Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 226 – 23 grudnia 2013 r

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszystkim Czytelnikom Serwisu Doradztwa Podatkowego składamy najserdeczniejsze życzenia świąteczne – zdrowych, szczęśliwych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia.

Jednocześnie mamy dla Państwa do pobrania nasz prezent – specjalne świąteczne i wyjątkowo mało „podatkowe” wydanie naszego Serwisu. Zapraszamy do lektury!

Zapraszamy na zimowy spacer

Redakcja Serwisu

 

 

Spis treści:

Komentarznieuczesany opowieść przedwigilijna

I. SERWIS DORADCZY

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Szczególne terminy wystawiania faktur od dnia 1 stycznia 2014 r. – Piotr Zyśk;
2. Zaliczki w eksporcie – po 1 stycznia 2014 r. – Marcin Szymocha;
3. Prawo do odliczenia podatku w przypadku sprzedaży promocyjnej za tzw. symboliczną złotówkę – Mateusz Wojciechowski;
4. Dwie uchwały NSA z dnia 21 października 2013 r. dotyczące wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów – Marcin Szymocha;
5. Uznanie nieodpłatnego powierzenia samochodów osobowych na rzecz podmiotów współpracujących za czynność niepodlegającą opodatkowaniu – Piotr Wesołowski;
6. Wyrok z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawach połączonych C-249/12 (Corina-Hrisi Tulică) i C-250/12 (Călin Ion Plavoşin), czyli w przypadku braku ustaleń co do VAT podatek powinien być liczony „w stu” czy „od stu” –  Jarosław Szajkowski;
7. Lepiej aby NSA nie dał się wodzić za nos, czyli epilog słynnej uchwały NSA z dnia 24 czerwca 2013 r. – Prof. dr hab. Witold Modzelewski;
8. Obowiązek zapłaty podatku od dostawy przez komorników sądowych – Malwina Sik;
9. Stawka podatku od towarów i usług w przypadku udzielenia licencji na wykorzystanie projektu architektonicznego – Mateusz Wojciechowski;

AKCYZA

10. Zmiany w rozporządzeniu ws. zwolnień od podatku akcyzowego od dnia 1 stycznia 2014 r. – Jarosław Szajkowski;

PODATKI DOCHODOWE

11. Przychody z tytułu rozliczenia „opcji put” – Jacek Budziszewski;
12. Nowy wzór wniosku o opodatkowanie w formie karty podatkowej – Małgorzata Słomka;
13. Czy odsetki na rachunku kasy zapomogowo – pożyczkowej stanowią przychód pracowników – Andrzej Łukiańczuk;
14. Możliwość zaliczenia w koszty podatkowe odpisów amortyzacyjnych i wydatków eksploatacyjnych w przypadku wykorzystywania samochodu do celów osobistych – Karol Grzybowski;
15. Zwrot kosztów noclegu na podstawie rachunku – podróż służbowa – Piotr Wesołowski;
16. Czy środki pieniężne otrzymane z tytułu likwidacji spółki jawnej stanowią przychód z działalności gospodarczej – Wojciech Safian;
17. Udostępnianie własnego wizerunku – Malwina Sik;
18. Pieniądze zwracane przez spółdzielnie za remonty w mieszkaniach nie stanowią przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – Piotr Zyśk;
19. Zmiana roku obrotowego a rejestracja w KRS zmiany umowy spółki – Andrzej Łukiańczuk;
20. Przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych jako przychody z działalności gospodarczej – Wojciech Safian;
21. Darowizna nieruchomości – skutki w CIT – Anna Żarkowska;
22. Czy otrzymana dotacja wpływa na sposób ustalania wartości początkowej? – Marcin Szymocha;
23. Opodatkowanie dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci – Piotr Wesołowski;
24. Ustalenie dochodu w przypadku umorzenia udziałów objętych uprzednio w drodze darowizny – Wojciech Safian;

INNE PODATKI

25. Hala namiotowa nie jest opodatkowana podatkiem od nieruchomości – Piotr Zyśk;
26. Zakaz  uchwalania przez radę gminy stawek podatku od nieruchomości w trakcie roku podatkowego – Jacek Budziszewski;

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

27. Kiedy podatnik obowiązany jest do złożenia zgłoszenia Intrastat? – Jarosław Szajkowski;
28. Zmniejszenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne – Malwina Sik;
29. Przesłanki zabezpieczenia zobowiązania podatkowego – Małgorzata Słomka;
30. Nieodpłatne pełnienie funkcji przez prokurenta – skutki w ZUS – Anna Żarkowska;
31. Czy wydatki ponoszone przez pracodawcę na zakwaterowanie pracownika poza miejscem jego zamieszkania stanowią podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne? – Karol Grzybowski;
32. Dofinansowanie zakupu ubezpieczenia medycznego – Anna Żarkowska;
33. Dochodzenie roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej przy  sprawowaniu zarządu przez członka zarządu spółki z o.o. – Mateusz Wojciechowski;
34. Zakres interpretacji przepisów prawa podatkowego – Jacek Budziszewski;
35. Saper nagrodzony, czyli o kimś, kto był za długo ministrem oraz za krótko wicepremierem – Prof. dr hab. Witold Modzelewski;
36. Wydatki na reklamę oraz działania promocyjne szkoły nie podlegają finansowaniu ze środków dotacji oświatowej – Karol Grzybowski;
37.  Uproszczona ewidencja umów leasingu – Andrzej Łukiańczuk

 

II. PRZYJAZNY PRZEGLĄD PODATKOWY

III. INSTRUKCJE PODATKOWE
  1. Wzorcowe polecenie służbowe dotyczące wdrożenia nowych zasad dokumentowania, ewidencjonowania i deklarowania podatku od towarów i usług od dnia 1 stycznia 2014 r.

IV. OGŁOSZENIE – AUDYT PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
V. OGŁOSZENIE – ABOLICJA ZUS
VI. PROMOCJE WYDAWNICZE
VII. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA


Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa podatkowego uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Uniskiem – Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30 94, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi postępowań uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem Aninowskim – Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60, jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

 

 

 

Komentarz nieuczesany – opowieść przedwigilijna.
    

W małym światku ludzi zajmujących się prognozami, czyli w kółku współczesnych astrologów, rok 2014 r. przedstawia się w dość czarnych barwach. Jest to obraz odległy od napuszonych optymistycznie przewidywań, charakterystycznych zwłaszcza dla „Gazety Wyborczej”, ale to już od lat stało się normą. W oficjalnym obiegu prezentowane są prognozy „użyteczne” lub „potrzebne”, a nieoficjalnym – prawdopodobne. Wśród tych ostatnich istotne są zwłaszcza przewidywane zachowania przedsiębiorców: prawie wszyscy planują redukcję wydatków, w tym na usługi o charakterze niematerialnym.  Co ciekawe, za „zbyt wysokie” uznawane są wydatki na obsługę rozliczeń podatkowych; przyniesie to istotne zmiany na rynku doradztwa podatkowego. Prowadzenie ewidencji raczej już nie będzie tańsze, więc pod nóż pójdą inne usługi, przede wszystkim te związane z „optymalizacją” bo w dłuższym okresie ich opłacalność jest raczej ujemna, o czym przekonali się  m.in. „złomiarze” lub dostawcy stali bez VAT-u w ciągu słynnych dwóch lat między kwietniem 2011 r. – a kwietniem 2013 r. Jaki będzie koniec również „żniw podatkowych”, które przyniosły spółki komandytowo-akcyjne?

Inne prognozy też nie są dobre. Czego powinny więc innym i sobie życzyć? Chyba tylko tego, aby się nie sprawdziły.

Kończąc pragnę odnieść się do informacji na temat reakcji Krajowe Rady Doradców Podatkowych na wnioski o przeprowadzenie ponownych wyborów na  IV Zjazd na Mazowszu. Ponoć Przewodniczący Rady, Kolega Michalik nie wpuścił na posiedzenie przedstawicieli części wnioskodawców, co już samo w sobie jest skandalem, bo w tej sprawie to on powinien stać za drzwiami, gdyż jego nazwisko było na owej „liście delegatów” pięciu firm (czterech zagranicznych oraz tej, w której pracuje właśnie kolega Michalik). Ponoć również w sprawie złożonych wniosków Rada podjęła „stanowisko”, a nie „uchwałę” po to, aby nie przesłać jej do resortu finansów. Godzi się więc przypomnieć, że każde merytoryczne rozstrzygnięcie organu kolegialnego jest „uchwałą”, niezależnie od tego, jak się ją nazwie. Dlatego podlega ona obowiązkowemu przesłania do Ministra Finansów. To przypomnienie dla tych, którzy nadal dalej chcą zamiatać pod dywan tę sprawę. Mam również pytanie: czy osoby będące na owej liście, którzy obecnie są również członkami Rady, w tym jej przewodniczący, zostali wyłączeni w trakcie rozpatrywania tego punktu?  Kiedy odbędą się wybory na IV Zjazd na Mazowszu? W imieniu wnioskodawców, będę wdzięczny za pilną informację.

Wszystkim Koleżankom i Kolegom, w tym zwłaszcza Członkom Krajowej Rady Doradców Podatkowych, składam najserdeczniejsze życzenia świąteczne.

Witold Modzelewski

 

 

Skontaktuj się z naszą redakcją