Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 222 – 25 listopada 2013 r

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści:

Komentarz nieuczesanyczy niezgodny z prawem wybór członka organu ma znaczenie dla ważności uchwał tego organu?

I. SERWIS DORADCZY

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Jaką fakturę wystawić w przypadku importu w procedurze 4200? – Jarosław Szajkowski;
2. Dostawa produktów spożywczych na rzecz organizacji pożytku publicznego – Mateusz Wojciechowski;
3. Odwrotne obciążenie w przypadku nabywcy korzystającego ze zwolnienia podmiotowego – Agata Strocka;
4. Możliwość rozliczenia nadwyżki podatku naliczonego nad należnym za okres prowadzonej przez spółkę cywilną działalności gospodarczej, po likwidacji tej spółki – Wojciech Safian;
5. Nieodpłatne przekazanie materiałów reklamowych i informacyjnych – Mateusz Wojciechowski;
6. Potwierdzenie zidentyfikowania stałych kontrahentów podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych – Wojciech Safian;
7. Nonsensy nowego obowiązku w podatku od towarów i usług – jeszcze raz o dostawie energii elektrycznej cieplnej oraz świadczeniu usług komunalnych w 2014 r. – prof. dr hab. Witold Modzelewski;
8. Dzierżawa budynków a opodatkowanie podatkiem od towarów i usług – Malwina Sik;
9. Zwolnienie od podatku od towarów i usług sprzedaży towarów, po rozwiązaniu spółki cywilnej – Wojciech Safian;

PODATEK AKCYZOWY

10. Czy zużycie przepracowanego oleju spożywczego do celów opałowych jest opodatkowane akcyzą? – Jarosław Szajkowski;
11. Węglowodory alifatyczne o kodzie CN 2901 10 (izobutan) przeznaczone do celów chłodniczych nie podlegają akcyzie – Jarosław Szajkowski;

PODATKI DOCHODOWE

12. Powstanie przychodu w wyniku umorzenia zobowiązania – Mateusz Wojciechowski;
13. Zwolnienie z tytułu zakwaterowania pracownika – Małgorzata Słomka;
14. Otrzymanie wypłaty zysku w formie rzeczowej a obowiązek kontynuacji amortyzacji – Andrzej Łukiańczuk;
15. Brak zapłaty a korekta amortyzacji – Piotr Wesołowski;
16. Środki pieniężne otrzymane przez akcjonariusza z tytułu likwidacji a opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych – Malwina Sik;
17. Koszty związane z funkcjonowaniem orkiestry dętej – Andrzej Łukiańczuk;
18. Moment dokonania korekty przychodów na podstawie wystawionej faktury korygującej – Piotr Wesołowski;
19. Czy wyplata zysku w spółce osobowej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym – Andrzej Łukiańczuk;
20. Wydatki ponoszone w związku ze studiami podyplomowymi a koszty uzyskania przychodów – Piotr Wesołowski;
21. Eksploatacja samochodów a koszty podatkowe – Anna Żarkowska;
22. Koszty likwidacji spółek zależnych – Jacek Budziszewski;

INNE PODATKI

23. Wynajem lokalu na sklepik szkolny a podatek o nieruchomości – Piotr Zyśk;
24. Wewnętrzne instalacje i urządzenia a podatek od nieruchomości – Jacek Budziszewski;
25. Zwolnienie z zapłaty podatku od nieruchomości osoby niepełnosprawnej – Piotr Zyśk;

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

26. Prawo do zasiłku chorobowego – Małgorzata Słomka;
27. Ze zwolnienia od składek na ubezpieczenia społeczne nie korzysta ekwiwalent za pranie odzieży – Malwina Sik;
28. Skutki podatkowe prowadzenia ksiąg w sposób nierzetelny – Anna Żarkowska;
29. Czy Spółka w przypadku zmiany siedziby ma obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości? – Jacek Budziszewski.

 

II. PRZYJAZNY PRZEGLĄD PODATKOWY

III. INSTRUKCJE PODATKOWE
  1. Wzorcowe polecenie służbowe dotyczące wdrożenia nowych zasad dokumentowania, ewidencjonowania i deklarowania podatku od towarów i usług od dnia 1 stycznia 2014 r.

IV. OGŁOSZENIE – AUDYT PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
V. OGŁOSZENIE – ABOLICJA ZUS

VI. PROMOCJE WYDAWNICZE

VII. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA


Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa podatkowego uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Uniskiem – Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30 94, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi postępowań uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem Aninowskim – Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60, jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

 

 

 

 

 

Komentarz nieuczesany: czy niezgodny z prawem wybór członka organu ma znaczenie dla ważności uchwał tego organu? 

W istocie pytanie zadane w tytule jest dość banalne: jeśli członek organu kolegialnego jest wybrany niezgodnie z prawem, to wszystkie czynności tego organu, w tym zwłaszcza uchwały, są również nielegalne. I już: przecież gdyby np. uchwała rady gminy była podjęta z udziałem osób wybranych niezgodnie z prawem, jest ona nieważna z mocy prawa, a czynności zarówno owego fałszywego członka, jak i tego „organu”, mogą mieć znamiona przestępstwa. W przypadku osób prawnych powołanych na mocy szczególnej ustawy, jest jeszcze gorzej: nawet gdyby w głosowaniach jej organów brała udział tylko jedna osoba, która nie posiadała mandatu członkostwa, organ ten – jako wyłoniony niezgodnie z prawem – nie może wykonywać swoich kompetencji. Pytania te wiążą się ewidentnie z naruszeniem prawa w toku wyborów delegatów na IV Krajowy Zjazd KIDP na Mazowszu, o czym już nie raz pisaliśmy w Serwisie. Jeśli nie wiadomo, kto w rzeczywistości uczestniczył w tym głosowaniu, bo nie tylko nie sprawdzono tożsamości osób pojawiających się tuż przed wrzuceniem głosów do urny, lecz nawet nie sprawdzono quorum, a na sali  prowadzono zakazaną agitację wyborczą („lista Michalika”), to nikt nie uzyskał tam legalnie mandatu delegata na zjazd, czyli uczestnictwo tych osób w jego obradach w charakterze delegatów jest niezgodne z prawem. Po prostu zjazd w tym składzie nie może się odbyć; istnieje na ten temat jednoznaczna doktryna sądowa. W przeciwnym przypadku wszystkie uchwały zjazdu, w tym zwłaszcza powołujące Krajową Radę Doradców Podatkowych,  będą podjęte niezgodnie z prawem, a zwłaszcza decyzje majątkowe tego organu będą wadliwe i nieskuteczne. Dlatego też muszą być przeprowadzone w sposób zgodny z prawem nowe wybory w tym okręgu, aby zjazd mógł odbyć się i podjąć wszystkie uchwały w sposób zgodny z prawem.

Tej sprawy nie da się zatuszować. Na nic się również zdadzą szeroko reklamowane „wyśmienite relacje”, które ponoć mają ludzie z władzy Izby z resortem finansów (jeśli oczywiście jest to prawda). Po odwołaniu ze stanowisk panów Rostowskiego i Grabowskiego otwiera się nowy rozdział w relacjach resortu z naszą Izbą. Jak świat światem żaden urzędnik nie będzie chciał firmować czyichkolwiek działań, które mogą mieć cechy czynu zabronionego. Czekają nas zresztą jeszcze większe przetasowania. Afera łapówkarska związana z informatyzacją to tylko początek większych rozliczeń z przeszłością. Niedługo dowiemy się kto i za ile napisał ustawy, które później jako projekt rządowy pozbawiły budżet znacznie większych kwot od sum kontraktów na informatyzację GUS-u. Ale to tak na marginesie.

Kończąc pragnę przyłączyć się do zaproszenia na wykład dotyczący zmian w podatku od towarów i usług w 2014 r., który odbędzie się 4 grudnia 2013 r. w sali ZNP (ulica Smulikowskiego 6/8). Wstęp dla doradców podatkowych oczywiście gratis. Miejscowa „grupka” chciała zablokować ten wykład za moje wypowiedzi na temat zgromadzenia wyborczego na Mazowszu. Mamy gdzieś wasze intrygi, ale stanowi to preludium działań, które mogłyby pojawić się w Izbie, gdyby ludzie popierający ową „listę” rozdawaną na tym zgromadzeniu opanowali Zjazd.

Witold Modzelewski

Skontaktuj się z naszą redakcją