Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 223 – 2 grudnia 2013 r

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści:

Komentarz nieuczesany strach, czyli próba zamiatania pod dywan

I. SERWIS DORADCZY

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Definicja sprzedaży o charakterze ciągłym – Wojciech Safian;
2. „Puste faktury” wystawione przez pracownika a obowiązek zapłaty podatku – Mateusz Wojciechowski;
3. Czarny poniedziałek VAT-u: „prezent” dla nowego ministra finansów – Prof. dr hab. Witold Modzelewski;
4. Zwolnienia z podatku sprzedaży budynku niemieszkalnego oraz budynków gospodarczych – Piotr Wesołowski;
5. Właściwość organów podatkowych w podatku od towarów i usług – Wojciech Safian;
6. Samochód używany sprzedawany przez przedsiębiorców a podatek od towarów i usług – Piotr Zyśk;
7. Opodatkowanie dywidendy niepieniężnej podatkiem od towarów i usług – Mateusz Wojciechowski;
8. Zwolnienie usług kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego w podatku od towarów i usług – Wojciech Safian;
9. Wyrok z dnia 10 października 2013 r. w sprawie C-622/11 (Pactor Vastgoed BV), czyli o nałożeniu dodatkowego zobowiązania podatkowego w VAT na osobę nieuczestniczącą w transakcji – Jarosław Szajkowski;
10. Nonsensy nowego obowiązku podatkowego – tym razem o dostawie energii elektrycznej i innych „mediów” – Prof. dr hab. Witold Modzelewski;
11. Sposób wystawiania faktur przez konsorcjum – Radosław Pazik;
12. Niepieniężna forma wypłaty z zysku – Anna Żarkowska;

PODATEK AKCYZOWY

13. Kwartalny okres rozliczeniowy w podatku akcyzowym – Jarosław Szajkowski;
14. Możliwość obniżenia kwoty akcyzy należnej od piwa wyprodukowanego w składzie podatkowym – Jarosław Szajkowski;

PODATKI DOCHODOWE

15. Zaistnienie przedsiębiorcy w obrocie gospodarczym a koszty podatkowe – Jacek Budziszewski;
16. Dożywotnik ma płacić podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodu uzyskanego z umowy dożywocia – Piotr Zyśk;
17. Rozliczenie niedoborów niezawinionych – Andrzej Łukiańczuk;
18. Potrącenie a obowiązek zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów – Mateusz Wojciechowski;
19. Opodatkowania przychodów z tytułu nieodpłatnych świadczeń – wynajem przez pracodawcę sali gimnastycznej dla pracowników – Piotr Wesołowski;
20. Dwa sposoby podziału ulgi prorodzinnej – Malwina Sik;
21. Ekwiwalent na telefon komórkowy dla pracownika – Piotr Zyśk;
22. Dokumentowanie usług niematerialnych – Andrzej Łukiańczuk;
23. Modernizacja zamortyzowanych środków trwałych – Jacek Budziszewski
24. Najem samochodu osobowego – Andrzej Łukiańczuk;
25. Przychody finansowe osiągane z działalności strefowej – Anna Żarkowska;

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

26. Jak długo należy przechowywać kopie korekt dokumentów rozliczeniowych dotyczących okresów do dnia 31 grudnia 2011 r. złożonych w ZUS po tym dniu? – Radosław Pazik;
27. Wyłączenie ochrony z interpretacji indywidualnych w przypadku zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania – Malwina Sik;
28. Wpływ zmiany formy zatrudnienia na wysokość składek – Anna Żarkowska;
29. Odzież i obuwie robocze w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne – Jacek Budziszewski.

 

II. PRZYJAZNY PRZEGLĄD PODATKOWY

III. INSTRUKCJE PODATKOWE
  1. Wzorcowe polecenie służbowe dotyczące wdrożenia nowych zasad dokumentowania, ewidencjonowania i deklarowania podatku od towarów i usług od dnia 1 stycznia 2014 r.

IV. OGŁOSZENIE – AUDYT PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
V. OGŁOSZENIE – ABOLICJA ZUS
VI. PROMOCJE WYDAWNICZE
VII. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA


Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa podatkowego uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Uniskiem – Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30 94, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi postępowań uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem Aninowskim – Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60, jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

 

 

 

 

Komentarz nieuczesany: strach, czyli próba zamiatania pod dywan.

 Od prawie dwóch miesięcy środowisko doradców podatkowych musi zajmować się skandalem wyborczym na Mazowszu, gdzie grupka ludzi skompromitowała naszą korporację („lista Michalika”). Sprawa stała się głośna, mówi się o niej nie tylko w innych, nie zawsze nam przyjaznych korporacjach, lecz również w ministerialnych gabinetach. W resorcie finansów poleciały głowy ludzi, którzy stanowili domniemany parasol dla tego układu. Wiemy, że polecą następne, a znane powszechnie powiązania urzędników z niektórymi zagranicznymi firmami doradczymi stały się czymś wstydliwym i kłopotliwym. Pewna Pani, która przedstawia się jako „społeczny doradca” byłego już ministra Rostowskiego, pospiesznie usunęła wszystkie informacje na ten temat.

 

 Po mazowieckim skandalu wyborczym powstał już „problem doradców”, z którym trzeba „coś zrobić”. Ponoć dają temu okazję prace nad nowelizacją ustawy o doradztwie podatkowym w Komisji Nadzwyczajnej posła Szejnfelda, gdzie przewiduje się „deregulację” tego zawodu, która – jak usłyszeliśmy z ust przedstawicieli obecnej Krajowej Rady Doradców Podatkowych – „jest nieunikniona”. Jest pomysł, aby pozbyć się kilku „kłopotliwych” i „całkowicie zbędnych” korporacji poprzez ustawowy nakaz zwołania zjazdu, który ma zdecydować o przeznaczeniu majątku tego podmiotu na cele publiczne i likwidacji interesów tej osoby prawnej. Miało to dotyczyć dwóch izb, teraz myśli się już o trzeciej. Zresztą sens jej istnienia, gdy każdy kto chce będzie mógł wykonywać czynności doradztwa podatkowego, będzie co najmniej wątpliwy.

Sprawy już toczą się swoim torem, a mazowiecki skandal bardzo nam zaszkodził. Część jego autorów chciałoby „sprawę wyciszyć” i „dogadać się”, bo nikt nie chce trwać na przegranej pozycji. Ciekawe z kim oni się chcą „dogadać”? Z urzędnikami czy prokuraturą? Nie radzę nawet próbować. To nie jest ani „sprawa Mazowsza”, ani tym bardziej „problem wewnątrzkorporacyjny”. Odpowiadając na pewne sugestie odpowiem tylko, że nie dojdzie do tuszowania czegokolwiek, zresztą nikt nie ma takiej władzy. Problem pozostanie nawet wówczas, gdy odbędą się legalne i uczciwie przeprowadzone wybory na Mazowszu, choć oczywiście z perspektywy wizerunku korporacji wiele zmieni się na lepsze. Swoje brudy powinniśmy prać swoimi rękami, choć to paskudne zajęcie.

Kończąc pragnę przyłączy się do zaproszenia na wykład o zmianach w podatku od towarów i usług w 2014 roku, który odbędzie się w dniu 4 grudnia br. w budynku ZNP o godz. 10.00. Wstęp dla doradców gratis. Ten wykład miał być zorganizowany przez Oddział Mazowiecki Izby: został jednak zablokowany przez ludzi chcących zatuszować sprawę wyborów na Mazowszu.

Witold Modzelewski

 

 

Skontaktuj się z naszą redakcją