Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 224 – 9 grudnia 2013 r

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga Czytelnicy!

    Uprzejmie informujemy, że w najbliższy wtorek (10 grudnia 2013.) opublikowane zostanie nadzwyczajne wydanie naszego Serwisu, dedykowane doradcom podatkowym uczestniczącym w wykładzie Pana Profesora Witolda Modzelewskiego, który odbył się w dniu 4 grudnia 2013 r. w budynku ZNP o godz. 10.00.

    W Serwisie zamieszczony zostanie opracowany przez ISP materiał dydaktyczny, dotyczący zmian w podatku od towarów i usług obowiązujących od dnia 1 stycznia 2014 r.
Zachęcamy do lektury!

Redakcja Serwisu

 

 

 

Spis treści:

Komentarz nieuczesany  tajni lobbyści

I. SERWIS DORADCZY

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Projekt decyzji wykonawczej Rady w sprawie pojazdów drogowych zgodnie z przewidywaniami – prof. dr hab. Witold Modzelewski;
2. Ulga na złe długi w trakcie postępowania upadłościowego – Malwina Sik;
3. Likwidacja kasy przez podatnika – Piotr Zyśk;
4. Nowelizacja zasady ogólnej podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług – Mateusz Wojciechowski;
5. Stawka podatku dla opłat pobieranych od uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku – Przemysław Milczek;
6. Moment powstania obowiązku podatkowego przy sprzedaży nieruchomości – Wojciech Safian;
7. Odpady z tworzyw sztucznych a surowce wtórne z tworzyw sztucznych – Mateusz Wojciechowski;
8. Usługi wodno-kanalizacyjne – regulacje w zakresie obowiązku podatkowego i danych na fakturze obowiązujące od 1 stycznia 2014 r. – Małgorzata Lehmann – Ziaja;
9. Wyrok z dnia 24 października 2013 r. w sprawie C-440/12 (Metropol Spielstätten Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt), czyli o współistnieniu VAT i podatków od gier – Jarosław Szajkowski;
10. Zbiorcze faktury przy WDT – Piotr Wesołowski;
11. Stawki podatku od towarów i usług przy dostawie w procedurze celnej 4200 – Jarosław Szajkowski;
12. Zaliczenie wadium na poczet ceny nabycia a moment powstania obowiązku podatkowego – Wojciech Safian;
13. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – Malwina Sik;
14. Miejsce świadczenia usług magazynowania – Mateusz Wojciechowski;
15. Refundacja wydatków a zwrot podatku za materiały budowlane – Piotr Wesołowski;
16. Czy dobrowolnie wystawiona faktura podatkowa rodzi obowiązek podatkowy zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług – prof. dr hab. Witold Modzelewski;
17. Różnica pomiędzy ilością towaru zamówionego i sprzedanego oraz nieznajomość ostatecznej ceny towaru a moment powstania obowiązku podatkowego – Wojciech Safian;
18. Usługi polegające na pozyskiwaniu odszkodowań od zakładów ubezpieczeniowych na zlecenie osób indywidualnych – skutki w VAT – Anna Żarkowska;

PODATEK AKCYZOWY

19. Kserokopia podpisu na oświadczeniu o przeznaczeniu oleju opałowego zamiast oryginału podpisu nie jest wadą skutkującą nieważnością oświadczenia – Jarosław Szajkowski;

PODATKI DOCHODOWE

20. Zwolnienie na wypoczynek dzieci – Małgorzata Słomka;
21. Dokumentacja cen transferowych a objęcie udziałów i akcji – Jacek Budziszewski;
22. Wydatki na objęcie certyfikatów inwestycyjnych na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych  – Andrzej Łukiańczuk;
23. Czy prezent (gratisem) w ramach sprzedaży premiowej może być uznany za koszty uzyskania przychodu? – Piotr Wesołowski;
24. Spółki komandytowo – akcyjne opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych – Piotr Zyśk;
25. Miejsce opodatkowania dochodów z realizacji umów o dzieło przez nierezydentów – Andrzej Łukiańczuk;
26. Prowadzenie indywidualnej praktyki lekarskiej a podatek liniowy – Piotr Zyśk;
27. Wydatki na renowację mebli „historycznych” – Anna Żarkowska;
28. Wywłaszczenie gruntu – przychody i koszty – Jacek Budziszewski;

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

29. Prawo do zasiłku wyrównawczego – Małgorzata Słomka;
30. Odwołanie pracownika z urlopu a zwolnienie ze składek – Malwina Sik;
31. Wynagrodzenie za okres choroby – Małgorzata Słomka;
32. Kryteria socjalne a wyłączenie z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne – Andrzej Łukiańczuk;
33. Kilka umów zlecenia u jednego zleceniodawcy – Anna Żarkowska;
34. Obowiązek składowe a prokura – Jacek Budziszewski;

 

II. PRZYJAZNY PRZEGLĄD PODATKOWY

III. INSTRUKCJE PODATKOWE
  1. Wzorcowe polecenie służbowe dotyczące wdrożenia nowych zasad dokumentowania, ewidencjonowania i deklarowania podatku od towarów i usług od dnia 1 stycznia 2014 r.

IV. OGŁOSZENIE – AUDYT PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
V. OGŁOSZENIE – ABOLICJA ZUS
VI. PROMOCJE WYDAWNICZE
VII. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA


Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa podatkowego uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Uniskiem – Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30 94, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi postępowań uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem Aninowskim – Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60, jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

 

Komentarz nieuczesany: tajni lobbyści

 

Niedawno dowiedziałem się, że co miesiąc każdy doradca płaci na jakąś firmę lobbystyczną, która ponoć zwalcza rządowy projekt deregulacji, prowadzący do faktycznej likwidacji zawodu doradcy podatkowego jako zawodu zaufania publicznego. Ponoć co miesiąc (tak usłyszeliśmy w dniu 4 grudnia br. w obecności kilkuset doradców podatkowych) każdy członek Izby daje ponad dwa złote na tę firmę. Pierwszy raz o tym słyszę, ale widać w świecie lobbystów nie mam nic do roboty. Poprosiłem więc znajomego dziennikarza, aby zapytał się posłów zajmujących się tą ustawą, jakie działania podjęła ta firma w celu wyeliminowania tego projektu. I znów musiałem poczuć się zaskoczony. Ponoć nikt nawet nie słyszał o jakiejkolwiek firmie lobbystycznej stającej w obronie obecnej ustawy o doradztwie podatkowym. Wręcz odwrotnie: przekazano mi pogląd, że doradcy „odpuścili sobie” walkę o tą ustawę, bo „przecież deregulacja jest czymś nieuniknionym”. Racja. Ja też słyszałem w czasie spotkania z okazji 15-lecia Izby właśnie takie zdanie wypowiedziane przez członka Krajowej Rady Doradców Podatkowych, blisko związanego z jej obecnym przewodniczącym.

Mam w związku z tym pytanie: jak nazywa się owa firma lobbystyczna, która tak konsekwentnie walczy o interesy naszego zawodu. O pieniądze nie pytam, bo łatwo policzyć.

Przy okazji: wielu doradców podatkowych, w tym niżej podpisany, wystąpiło do Krajowej Rady Doradców Podatkowych o przeprowadzenie ponownie wyborów na IV Zjazd Izby na Mazowszu. Na nasze ręce wpłynęło pismo z Ministerstwa Finansów z pytaniem, jakie jest stanowisko Rady w tej sprawie. Czekamy z niecierpliwością, bo jeszcze w nie zderegulowanej korporacji zawodu zaufania publicznego przestrzega się prawa i etyki zawodowej a całe wybory na Mazowszu były na bakier i z jednym i z drugim.

 

Witold Modzelewski

 

Skontaktuj się z naszą redakcją