Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 232 – 3 lutego 2014 r

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści:

Komentarz nieuczesany pora się pożegnać

I. SERWIS DORADCZY

 

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Wydanie nieodpłatnie wspólnikowi majątku likwidowanej spółki handlowej niebędącej spółką kapitałową stanowi dostawę towarów – Wojciech Safian;
2. Dostawa energii a moment powstania obowiązku podatkowego – Mateusz Wojciechowski;
3. Kto jest obowiązany do stosowania kasy fiskalnej – Piotr Zyśk;
4. Czy  wydanie nieruchomości należącej do sp. z o.o. w zamian za długi to czynność opodatkowana VAT? – Jarosław Szajkowski;
5. Jeżeli cena za towar została określona bez ustaleń dotyczących VAT, cena ta powinna zostać uznana za cenę obejmującą VAT – Mateusz Wojciechowski;
6. Czy przekazanie wspólnikom majątku likwidowanej spółki kapitałowej podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? – Jarosław Szajkowski;
7. Prawo do odliczenia w 2014 roku (część I) – prof. Witold Modzelewski;
8. Miejsce świadczenia usług a kompleksowe usługi hotelowe – Jacek Budziszewski;

AKCYZA

9. Czy wyrobami akcyzowymi są wszystkie wyroby zawierające w swoim składzie alkohol etylowy? – Jarosław Szajkowski;

PODATKI DOCHODOWE

10. Koszty łączenia spółek w wyniku konsolidacji danego sektora gospodarki – Jacek Budziszewski;
11. Przychody z tytułu odsetek i należności licencyjnych – Malwina Sik;
12. Opodatkowanie wygranych z gier podatkiem dochodowym od osób fizycznych – Piotr Zyśk;
13. Skutki braku wyodrębnienia ceny nabycia budynków w związku z nabyciem nieruchomości – Andrzej Łukiańczuk
14. Czy działalność polegającą na kupnie, drobnych naprawach i sprzedaży używanych telefonów komórkowych można zakwalifikować do działalności usługowej w zakresie handlu? – Piotr Wesołowski;
15. Poczęstunek na spotkaniach służbowych nie stanowi dla pracownika nieodpłatnego świadczenia – Mateusz Wojciechowski
16. Jakie są korzyści z zastosowania tradycyjnych metod szacowania dochodu – Andrzej Łukiańczuk;
17. Skutki podatkowe sprzedaży samochodu osobowego wykorzystywanego w zlikwidowanej działalności gospodarczej – Piotr Wesołowski;
18. Naruszenie zasady rzetelnego prowadzenia ksiąg poprzez przyjęcie za podstawę wpisów do ksiąg faktur, które nie przedstawiają rzeczywistych transakcji – Wojciech Safian;
19. Skutki podatkowe nabycia składników majątku za 1 zł – Andrzej Łukiańczuk;
20. Skutki podatkowe  wniesienia składników majątku tytułem aportu do spółki osobowej – Piotr Wesołowski;
21. Przypisanie odsetek do tego samego źródła przychodów co należność główna – Wojciech Safian;
22. Przekazanie wspólnikom części posiadanego przez podmiot gospodarczy majątku – skutki w PIT – Anna Żarkowska;
23. Zmiana wierzyciela a korekta kosztów uzyskania przychodów  – Jacek Budziszewski;

INNE PODATKI

24. Linie kablowe a przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości – Malwina Sik;
25. Udokumentowanie nabycia środków pieniężnych tytułem darowizny – Piotr Zyśk;

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

26. Wznowienie postępowania w oparciu o przepisy Ordynacji podatkowej – Anna Żarkowska;
27. Organizacja imprez masowych – skutki ZUS – Anna Żarkowska;

O WSPÓŁCZESNOŚCI, HISTORII I DNIACH PRZYSZŁYCH
(Dział publicystyczny)

28. KAPITAŁOWY SYSTEM EMERYTALNY ORĘŻEM DO ZNIEWOLENIA NARODU I PAŃSTWA – dr Dariusz Grabowski
29. SZKICE ROSYJSKIE – CZY LEPSZE RZĄDY MIĘDZYNARODOWYCH KORPORACJI CZY WŁASNYCH OLIGARCHÓW? – prof. dr hab. Witold Modzelewski

 

II. PRZYJAZNY PRZEGLĄD PODATKOWY

III. INSTRUKCJE PODATKOWE
  1. Wzorcowe polecenie służbowe oraz Instrukcja sporządzania deklaracji VAT-7

IV. OGŁOSZENIE – AUDYT PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
V. OGŁOSZENIE – ABOLICJA ZUS
VI. PROMOCJE WYDAWNICZE
VII. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA


Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa podatkowego uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Uniskiem – Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30 94, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi postępowań uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem Aninowskim – Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60, jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

 

 

 

Komentarz nieuczesany – pora się pożegnać

Ponad dwa miesiące temu mogliśmy przeczytać w „Rzeczpospolitej” sążnisty wywiad z osobą mającą chyba tytuł doradcy podatkowego – liderem jednej z międzynarodowych firm doradczych na temat rynku doradztwa podatkowego. Dowiedzieliśmy się tam, np. rzeczy dość osobliwych, że doradcom podatkowym nie wypada krytykować ustaw patologizujących podatek od towarów i usług, które napisała jego firma na zlecenie jakiś bliżej nieznanych organizacji w celu legalizacji braku zapłaty podatku od towarów i usług – w tym słynny załącznik Nr 11, który powstał w interesie firm handlujących stalą. Łaskawie przyznał również, że jest na rynku doradczym trochę miejsca dla innych, ale tylko tyle, ile zostawią im korporacje międzynarodowe. Dzięki temu poznaliśmy wizję przyszłości, widzianą z perspektywy „biznesu korporacyjnego”, a jej istotnym elementem była próba narzucenia Izbie Doradców Podatkowych przewodniczącego Krajowej Rady, wywodzącego się jeszcze z firmy Arthur Andersen. Zjazd zachował się trzeźwo i nie przyjął tej kandydatury, a były przewodniczący Rady, kolega Tomasz Michalik (wiele lat pracował w firmie Ernst&Young)  nie jest nawet członkiem Rady.

A tak przy okazji, już przyszedł czas na uporządkowanie rynku doradczego. Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 18 grudnia 2013 r., każdy kto uczestniczy w „optymalizacji podatkowej” polegającej na wyłudzaniu zwrotów VAT-u przy pomocy fikcyjnej faktury, popełnił przestępstwo prania brudnych pieniędzy. Organy ścigania dobrze znają firmy konsultingowe, które oferowały tego rodzaju „usługi”. Jeśli pracowali w nich doradcy podatkowi, to powinniśmy jak najszybciej pożegnać się z tymi ludźmi. Ten kto uczestniczy w zorganizowanej przestępczości nie może wykonywać zawodu zaufania publicznego – oczywiście może działać w korporacyjnym biznesie podatkowego. Ale poza Polską: u nas prawo na to nie pozwala, choć wciąż leży w Sejmie rządowy pomysł (ministerstwa sprawiedliwości!), aby w pełni zliberalizować doradztwo podatkowe. Ciekawe dla kogo ten projekt był napisany?

 

 

Witold Modzelewski

 

Skontaktuj się z naszą redakcją