Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 227 – 30 grudnia 2013 r

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszystkim Czytelnikom Serwisu Doradztwa Podatkowego składamy najserdeczniejsze życzenia noworoczne,
aby Nowy 2014 rok niósł ze sobą wiele radości i pomyślności zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym

 

Redakcja Serwisu

 

 

 

Spis treści:

Komentarz nieuczesany – na nowy rok

I. SERWIS DORADCZY

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Dobrowolne umorzenie i wypłata wynagrodzenia są neutralne podatkowo – Piotr Zyśk;
2. Zwolnienie od podatku od towarów i usług szkoleń zawodowych – Anna Żarkowska;
3. Wyrok z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie C-319/12 (MDDP sp. z o.o. Akademia Biznesu, sp. komandytowa), czyli o zwolnieniu od podatku od towarów i usług usług edukacyjnych świadczonych przez podmioty niepubliczne w celach komercyjnych – Jarosław Szajkowski;
4. Czy kwity wystawiane od nowego roku przez zakłady energetyczne określające prognozę wpłat są jednak „fakturami” w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług? – Prof. dr hab. Witold Modzelewski;
5. Sposób wykazywania na paragonie fiskalnym nazwy towaru lub usługi – Piotr Wesołowski; 

 

AKCYZA

6. Jak należy rozumieć „procesy metalurgiczne” w ustawie o podatku akcyzowym? – Jarosław Szajkowski;
7. W ewidencji energii elektrycznej zużytej na cel zwolniony zamieszcza się tylko ilość energii zużytej na cel zwolniony – Jarosław Szajkowski;

 

PODATKI DOCHODOWE

8. Wartość początkowa budynku dla celów podatkowych – Jacek Budziszewski;
9. Korzystanie przez wspólnika z nieoprocentowanej pożyczki – Malwina Sik;
10. Przekazanie nagrody osobie prawnej – Małgorzata Słomka;
11. Czy wydatki poniesione w bezpośrednim związku z utworzeniem lub podwyższeniem kapitału zakładowego spółki mogą stanowić koszty uzyskania przychodów? – Wojciech Safian;
12. Różnice kursowe w zakresie wartości podatku od towarów i usług w  podatku dochodowym od osób fizycznych – Przemysław Milczek;
13. Oświadczenie o wyborze opodatkowania ryczałtem – Malwina Sik;
14. Nieopłacone faktury nie mogą zostać zaliczone jako koszt – Piotr Zyśk;
15. Czynsz najmu samochodów nie mieści się w pojęciu kosztów eksploatacyjnych pojazdu – Wojciech Safian;
16. Zryczałtowana forma opodatkowania a przychody z najmu – Anna Żarkowska;
17. Moment dokonania korekty przychodów na podstawie wystawionej faktury korygujące – Piotr Wesołowski;
18. Zamiar podatnika w prawo do rozpoznania kosztów podatkowych – Jacek Budziszewski;
19. Podatek od nieruchomości jako koszt uzyskania przychodu – Wojciech Safian;
20. Skutki podatkowe sprzedaży produktów pochodzących z własnej uprawy – Piotr Wesołowski;

 

INNE PODATKI

21. Nabycie przez podatnika pieniędzy a podatek od spadków i darowizn – Anna Żarkowska;
22. Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych a podatek od czynności cywilnoprawnych – Mateusz Wojciechowski;
23. Przepisy o ustalaniu powierzchni użytkowej budynków nie są spójne – Piotr Zyśk;
24. Brak w obiekcie budowlanym elementów niezbędnych do uznania go za budynek – Jacek Budziszewski;

 

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

25. Konstytutywny charakter wyroku stwierdzającego nieważność uchwały spółki kapitałowej – Karol Grzybowski;
26. Prawo do zasiłku opiekuńczego – Małgorzata Słomka;
27. Kto jest płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku, gdy praca na rzecz własnego pracodawcy świadczona jest na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z osobą trzecią? – Karol Grzybowski;
28. Delegowanie członka rady nadzorczej do wykonywania czynności członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością  – Mateusz Wojciechowski;
29. Wykonywanie obowiązków członka zarządu  po formalnej rezygnacji – Malwina Sik;
30. W 2014 r. wysokość odpisów na ZFŚS nadal zamrożona – Karol Grzybowski.

 

II. PRZYJAZNY PRZEGLĄD PODATKOWY

III. INSTRUKCJE PODATKOWE
  1. Wzorcowe polecenie służbowe dotyczące wdrożenia nowych zasad dokumentowania, ewidencjonowania i deklarowania podatku od towarów i usług od dnia 1 stycznia 2014 r.

IV. OGŁOSZENIE – AUDYT PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
V. OGŁOSZENIE – ABOLICJA ZUS
VI. PROMOCJE WYDAWNICZE
VII. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA


Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa podatkowego uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Uniskiem – Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30 94, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi postępowań uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem Aninowskim – Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60, jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

 

Skontaktuj się z naszą redakcją