Pazik;
19. Mienie powierzone członkom Rady Nadzorczej – skutki w PIT – Jacek Budziszewski;
20. Kredyt hipoteczny a podatek dochodowy od osób fizycznych przy sprzedaży mieszkania – Anna Kiersnowska – Drzewiecka;
21. Wydatki na szkolenie pracowników mobilnych – Andrzej Łukiańczuk;
22. Skutki podatkowe w przypadku cesji umowy leasingu finansowego – Piotr Wesołowski;
23. Wynagrodzenie prawnika z urzędu a źródło przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych – Anna Kiersnowska-Drzewiecka;
24. Czy obniżka czynszu jest przychodem najemcy? – Piotr Zyśk;
25. Efektywne mechanizmy unikania podwójnego opodatkowania dochodów na podstawie umowy między Rzeczypospolitą Polską a Baliwatem Guernsey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania – Anna Żarkowska;
26. Czy zapłacone odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości może stanowić koszt uzyskania przychodów – Mateusz Wojciechowski;
27. Skutki podatkowe otrzymanych świadczeń przez pracowników mobilnych w związku z ich szkoleniem Andrzej Łukiańczuk
28. Skutki podatkowe zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego na podstawie umowy dożywocia – Piotr Wesołowski;
29. Pozwolenie na budowę jako warunek skorzystania ze zwolnienia z PIT – Piotr Zyśk;
30. Darowizna na działalność charytatywno-opiekuńczą – Barbara Głowacka;
31. Niedochodzenie roszczenia a przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia – Mateusz Wojciechowski;

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

32. Czy korporacjadoradców podatkowych przyjmie zwyczaje partii politycznej? – prof. dr hab. Witold Modzelewski;
33. Dodatek mieszkaniowy a dochód – Malwina Sik;
34. Biegły w postępowaniu podatkowym – Przemysław Milczek;
35. Wysokość uznania roszczenia polegającego na zapłacie części długu – Mateusz Wojciechowski;
36. Zatrudnienie dziecka  a składki ZUS – Jacek Budziszewski;
37. Uprawnienia organu podatkowego do określenia wysokości straty – Malwina Sik;
38. Zmiana statutu spółki akcyjnej – Jacek Budziszewski;

II. PRZYJAZNY PRZEGLĄD PODATKOWY

III. INSTRUKCJE PODATKOWE
 1. Zmiany w zasadach opodatkowania wyrobów węglowych. Wzorcowy wewnętrzny regulamin podatkowy pośredniczącego podmiotu węglowego będącego podatnikiem podatku akcyzowego od wyrobów węglowych

IV. OGŁOSZENIE – AUDYT PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
V. OGŁOSZENIE – ABOLICJA ZUS

VI. PROMOCJE WYDAWNICZE

VII. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA

Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa podatkowego uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Uniskiem – Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30 94, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi postępowań uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem Aninowskim – Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60, jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

 

 

 

 

Komentarz nieuczesany –  żałosne ściemnianie o doradztwie podatkowym.

   

Kilka miesięcy temu przekazano klubom parlamentarnym opinię na temat kolejnego rządowego projektu ustawy deregulacyjnej, która tym razem zajmuje się doradztwem podatkowym. W myśl tych pomysłów wykonywanie tych usług będzie w pełni zliberalizowane: każdy, nawet wielokrotnie karany analfabeta, będzie mógł utworzyć firmę zajmującą się udzielaniem porad podatkowych, prowadzeniem ewidencji oraz sporządzaniem deklaracji w imieniu i na rzecz podatników. Doradcy podatkowi, którzy dziś tworzą ustawową izbę doradców podatkowych, będą mieli, obok adwokatów i radców prawnych, nic nieznaczącą wyłączność do reprezentowania podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu sądowo-administracyjnych. Jest to powrót do koncepcji z 1999 r., czyli rządowego projektu dzielącego doradców na „ludowych”, czyli „róbta co chceta”, i „dworskich”, którzy niewiadomo po co zdawali egzamin państwowy. Pozostawiony im ochłap w postaci roli pełnomocników nie ma żadnego znaczenia, gdyż:

 • przed organem podatkowym i wojewódzkimi sądami administracyjnymi pełnomocnikiem strony może być każdy, niezależnie od wiedzy, wieku i stanie „poczytalności podatkowej”,
 • skargi kasacyjne do NSA musi „sporządzić” adwokat, radca prawny lub doradca podatkowy, a ilość niemających roboty kwalifikowanych prawników jest aż tak duża, że wezmą wszystko, a zwłaszcza podatki: jesteśmy jedynym w Europie krajem, gdzie prawie co dzień przychodzą oferty „adwokat przyjmie każde zlecenie, nawet bez wynagrodzenia”.
 •  

  Pomysły z 1999 roku skutecznie zostały storpedowane w Sejmie przez przedstawicieli doradców podatkowych. Wiadomo również, że wtedy i teraz twórcom tych pomysłów nowelizacyjnych chodzi o to samo: aby doradcy podatkowi zatrudnieni w spółkach doradztwa podatkowego mogli być również zatrudnieni w resorcie finansów. Przepisy te przecież piszą ludzie z tych samych firm; pod koniec lat dziewięćdziesiątych byli to członkowie „Zespołu do spraw odbiurokratyzowania gospodarki” (który utworzył idol wszystkich lemingów i podstarzałych działaczy nieboszczki Unii Wolności – Pan Leszek B.), będący również pracownikami niesławnej pamięci firmy Arthur Andersen. A dziś? Niewiele się zmieniło w otoczeniu resortu finansów: np. „społecznym doradcą” ministra Jana (Jacka) Rostowskiego jest pewna pani zatrudniona w firmie noszącej już inną nazwę, ale mamy pytanie testowe: gdzie pracowała pod koniec lat dziewięćdziesiątych? Łatwo sprawdzić: była członkiem zarządu Arthura Andersena. Chciałbym usłyszeć oficjalne dementi, że  obecnej koncepcji deregulacji nie mają nic wspólnego ludzie z którejkolwiek mutacji tej firmy (jak ona się dziś nazywa?). Teraz na co dzień chwalą się „doskonałymi relacjami” z władzą, piszą projekty ustaw i… popierają deregulację zawodu.


      Dla większości członków Krajowej Izby Doradców Podatkowych uchwalenie tej ustawy jest zawodową klęską. Dla budżetu również: będą tu rej wodzić bezkarni krętacze, zajmujący się „optymalizacją” obciążeń podatkowych. Nie dziwię się, że ów projekt popierają nasi miejscowi specjaliści od tego rodzaju praktyk. Mówią nawet że „wzmocni on doradców podatkowych”. Oczywiście racja: nawet wiemy których.

  Witold Modzelewski

   

   

   

  Skontaktuj się z naszą redakcją