Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 221 – 18 listopada 2013 r

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści:

Komentarz nieuczesany – suplement do pozdrowieńsprzed tygodnia dla kolegów z „korporacyjnego doradztwa”.

I. SERWIS DORADCZY

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Nie każdy olej opałowy czy napędowy to „towar wrażliwy” – wąskie zastosowanie załącznika nr 13 ustawy o podatku od towarów i usług do wyrobów akcyzowych –  Jarosław Szajkowski;
2. Zapłata odszkodowania za wcześniejsze rozwiązanie umowy przedwstępnej a podatek od towarów i usług – Mateusz Wojciechowski;
3. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług – Piotr Zyśk;
4. Czy koszty transportu towaru zwiększają podstawę opodatkowania WDT w podatku od towarów i usług? – Wojciech Safian;
5. Czy opłata zrzeszeniowa na rzecz organizacji wniesiona przez jej członka podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? – Radosław Pazik;
6. Czy na potrzeby zastawania 0% stawki podatku od towarów i usług przy WDT podatnik może posługiwać się innymi dokumentami niż wymienione w art. 42 ustawy o podatku od towarów i usług? – Wojciech Safian;
7. Zamiana nieruchomości pomiędzy Skarbem Państwa a gminą nie stanowi odpłatnej dostawy towarów – Mateusz Wojciechowski;
8. Nonsensy nowego obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług od „mediów” – styczeń 2014 r. – prof. dr hab. Witold Modzelewski;
9. Czy dokumenty w formie elektronicznej mogą stanowić dowód na potrzeby zastosowania 0% stawki podatku przy WDT? – Wojciech Safian;

PODATEK AKCYZOWY

10. Skomplikowana klasyfikacja gazów w ustawie o podatku akcyzowym dla gospodarstw domowych – regulacje od 1 listopada 2013 r. – Jarosław Szajkowski;
11. Opodatkowanie akcyzą butanu w prowadzonej działalności gospodarczej – Jarosław Szajkowski;

PODATKI DOCHODOWE

12. Uchwała pełnego składu Izby Finansowej NSA w sprawie klasyfikacji źródeł przychodów pełnomocników – Małgorzata Słomka;
13. Wypłata dywidendy w formie rzeczowej – Andrzej Łukiańczuk;
14. Czy od samochodu wygranego na loterii można w kosztach uzyskania przychodu ująć amortyzację? – Piotr Wesołowski;
15. Czy cash back udzielany przez bank są przychodem podlegającym opodatkowaniu dla osoby nie prowadzącej działalności gospodarczej? – Radosław Pazik;
16. Wypłata zysku w spółce jawnej – Andrzej Łukiańczuk;
17. Skutki podatkowe zakupu przez pracodawcę szczepień ochronnych i lekarstw dla pracowników delegowanych w zagraniczną podróż służbową – Piotr Wesołowski;
18. Zasady ustalania miejsca wykonywania pracy w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania – Andrzej Łukiańczuk.
19. Wycofanie nieruchomości z działalności gospodarczej i jej wynajęcie dla osoby prawnej dla celów prowadzonej przez nią działalności gospodarczej a wybór opodatkowania najmu ryczałtem w wysokości 8,5% – Piotr Wesołowski;
20. Działalność statutowa niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej – Anna Żarkowska;
21. Odpłatne zbycie udziałów w celu umorzenia – Jacek Budziszewski;

 

INNE PODATKI

22. Spadek nabyty od najbliżej rodziny może być całkowicie wolny od podatku – Piotr Zyśk;
23. Cofnięcie rejestracji automatu do gier – Malwina Sik;

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

24. Kryterium socjalne a świadczenia z zfśs – Małgorzata Słomka;
25. Przedawnienie roszczeń cywilnych stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem – Mateusz Wojciechowski;
26. W jakim czasie można wnieść skargę pauliańską? – Radosław Pazik;
27. Przyznanie bezrobotnemu zasiłku stałego związanego ze stwierdzeniem jego niezdolności do pracy – Malwina Sik;
28. Istota umorzenia udziałów – Anna  Żarkowska;
29. Czy termin na wniesienie odwołania zaczyna biec od dnia odbioru przesyłki? – Piotr Zyśk;
30. Podróż do miejsca czasowego oddelegowania – Anna Żarkowska;
31. Orzeczenie wyłączenia wspólnika ze spółki – Jacek Budziszewski;
32. Zaniedbanie pracownika a brak winy w uchybieniu pracownika – Malwina Sik;

II. PRZYJAZNY PRZEGLĄD PODATKOWY

III. INSTRUKCJE PODATKOWE
 1. Zmiany w zasadach opodatkowania wyrobów węglowych. Wzorcowy wewnętrzny regulamin podatkowy pośredniczącego podmiotu węglowego będącego podatnikiem podatku akcyzowego od wyrobów węglowych

IV. OGŁOSZENIE – AUDYT PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
V. OGŁOSZENIE – ABOLICJA ZUS

VI. PROMOCJE WYDAWNICZE

VII. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA


Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa podatkowego uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Uniskiem – Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30 94, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi postępowań uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem Aninowskim – Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60, jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

 

 

 

 

Komentarz nieuczesany: suplement do pozdrowień sprzed tygodnia dla kolegów z „korporacyjnego doradztwa”.

 

Tekst poprzedniego „Nieuczesanego komentarza” wzbudził wyjątkowo duże zainteresowanie, za co bardzo dziękuję. Skandal jest skandalem i nie ma co udawać: kompromituje on nas jako zbiorowość, więc trzeba pilnie sprawę pozamiatać, choć na pewno nie pod dywan. Przy okazji dowiedziałem się pośrednio, że nie wszystkim podoba się publiczna debata na ten temat. Zaczęło się od ustalenia terminu szkolenia na temat VAT-u, które tradycyjnie prowadzę pod koniec roku dla jednego z oddziałów KIDP. Okazało się, że korporacyjnym członkom tego oddziału ponoć bardzo przeszkadza publiczna debata na ten temat, więc są… przeciw przeprowadzeniu przeze mnie szkolenia na temat VAT-u. Strach ma wielkie oczy, ale również odbiera rozum.

Przecież tego rodzaju działania potwierdzają tylko podejrzenie, że zmowa wyborcza na Mazowszu jest czymś znacznie szerszym, a ludzie, którzy w niej uczestniczą, nie znają prawa, które w naszym kraju obowiązuje. Mam w związku z tym dwie sugestie do osób podejmujących te działania:

 • wobec braku znajomości prawa proponuję wizytę u osoby posiadającej wyższe wykształcenie prawnicze: ona wyjaśni jakie są skutki prawne tego rodzaju zachowań (ignorantia iuris nocet),
 • proponuję przenieść swoją aktywność do partii politycznych, a zwłaszcza do Platformy Obywatelskiej, bo tam ponoć można zawiązywać takie „spółdzielnie wyborcze”; różnica polega na tym, że Platforma jest partią rządzącą i jej więcej wolno, a nam, maluczkim, trochę mniej.
 • Mam również pytanie do osób, które nadzorowały owo zgromadzenie wyborcze na Mazowszu, a zwłaszcza do osoby, która prowadziła obrady:
 • dlaczego nie zostało ani razu sprawdzone kworum, mimo że ilość osób obecnych na sali była cały czas dużo niższa od ilości wydanych mandatów?
 • dlaczego były bezzasadnie odrzucone wnioski formalne w tej sprawie?
 • dlaczego nie zarządzono sprawdzenia tożsamości osób, które pojawiły się przed samym głosowaniem? Kto to był, skoro pojawił się dopiero w tej chwili?
 • czy w jakiś sposób osoby te uczestniczyły lub wiedziały o słynnej „liście” krążącej po sali z 39 nazwiskami kandydatów „spółdzielni wyborczej”?
 •     

  Niecierpliwie czekam na udzielenie odpowiedzi.
    

  Kończąc pragnę zawiadomić, że szkolenie na temat VAT-u odbędzie się 6 grudnia br. O miejscu zawiadomię odrębne. Będzie to jednak inicjatywa nie mająca nic wspólnego z zarządem owego regionu.

  Witold Modzelewski

   

   

   

  Skontaktuj się z naszą redakcją