Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 231 – 27 stycznia 2014 r

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści:

Komentarz nieuczesany – czy doradcy podatkowi mogą być po stronie tych „podatników”, którym zasadnie zarzuca się pranie brudnych pieniędzy?

I. SERWIS DORADCZY

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Zwolnienia z ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej w stosunku do sprzedaży artykułów odzieżowych dokonywanej w systemie wysyłkowym – Piotr Wesołowski;
2. Miejsce świadczenia usług magazynowych – Wojciech Safian;
3. Prawa autorskie do wycen nieruchomości (operatów szacunkowych) i analiz jako wartości niematerialne i prawne – Anna Żarkowska;
4. Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług dywidendy niepieniężnej w spółce – Wojciech Safian;
5. Odpowiedzialność podatkowa nabywcy – skutki w VAT – Anna Żarkowska;
6. Odsetki za zwłokę od akcji PUT – skutki w VAT – Jacek Budziszewski;
7. Pojazd będący przedmiotem działalności gospodarczej a prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego z tytułu faktur dokumentujących raty leasingowe – Mateusz Wojciechowski;
8. Wyrok z dnia 5 grudnia 2013 r. sprawach połączonych C 618/11, C 637/11 i C 659/11 (TVI – Televisão Independente SA), czyli wszystkie opłaty pozostające w bezpośrednim związku z dostawą wchodzą w podstawę opodatkowania VAT – Jarosław Szajkowski;
9. Kiedy dokonujemy odliczenia z faktur korygujących w nowym stanie prawnym od początku 2014 r.? – prof. dr hab. Witold Modzelewski;
10. Świadczenie przez Gminę odpłatnej usługi przesyłu wody będzie stanowiło czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług – Marek Zagórski;

PODATEK AKCYZOWY

11. Celem opałowym jest wytworzenie tylko takiego ciepła, które jest wykorzystywane w celu ogrzania  – Jarosław Szajkowski;

PODATKI DOCHODOWE

12. Prezydent podpisał ustawy o ratyfikacji umów podatkowych ze Słowacją, Belize i Bahamami – Piotr Zyśk;
13. Rozpoznanie przychodów z tytułu odsetek – Anna Żarkowska;
14. Podatkowe skutki podziału spółki akcyjnej przez wydzielenie sp. z o.o. – Jacek Budziszewski;
15. Jak liczyć datę nabycia nieruchomości w drodze otrzymania spadku – Andrzej Łukiańczuk;
16. Źródło dochodu z tantiem w podatku dochodowym od osób fizycznych – Mateusz Wojciechowski;
17. Kiedy poniesione nakłady na środek trwały są ich ulepszeniem – Andrzej Łukiańczuk;
18. Koszt uzyskania przychodu a polisa ubezpieczeniowa – Piotr Wesołowski;
19. Wycena majątku a koszty uzyskania przychodów – Jacek Budziszewski;
20. Skutki podatkowe związane ze sprzedażą samochodu osobowego wykupionego po zakończeniu leasingu – Mateusz Wojciechowski;
21. Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych od dnia 1 stycznia 2014 r. – Piotr Zyśk;
22. Czy sposób przekazywania środków z bezzwrotnej pomocy ma wpływ na zwolnienie dochodu od podatku? – Andrzej Łukiańczuk;
23. Obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników tymczasowych oddelegowanych do pracy w Niemczech – Piotr Wesołowski;

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

24. Kary porządkowe w ordynacji podatkowej w 2014 r. – Piotr Zyśk;
25. Wyrok z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie C-174/12 (Alfred Hirmann), czyli spółka akcyjna będąca emitentem akcji może odpowiadać przed nabywcą akcji z tytułu niedopełnienia obowiązków informacyjnych oraz o możliwości stwierdzenia nieważności umowy nabycia akcjiJarosław Szajkowski;
26. Zawiadomienie o zmianie adresu i jego wpływ na doręczanie pism procesowych – Wojciech Safian.

O WSPÓŁCZESNOŚCI, HISTORII I DNIACH PRZYSZŁYCH
(Dział publicystyczny)

Szkice rosyjskie: między Niemcami i Rosją – fałszywy dylemat.

 

II. PRZYJAZNY PRZEGLĄD PODATKOWY

III. INSTRUKCJE PODATKOWE
  1. Wzorcowe polecenie służbowe dotyczące wdrożenia nowych zasad dokumentowania, ewidencjonowania i deklarowania podatku od towarów i usług od dnia 1 stycznia 2014 r.

IV. OGŁOSZENIE – AUDYT PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
V. OGŁOSZENIE – ABOLICJA ZUS
VI. PROMOCJE WYDAWNICZE
VII. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA


Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa podatkowego uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Uniskiem – Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30 94, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi postępowań uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem Aninowskim – Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60, jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

Pejzaż

 

 

 

 

 

 

Komentarz nieuczesany – czy doradcy podatkowi mogą być po stronie tych „podatników”, którym zasadnie zarzuca się pranie brudnych pieniędzy?

Przed tym dylematem prędzej czy później stanie każdy doradca podatkowy, gdy zajmuje się podatkiem od towarów i usług. Dobrze wiemy, że dzieje się z tym podatkiem źle, nawet bardzo. Od lat za bezkarne uchodzą „odważne operacje optymalizacyjne” typu: tworzenie za granicą mniej lub bardziej fikcyjnych usługodawców, czy odbiorców towarów i usług, „dywersyfikacja” kontrahentów eliminująca faktyczne opodatkowanie, czy też inne „hybrydy optymalizacyjne”. Liderzy tych usług są dość dobrze znani, mają swoją „renomę” i oferują duże korzyści, oczywiście za solidną prowizję. Jako czynniki wspierające, gwarantujące (jakoby) bezpieczeństwo tych operacji, pojawiły się nawet nazwiska ze świata nauki a przede wszystkim „wyśmienite relacje” z wiadomym resortem. Na tle takiej oferty tradycyjne usługi doradcze, gwarantujące „tylko” bezpieczeństwo działań zgodnie z prawem, wypadały blado, wręcz niepoważnie. Wszystko zmieniło się w dniu 18 grudnia 2013 r., gdy Sąd Najwyższy – Izba Karna uznał w uchwale wpisanej do księgo zasad prawnych, że wyłudzanie zwrotów VAT-u na podstawie fikcyjnych faktur jest również przestępstwem prania brudnych pieniędzy (art. 299 Kodeksu Karnego). Jeżeli tworzy się podmiot, będący jakoby podatnikiem tylko po to, aby on wystawił faktury, mimo że faktycznie nie robi on nic więcej poza uczestnictwem w „wehikule optymalizacyjnym”, oraz uzyskanie korzyści w wyniku posłużenia się fałszywymi „fakturami” wystawionymi przez ten podmiot, gdyż służą one wyłudzeniu zwrotów, to czy doradcy podatkowi – kierując się rotą ślubowania – mogą stać w ich obronie? Oczywiście każdy, nawet pospolity oszust ma prawo do obrony, ale w postępowaniach karnych będą za nich nadstawiać pierś koledzy z Izby Adwokackiej. Sądzę, że doradcy podatkowi nie mogą jednak nie tylko wymyślać, ale również autoryzować działań, które Sąd Najwyższy uznał za tak groźne przestępstwa. Kto organizował i korzystał ze środków, które pochodziły z wyłudzanych zwrotów na podstawie fikcyjnych transakcji, wiedział co robi i musiał liczyć się z konsekwencjami, w tym o charakterze prawno-karnym. I tu nie pomogą „wyśmienite relacje” z urzędnikami, bo oni – jak sądzę – nie będą chcieli zadawać się z ludźmi i firmami, które zajmują się tego rodzaju procederem. A wpływy tych ostatnich były (są również dziś?) zadziwiające: od publicznego chwalenia się ze wspólnego pisania – we współpracy z resortem finansów – ustaw nowelizujących podatek od towarów i usług do możliwości zablokowania publikacji krytycznego artykułu, który tylko zadawał pytania co do roli tych firm w tworzeniu patologicznego prawa w tzw. opiniotwórczym dzienniku. Czy ktoś,  kto ma w ręku urzędników oraz media może się czuć bezkarnie? Po uchwale Sądu Najwyższego z grudnia 2013 roku już nie. Aby zawód doradcy podatkowego przetrwał w obecnym kształcie nie możemy utożsamiać się z tolerancją szwindli, zwanych popularnie ‘kreatywną księgowością”. Musimy wrócić do swojej pierwotnej roli, które nie miała nic wspólnego z tego rodzaju „usługami”. 

 

Witold Modzelewski

 

Skontaktuj się z naszą redakcją