Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 220 – 12 listopada 2013 r

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści:

Komentarz nieuczesany pozdrowienia dla Kolegów z „doradztwa korporacyjnego”.

I. SERWIS DORADCZY

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Badania psychologiczne pracowników a opodatkowanie VAT – Anna Kiersnowska-Drzewiecka;
2. Opodatkowania przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości – Piotr Wesołowski;
3. Korekta przez syndyka deklaracji na podatek od towarów i usług z tytułu nieściągalnych wierzytelności – Wojciech Safian;
4. Minimalna treść paragonów fiskalnych – Anna Żarkowska;
5. Kiedy należy dokonać zwrotu odliczonego podatku, jeżeli kontrahent zwrócił pobraną zaliczkę, a nie wystawia pomimo obowiązku korekty faktury? – Piotr Wesołowski;
6. Przekazanie zwrotu różnicy podatku od towarów i usług na uregulowanie zobowiązania podatkowego innych podatników – Wojciech Safian;
7. Nonsensy nowego obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług – 1 stycznia 204 r. – kasowy charakter obowiązku podatkowego w przypadku usług finansowych – prof. dr hab. Witold Modzelewski;
8. Zniesienie obowiązku wystawienia faktury dokumentującej sprzedaż zwolnioną od podatku od towarów i usług – Piotr Zyśk;

PODATEK AKCYZOWY

9. Definicje sprzedaży w ustawie o podatku akcyzowym – Jarosław Szajkowski;
10. Nowe zasady opodatkowania gazu podatkiem akcyzowym – Anna Żarkowska;
11. Różnice między sprzedażą w podatku akcyzowym i w podatku od towarów i usług – Jarosław Szajkowski;

PODATKI DOCHODOWE

12. Zapłata kary umownej koniecznością czy korzystniejszą opcją – Malwina Sik;
13. Skutki podatkowe rozwiązania rezerw w podatku dochodowym od osób prawnych – Andrzej Łukiańczuk;
14. Wydatki na ubezpieczenie OC członków zarządu a koszty uzyskania przychodów – Mateusz Wojciechowski;
15. Dokumentowanie kosztów paragonami fiskalnymi – Andrzej Łukiańczuk;
16. Objęcie udziałów z zamian za wkład niepieniężny – Jacek Budziszewski;
17. Skutki zbycia składnika majątku wykorzystywanego w działalności gospodarczej – Anna Żarkowska;
18. Koszty sfinansowane dochodami wolnymi od podatku – Andrzej Łukiańczuk;
19. Czy wydatki poniesione przez Spółkę na prace naprawcze i remontowe mogę stanowić koszty uzyskania przychodów potrącalne w dacie ich poniesienia – Mateusz Wojciechowski;
20. Prawidłowe ustalenie wartości początkowej lokalu – amortyzacja środków trwałych – Piotr Wesołowski;
21. Sprzedaż starego samochodu w rozliczeniu i nabycie nowego jest traktowane jako odrębne zdarzenia prawne – Piotr Zyśk;

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

22. Wyrok z dnia 26 września 2013 r. w sprawach połączonych C-418/11 (Texdata Software GmbH), czyli grzywna nałożona na spółkę z tytułu niezłożenia przez jej oddział w innym państwie członkowskim sprawozdania finansowego, mimo złożenia tego sprawozdania w państwie siedziby spółki, jest zgodna z prawem UE – Jarosław Szajkowski;
23. Nowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej – Jacek Budziszewski;
24. Czy spółka ma obowiązek utworzenia oddziału w celu prowadzenia działalności gospodarczej poza jej głównym zakładem – Mateusz Wojciechowski;
25. Nowe druki dokumentów ubezpieczeniowych – Malwina Sik;
26. Wadliwość uzasadnienia wyroku jako przedmiot skutecznego zarzutu kasacyjnego – Wojciech Safian;
27. Dzień ustania przyczyny uchybienia terminowi – Malwina Sik;
28. Zasądzone odsetki od zaległego wynagrodzenia za pracę – Jacek Budziszewski;

II. PRZYJAZNY PRZEGLĄD PODATKOWY

III. INSTRUKCJE PODATKOWE
  1. Zmiany w zasadach opodatkowania wyrobów węglowych. Wzorcowy wewnętrzny regulamin podatkowy pośredniczącego podmiotu węglowego będącego podatnikiem podatku akcyzowego od wyrobów węglowych

IV. OGŁOSZENIE – AUDYT PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
V. OGŁOSZENIE – ABOLICJA ZUS

VI. PROMOCJE WYDAWNICZE

VII. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA


Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa podatkowego uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Uniskiem – Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30 94, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi postępowań uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem Aninowskim – Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60, jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

 

 

Komentarz nieuczesany: pozdrowienia dla Kolegów z „doradztwa korporacyjnego”.

    

Skandal wyborczy na Mazowszu, gdzie grupa kolegów obecnego przewodniczącego Krajowej Rady Doradztwa Podatkowego narzuciła „swoich” kandydatów jako delegatów na IV Zjazd zmobilizował po raz pierwszy od 12 lat nasze środowisko. Jest rzeczą niemożliwą aby na podstawie wadliwie przeprowadzonych wyborów mógł odbyć się ten zjazd: nikt bowiem nie sprawdził tożsamości osób, które uczestniczyły w głosowaniu, co już samo w sobie jest skandalem. Przez większość posiedzenia było obecnych tylko kilkadziesiąt osób, a gdy zaczęło się głosowanie zjawiło się nagle kilkaset osób; to ponoć byli doradcy z czterech anglosaskich – „korporacyjnych” – firm. Nikt nie wie, kto to był na prawdę, bo przedstawiciele Krajowej Rady Doradców Podatkowych nadzorujący te wybory, a w tym jej były przewodniczący, nie zarządzili sprawdzenia tożsamości osób, które oddały głosy, co albo jest rażącym naruszeniem  obowiązków, albo … . No właśnie: albo ludzie ci wiedzieli co się dzieje: znali przecież krążącą po sali listę wyborczą kolegów obecnego przewodniczącego Rady. Teraz wszyscy twierdzą, że pod koniec zgromadzenia pojawili się młodzi koledzy z tych firm i oni posłużyli jako „maszynka do głosowania” aby wybrać tych, którzy są odpowiedzialni za degrengoladę naszego zawodu.

Drodzy Koledzy: jeśli to prawda, to jest mi wstyd, bo wielu z Was uczyłem, zdawało u mnie egzaminy lub pisało prace magisterskie. Nie na tym polega zachowanie osób będącymi członkami zawodu zaufania publicznego. Nie chce mi się wierzyć, że absolwenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego mogliby dać się wykorzystać do tak nikczemnego przedsięwzięcia. Czy, jeżeli skandal na Mazowszu stanie się przedmiotem zainteresowania mediów, ktoś jeszcze uwierzy, że doradcy podatkowi zasługują na zaufanie podatników?
 

Witold Modzelewski

 

 

 

Skontaktuj się z naszą redakcją