Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 228 – 7 stycznia 2014 r

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Czytelnicy,
wszystkiego dobrego w Nowym Roku 2014 życzy Państwu Redakcja Serwisu Doradztwa Podatkowego.
Jednocześnie mamy przyjemność poinformować Państwa, że począwszy od niniejszego wydania Serwisu otwieramy nowy dział o charakterze publicystycznym, poświęcony prognozom o charakterze ekonomiczno-historycznym „O współczesności, historii i dniach przyszłych”. Będziemy zamieszczać w nim teksty pisane przez wybitnych znawców problematyki finansów publicznych – prawników, ekonomistów, historyków, ale nie tylko. Jednocześnie zapraszamy Państwa do współpracy i przesyłania własnych tekstów.

Redakcja Serwisu

 

 

Spis treści:

Komentarz nieuczesany słowo do Delegatów na IV Krajowy Zjazd Izby Doradców Podatkowych

 

UWAGA DORADCY PODATKOWI!

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie dotyczące zmian w podatku od towarów i usług organizowane przez Stowarzyszenie Biegłych Rewidentów, Księgowych, Doradców Podatkowych, Prawników i Ekonomistów LIBERTAS w najbliższy czwartek (9 stycznia br.) o godz. 10.00. Szkolenie poprowadzi Pan Profesor Witold Modzelewski. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi szkolenia możecie Państwo zapoznać się tutaj

 

 

 

I. SERWIS DORADCZY

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Czy wpisowe w turnieju tenisowym podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? – Piotr Zyśk;
2. Obowiązek podatkowy z tytułu WDT i WNT po 1 stycznia 2014 r. – Marcin Szymocha;
3. Zasady opodatkowania voucherów – Malwina Sik;
4. Potwierdzenie odbioru faktury korygującej – Anna Kiersnowska – Drzewiecka;
5. Obowiązek korekty podatku naliczonego w WNT w przypadku nieotrzymania faktury – Marcin Szymocha;
6. Praktyczny sposób na uniknięcie obowiązku stosowania kas fiskalnych – Andrzej Łukiańczuk;
7. Sprzedaż biletów (prawa wstępu na widowisko) a moment wykonania usługi (powstania obowiązku podatkowego) – Marcin Szymocha;
8. Obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usług budowlanych i budowlano-montażowych – Małgorzata Lehmann-Ziaja;
9. Czy naprawdę od dnia 1 stycznia 2014 r. „wracamy do zasad obowiązujących po wyroku Magoora” w stosunku do pojazdów samochodowych będących pseudociężarówkami? – prof. dr hab. Witold Modzelewski;
10. Obrót w podatku od towarów i usług a fałszywe faktury – Piotr Wesołowski;
11. Opodatkowanie zbycia prawa użytkowania wieczystego gruntu, na którym znajdują się budynki i budowle oraz zbycia prawa użytkowania wieczystego gruntów przeznaczonych na cele rolnicze, jak również oddania takich gruntów w użytkowanie wieczyste od dnia 1 stycznia 2014 r. – Wojciech Safian;

AKCYZA

12. Koncentrat do produkcji płynu do zapobiegania zamarzaniu jest wyrobem akcyzowym? – Jarosław Szajkowski;
13. Zmiana stawek na alkohol i wyroby tytoniowe w ustawie o podatku akcyzowym od dnia 1 stycznia 2014 r. – Jarosław Szajkowski;
14. Zmiany dotyczące suszu tytoniowego od dnia 1 stycznia 2014 r. – Jarosław Szajkowski;

PODATKI DOCHODOWE

15. Koszty związane z umową leasingu – Anna Żarkowska;
16. Czy umorzenie udziałów własnych bez wypłaty wynagrodzenia wspólnika stanowi dla spółki przychód w podatku dochodowym od osób prawnych? – Wojciech Safian;
17. Przychód z tytułu odsetek od zdeponowanych środków (wkładu budowlanego) przez spółdzielnie mieszkaniowe – Jacek Budziszewski;
18. Zwrot zysku wypracowanego przez spółkę jawną jest opodatkowany tylko raz – Mateusz Wojciechowski;
19. Możliwość skorzystania z odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej kosztów dojazdu na zabiegi lecznicze – Piotr Wesołowski;
20. „Autorskie” koszty uzyskania przychodu uzależnione od określonego w umowie o pracę honorarium – Mateusz Wojciechowski;
21. Czy istnieje konieczności przechowywania kopii paragonów na rolkach z kasy fiskalnej dla potrzeb rozliczenia podatku dochodowego? – Piotr Wesołowski;
22. Odszkodowania wypłacane rolnikom za szkody powstałe w uprawach przez spółki budujące farmy wiatrowe są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych – Wojciech Safian;
23. Przesunięcia majątkowe między małżonkami i sprzedaż przed upływem pięciu lat a podatek dochodowy – Mateusz Wojciechowski;
24. Czy upominek świąteczny z logo firmy może zostać rozliczony w kosztach podatkowych? – Piotr Zyśk;
25. Usługi pośrednictwa a podatek u źródła – Anna Kiersnowska – Drzewiecka;

INNE PODATKI

26. Darowizna w konkubinacie opodatkowana 20 % stawką sankcyjną – Malwina Sik;
27. Likwidacja budynku a obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości – Andrzej Łukiańczuk;
28. Czy domek letniskowy może być objęty niższą stawką podatku od nieruchomości? – Piotr Zyśk;
29. Przejęcie spółki a podatek od środków transportowych – Andrzej Łukiańczuk;

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

30. Wyjaśnienia a zeznania strony w postępowaniu podatkowym – Anna Kiersnowska – Drzewiecka
31. Sprawy dotyczące nadpłaty podatku a rodzaj wpisu sądowego – Karol Grzybowski;
32. Wypadek przy pracy a obowiązki składkowe w związku z wypłata odszkodowania – Anna Żarkowska;
33. Zmiana układu zbiorowego pracy a likwidacja nagród – skutki w ZUS – Jacek Budziszewski;
34. Oddelegowanie pracownika do pracy za granicą nie jest podróżą służbową – Karol Grzybowski;
35. Opis zdarzenia przyszłego a opis zdarzenia mającego miejsce w przeszłości – Malwina Sik;
36. Paczki świąteczne a podstawa wymiaru składek – Anna Żarkowska;
37. Karnety na usługi sportowe, pakiety medyczne, ubezpieczenie na życie i bony do sklepów odzieżowych przekazywane pracownikom w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne – Jacek Budziszewski;
38. Czy pracownik oddelegowany do wykonywania pracy na terytorium UE może podlegać ubezpieczeniom społecznym w Polsce? –  Karol Grzybowski;

 

O WSPÓŁCZESNOŚCI, HISTORII I DNIACH PRZYSZŁYCH (Dział publicystyczny)

39. Szkice rosyjskie: o historii stosunków polsko-rosyjskich – prof. dr hab. Witold Modzelewski.

 

II. PRZYJAZNY PRZEGLĄD PODATKOWY

III. INSTRUKCJE PODATKOWE
  1. Wzorcowe polecenie służbowe dotyczące wdrożenia nowych zasad dokumentowania, ewidencjonowania i deklarowania podatku od towarów i usług od dnia 1 stycznia 2014 r.

IV. OGŁOSZENIE – AUDYT PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
V. OGŁOSZENIE – ABOLICJA ZUS
VI. PROMOCJE WYDAWNICZE
VII. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA


Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa podatkowego uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Uniskiem – Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30 94, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi postępowań uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem Aninowskim – Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60, jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

 

 

Komentarz nieuczesany – słowo do Delegatów na IV Krajowy Zjazd Izby Doradców Podatkowych.

W tym tygodniu odbędzie się IV Zjazd naszej Izby. Będzie się musiał zmierzyć z trzema trudnymi problemami naszego środowiska. Pierwszym, najważniejszym, decydującym o przysłowiowym być albo nie być naszego zawodu, jest projekt tzw. ustawy deregulacyjnej, który – zachowując pozory kontynuacji – faktycznie likwiduje nasz zawód. Pełna liberalizacja wykonywania najważniejszej czynności doradztwa podatkowego, czyli udzielania podatnikom porad z zakresu materialnego prawa podatkowego, którą po wejściu w życie tej ustawy będzie mógł wykonywać każdy, nawet szemrana firma byłego recydywisty, będzie końcem historii naszego zawodu. Zastrzeżone w tym projekcie dla doradców podatkowych wykonywanie czynności procesowych przed Naczelnym Sądem Administracyjnym jest typową mistyfikacją legislacyjną, bo w sprawach sądowych przegramy z wielokrotnie liczniejszą, lepiej przygotowanych prawniczo grupą radców prawnych i adwokatów, których jest już siedem razy więcej niż doradców podatkowych. Te zawody szturmem dziś zdobywają obsługę sporów podatkowych, a doradcy – nie mający za sobą aplikacji sądowej – często nawet bez wyższego wykształcenia prawniczego – zostaną w przyszłości skazani na marginalizację. Co ciekawe, posłowie wcale nie są tak mocno przekonani do sensu uchwalenia tej ustawy, a jej twórca – były minister sprawiedliwości poseł Gowin, należy już przecież do nielubianej przez władzę opozycji. Czy można było obronić nasze interesy, przekonując posłów do odrzucenia tej ustawy w części dotyczącej doradztwa podatkowego? Oczywiście można, ale winę zaniechania ponosi za to odchodząca w przeszłość Krajowa Rada Doradców Podatkowych, a zwłaszcza jej przewodniczący, któremu – jak to wielokroć podkreślał – zależy tylko na „doskonałych relacjach” z urzędnikami. Będąc z założenia petentem nie można skutecznie bronić interesów zbiorowości, które pozostają w naturalnym konflikcie z władzą. Istotą naszego zawodu jest przecież spór z organami podatkowymi, bo mamy bronić interesu podatników: gdyby było inaczej tego rodzaju zawód jest po prostu niepotrzebny. Sukces był możliwy, a na przeszkodzie stanął brak skutecznych działań ze strony organów Izby, a dokonane przed czterema laty najważniejsze wybory personalne należały do największych pomyłek naszej Izby. Nowa Rada, złożona z ludzi wolnych od postaw wasalnych, musi podjąć walkę z ustawą deregulacyjną. Jest ciągle jeszcze szansa.

Na marginesie chcę dodać, że w ciągu ostatniego półrocza podjąłem próby przekonania posłów do odrzucenia tego projektu, kierując pisma do klubów poselskich oraz przewodniczącego komisji zajmującej się tym projektem. Ich treść publikujemy w niniejszym Serwisie.

Drugim problemem jest głęboki regres naszego zawodu, który nie tylko kurczy się personalnie, lecz również traci swoje rynki. W ciągu ostatnich czterech lat ubyło ponad 30% doradców podatkowych, a liczba naszych konkurentów – radców prawnych, adwokatów, biegłych rewidentów i biur rachunkowych zwiększyła się ponad trzykrotnie. Jesteśmy w stanie najgłębszego kryzysu, przestajemy się liczyć, a ów „prestiż zawodu”, o którym tak wiele mówiono na III Zjeździe, był wówczas i pozostał nic nie znaczącą deklaracją. Były to cztery przegrane lata, bo w okresie „bohaterskim”, czyli od 1997 do 2008 r., staraliśmy się dotrzymać kroku konkurencyjnym zawodom. Trzeba mieć pomysł na naszą przyszłość i o tym musi zadecydować IV Zjazd. Inaczej większość naszych Koleżanek i Kolegów straci pracę, gdyż wykopią ich z rynku nowi, bardziej agresywni, co nie znaczy lepsi konkurenci.

Trzecim, wręcz wstydliwym problemem jest kryzys wewnętrzny Izby, którą chce zdominować grupa czterech firm zagranicznych wraz z podmiotem, gdzie partnerem jest obecny przewodniczący Rady. Najbardziej spektakularnym tego dowodem jest „lista Michalika”, na podstawie której, łamiąc wszystkie obowiązujące reguły prawne, wyłoniono „delegatów na Mazowszu” na IV Zjazd. Wybór ten został oprotestowany przez doradców z tego regionu, lecz Rada, ponoć z udziałem osób z tej listy (!) uznała, że – jak zawsze – „nic się nie stało”, a nawet nie przesłała uchwały w tej sprawie do Ministra Finansów, czyli po raz kolejny złamano prawo. Mandat tych „delegatów” jest prawnie wadliwy i nie mogą oni uczestniczyć w Zjeździe na prawach delegatów, zarówno biernie jak i czynnie. Gdyby tak się stało, wszystkie uchwały tego Zjazdu będą sprzeczne z prawem, co grozi już paraliżem, a być może samolikwidacją naszego zawodu. Chyba że o to chodzi.

 

Wszystkim Koleżankom i Kolegom, a zwłaszcza Czytelnikom naszego tygodnika, składam w imieniu redakcji oraz własnym najserdeczniejsze życzenia Noworoczne. Delegatom na Zjazd życzę owocnych obrad, a przede wszystkim znalezienia drogi wyjścia z obecnego kryzysu.

 

Pismo ISP do Komisji Nadzwyczajnej ds. ograniczeń biurokracji 20.11.2013

Ocena rządowego projektu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych 3.10.2013

 

Witold Modzelewski

 

Skontaktuj się z naszą redakcją