Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 225 – 16 grudnia 2013 r

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści:

Komentarznieuczesany – czekamy na uchwałę Krajowej Rady Doradców Podatkowych

I. SERWIS DORADCZY

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Posiadacz samoistny może odliczyć VAT od wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z remontem nieruchomości – Piotr Zyśk;
2. Obowiązek korygowania podatku w związku z zapłatą ceny w terminach wskazanych w umowie oraz zmianą terminu płatności danej raty – Piotr Wesołowski;
3. Obowiązek podatkowy z tytułu najmu – po dniu 1 stycznia 2014 r. – Marcin Szymocha;
4. Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu usług budowlanych i budowlano-montażowych – Mateusz Wojciechowski;
5. Nazwa towaru lub paragonie fiskalnym – Wojciech Safian;
6. Zbiorcza faktura korygująca dokumentująca przyznane rabaty – po 1 stycznia 2014 r. – Marcin Szymocha;
7. Opodatkowanie pożyczki podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem od czynności cywilnoprawnych – Wojciech Safian;
8. Jak należy ująć w rejestrach i deklaracji VAT-7 dokument celny dokumentujący procedurę 4200 – Jarosław Szajkowski;
9. Kwalifikacja czynności prawnej w aspekcie podatku od towarów i usług na przykładzie rozporządzenia zabudowanym gruntem – Jacek Budziszewski;
10. Wyrok z dnia 24 października 2013 r. w sprawie C-431/12 (SC Rafinăria Steaua Română SA), czyli podatnikowi należą się odsetki od nadpłaty VAT – Jarosław Szajkowski;
11. Czy wystawienie faktury podatkowej przed ustawowym terminem określonym w art. 106i ust. 7 i 8 ustawy o podatku od towarów i usług rodzi jakiekolwiek skutki prawne? – Prof. dr hab. Witold Modzelewski;
12. Monitorowanie stanu pacjenta poprzez system informatyczny a usługa związana z opieką medyczną – Piotr Wesołowski;
13. Warunki dokonywania nabycia wewnątrzwspólnotowego za pośrednictwem magazynu konsygnacyjnego – Jacek Budziszewski;

AKCYZA

14. Faktura to dokument wystarczający do potwierdzenia zapłaty akcyzy na terytorium kraju – Jarosław Szajkowski;

PODATKI DOCHODOWE

15. Zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych świadczeń otrzymywanych przez funkcjonariusz – Anna Żarkowska;
16. Odsetki od kredytu na nabycie środków trwałych – Andrzej Łukiańczuk;
17. Usługi mające na celu budowanie motywacji do pracy pracowników – aspekt kosztowy – Anna Żarkowska;
18. Podatek u źródła w przypadku nabycia biletów lotniczych – Radosław Pazik;
19. Kwoty wynikające z pustych faktur a koszty uzyskania przychodów – Wojciech Safian ;
20. Odpracowana zaległość czynszowa nie stanowi przychodu dla najemcy – Marcin Szymocha;
21. Kurs franka nie wpływa na ulgi w PIT – Piotr Zyśk;
22. Podstawa kosztowa w usługach o niskiej wartości dodanej – Andrzej Łukiańczuk;
23. Czy konieczny jest oryginał certyfikatu rezydencji? – Radosław Pazik;
24. Urządzenie a środek trwały – Piotr Wesołowski;
25. Interpretacja ogólna Ministra Finansów dotycząca wydatków na gastronomię – Mateusz Wojciechowski;
26. Najem urządzenia przemysłowego a podatek u źródła – Andrzej Łukiańczuk;
27. Na jaki dzień powinien być wydany certyfikat rezydencji – Radosław Pazik;
28. Małżeńska umowa majątkowa a podatek z tytułu sprzedaży nieruchomości – Anna Kiersnowska – Drzewiecka;
29. Podział zysku a podatek dochodowy – Anna Żarkowska;
30. Zmiana rezydencji podatkowej podatnika – Piotr Zyśk;

INNE PODATKI

31. Wyłącznie z opodatkowania podatkiem od nieruchomości – Malwina Sik;

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

32. Przedawnienie prawa do wydania decyzji określającej wysokość straty – Mateusz Wojciechowski;
33. Możliwość przeprowadzenia kontroli krzyżowej u kontrahenta podatnika – Anna Kiersnowska – Drzewiecka;
34. Przedsiębiorcy przysługuje prawo do odwołania od decyzji ZUS – Malwina Sik;
35. Pełnienie funkcji członka zarządu na mocy uchwały zgromadzenia wspólników a obowiązki składkowe – Jacek Budziszewski;

 

II. PRZYJAZNY PRZEGLĄD PODATKOWY

III. INSTRUKCJE PODATKOWE
  1. Wzorcowe polecenie służbowe dotyczące wdrożenia nowych zasad dokumentowania, ewidencjonowania i deklarowania podatku od towarów i usług od dnia 1 stycznia 2014 r.

IV. OGŁOSZENIE – AUDYT PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
V. OGŁOSZENIE – ABOLICJA ZUS
VI. PROMOCJE WYDAWNICZE
VII. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA


Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa podatkowego uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Uniskiem – Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30 94, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi postępowań uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem Aninowskim – Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60, jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

 

 

Komentarz nieuczesany – czekamy na uchwałę Krajowej Rady Doradców Podatkowych

 

Czekamy na reakcję Krajowej Rady Doradców Podatkowych na pisma skierowane przez wielu doradców podatkowych w sprawie konieczności powtórzenia wyborów na IV Zjazd Izby w regionie mazowieckim. O stanowisko w tej sprawie upomniał się również resort finansów: w końcu on będzie musiał ocenić zgodność z prawem uchwał, które podejmie ów Zjazd przy udziale „delegatów”, których mandat jest nieważny, bo w ich wyborze  uczestniczyły osoby o nieznanej tożsamości, a nawet nie sprawdzono quorum na sali (ani razu!). Można podejrzewać, że osoby nadzorujące te wybory wiedziały co się dzieje – odrzucając wszystkie wnioski formalnie składane do przewodniczącego obrad, a to już wystarczy dla unieważnienia wyborów. Problem prawny będzie jednak trudny do rozwiązania, bo kto miały zarządzić po dniu rozpoczęcia Zjazdu powtórne wybory na Mazowszu, skoro wszystkie uchwały tego Zjazdu będą sprzeczne z prawem? Chyba że zostaną podjęte z wyłączeniem owych „delegatów”. Jest się więc nad czym zastanowić.

Przy okazji pragnę podziękować wszystkim Koleżankom i Kolegom, w tym zwłaszcza z innych regionów naszej Izby, za wyrazy poparcia dla naszych działań w obronie etyki i prawa. Wiem: niezależnie od poglądów nikt z nas nie chce rządów ludzi wymienionych na „liście wyborczej” obecnego przewodniczącego Krajowej Rady. Nie chcemy również aby licząca (jeszcze) siedem tysięcy korporacja rządziła jakakolwiek klika, a zwłaszcza posługująca się tak wstrętnymi metodami. Nie mamy i nie będziemy mieć nic wspólnego z „tradycją” Arthura Andersena. To jest oczywiście niezależne od tego, czy się lubimy czy nie i jakie mamy poglądy na inne tematy. Czas, aby w organach Izby znaleźli się nowi, młodzi ludzie, którzy reprezentują większość, a nie jakąś listę pięciu zagranicznych firm.

Zgadzam się również z poglądem, że jesteśmy po czterech latach rządów kolegi Michalika w kompletnym dołku. Jesteśmy jedyną „kurczącą się” korporacją: inne zawody zwiększyły się ponad dwukrotnie: radców prawnych jest już ponad 40 tysięcy, a biur rachunkowych ponad 60 tysięcy. Gdzie ów „prestiż zawodu”, który miał być najważniejszym celem działania obecnej Rady? Szkoda gadać: tu jesteśmy na dnie. Biznesowo z reguły cofamy się, a tylko kilka firm powiązanych z władzą chwali się publicznie swoimi sukcesami, zwłaszcza że wspólnie z resortem finansów napisały ustawę pozbawiającą budżet wielomiliardowych kwot; jeśli ktoś ma tu jeszcze jakiekolwiek złudzenia, to polecam wywiad przedstawicieli jednej z tych firm opublikowany w „Rzeczypospolitej” w dniu 25 listopada br. Czy jeżeli ludzie o tego rodzaju poglądach będą rządzić naszą Izbą, to jaką przyszłość czeka nasz zawód? Choć swoją drogą można być im tylko wdzięcznym za tak szczere ujawnienie swoich zamiarów.

Witold Modzelewski

 

 

 

Skontaktuj się z naszą redakcją