Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 229 – 13 stycznia 2014 r

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści:

Komentarz nieuczesany kto mówi nieprawdę?

I. SERWIS DORADCZY

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Pranie brudnych pieniędzy to także wystawianie fikcyjnych faktur VAT – Małgorzata Słomka;
2. „Ulga na złe długi” – skutki w VAT – Anna Żarkowska;
3. Bilety wstępu na saunę objęte 23% stawką VAT – Karol Grzybowski;
4. Formy wskazywania na fakturze korygującej różnic kwotowych – Piotr Wesołowski;
5. Autentyczność pochodzenia i integralność treści faktur od dnia 1 stycznia 2014 r. – Piotr Zyśk;
6. Skutki w podatku od towarów i usług nieodpłatnego przekazanie pojazdów samochodowych współpracownikom – Mateusz Wojciechowski;
7. Czy drugi i trzeci okres „rozliczeniowy”, w którym można dokonać odliczenia w świetle art. 86 ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług liczy się od okresu, w którym otrzymano fakturę (dokument celny)? – prof. dr hab. Witold Modzelewski;
8. Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z remontem dachu i elewacji – Piotr Wesołowski;

AKCYZA

9. Konieczność ścisłego stosowania zwolnienia wyrobów węglowych dla podmiotów leczniczych – Jarosław Szajkowski;
10. Na dokumencie dostawy wyrobów węglowych (w brzmieniu sprzed dnia 20 września 2013 r.) może podpisać się upoważniony przez nabywców przewoźnik Jarosław Szajkowski;
11. Przesiewanie i mieszanie wyrobów węglowych nie stanowi ich produkcji – Jarosław Szajkowski;

PODATKI DOCHODOWE

12. Czy zagraniczne odszkodowanie stanowi dochód podlegający zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych? – Barbara Głowacka;
13. Dodatkowe ubezpieczenie jako koszt – Małgorzata Słomka;
14. Przekazanie 1 % podatku dochodowego za 2013 r. – Piotr Zyśk;
15. Wstępna opłata leasingowa jako koszt uzyskania przychodów – Anna Kiersnowska – Drzewiecka;
16. Udokumentowanie nieściągalności wierzytelności – Andrzej Łukiańczuk;
17. Działalność windykacyjna a moment powstania przychodu i zaliczenie wydatków do kosztów uzyskania przychodów – Mateusz Wojciechowski;
18. Czy koszt faktycznie zlikwidowanych zapasów magazynowych, które utraciły są przydatność i nie rokują możliwości ich wykorzystania do produkcji urządzeń, czy do serwisowania, możne stanowić koszty uzyskania przychodów? – Wojciech Safian;
19. Kredyt kupiecki a zastosowanie art. 15b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – Jacek Budziszewski;
20. Zwolnienie przychodów akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej – Andrzej Łukiańczuk;
21. Sprzedaż udziałów objętych aportem w postaci nieruchomości – Anna Kiersnowska – Drzewiecka;
22. Skutki podatkowe dobrowolnego umorzenia akcji spółki komandytowo-akcyjnej bez wynagrodzenia – Piotr Wesołowski;
23. Czy koszty modernizacji nieruchomości niebędącej środkiem trwałym, wnoszonej aportem do spółki w zamian za udziały (akcje), mogą być kosztem uzyskania przychodu? – Wojciech Safian;
24. Sprzedając miejsce parkingowe w garażu wielostanowiskowym podatnik musi liczyć się z zapłatą podatku dochodowego od osób fizycznych – Piotr Zyśk;
25. Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów premii regulaminowych – Anna Kiersnowska – Drzewiecka;
26. Skutki wypłaty zysku na rzecz komplementariusza – Andrzej Łukiańczuk;
27. Wynagrodzenie jednorazowe jak i w postaci opłaty rocznej z tytułu służebności przesyłu stanowi dla właścicieli gruntów rolnych przychód z innych źródeł – Marek Zagórski;
28. Dokumentowanie darowizn rzeczowych – Barbara Głowacka;

INNE PODATKI

29. WSA: część dachu nie powoduje opodatkowania – Marek Zagórski;
30. Dokonanie podziału spółki przez wydzielenie nie będzie czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych – Przemysław Milczek;

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

31. Urlop wychowawczy a składki ZUS – Anna Żarkowska;
32. Czyn przestępny związany z wystawieniem pustych faktur – Mateusz Wojciechowski;
33. Odpowiedzialność prezesa zarządu spółki kapitałowej na gruncie kodeksu karnego skarbowego – Wojciech Safian;

O WSPÓŁCZESNOŚCI, HISTORII I DNIACH PRZYSZŁYCH (Dział publicystyczny)

34. Szkice rosyjskie. Czy Parvus, Hanecki i Kozłowski należą do naszej, polskiej historii? – prof. dr hab. Witold Modzelewski

 

II. PRZYJAZNY PRZEGLĄD PODATKOWY

III. INSTRUKCJE PODATKOWE
  1. Wzorcowe polecenie służbowe dotyczące wdrożenia nowych zasad dokumentowania, ewidencjonowania i deklarowania podatku od towarów i usług od dnia 1 stycznia 2014 r.

IV. OGŁOSZENIE – AUDYT PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
V. OGŁOSZENIE – ABOLICJA ZUS
VI. PROMOCJE WYDAWNICZE
VII. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA


Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa podatkowego uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Uniskiem – Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30 94, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi postępowań uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem Aninowskim – Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60, jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

 

 

 

 

Komentarz nieuczesany – kto mówi nieprawdę?

Na IV Zjeździe Doradców Podatkowych został przedstawiony przez grupę naszych kolegów apel w związku ze skandalem wyborczym w Mazowieckim regionie naszej Izby dotyczącym delegatów na ten zjazd. Po odczytaniu tego dokumentu poproszono, aby ustosunkował się doń ówczesny przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych. W niewyszukanych słowach ocenił osoby, które podpisały się pod tym dokumentem twierdząc, że jest to „kłamstwo”. Czemu zaprzeczył jak zawsze bardzo elegancki w zachowaniu były przewodniczący Rady? Na zgromadzeniu była rozdawana lista wyborcza osób będących pracownikami czterech firm zagranicznych oraz firmy, w której pracuje tenże przewodniczący, co stanowi jawne naruszenie zasad przeprowadzania wyborów delegatów na Zjazd. Na sali – według relacji świadków, było co najwyżej kilkadziesiąt osób, a tuż przed głosowaniem pojawiła się licząca ponad sto osób grupa ludzi, których wcześniej nie było, a przewodniczący zgromadzenia nie kazał sprawdzić ich tożsamości. Kto to był? Nie wiadomo. Krajowa Rada Doradców Podatkowych została zawiadomiona o tych nieprawidłowościach, a mimo to – z udziałem osób umoczonych w ten skandal (w tym przewodniczącego Rady) – ponoć stwierdza, że oczywiście „nic się nie stało”, nie wysłuchując osób, które zgłosiły się jako świadkowie w niniejszej sprawie. Według posiadanych informacji Rada nie przesłała również do resortu finansów uchwały w tej sprawie, mimo że ją formalnie podjęła i ma obowiązek to zrobić.

Zadajmy więc pytanie: kto tu kłamie? Oczywiście ciąg dalszy tej sprawy nastąpi, bo osoby, które zostały wyłonione na tym zgromadzeniu jako delegaci na zjazd mają wadliwy mandat, wykluczający ich udział w jakichkolwiek organach Izby.

Witold Modzelewski

 

 

Skontaktuj się z naszą redakcją