Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 235 – 24 lutego 2014 r

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTUALNOŚCI PODATKOWE

  • w dniu 17 lutego 2014 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął uchwałę o sygn. II FPS 8/13 w przedmiocie opodatkowania odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości – czytaj dalej tekst nr 13;

 

  • w Radzie Ministrów trwają prace nad nowelizacją ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku rolnym – czytaj dalej teksty nr 23, 24;

 

  • od dnia 1 kwietnia mają obowiązywać nowe regulacje dotyczące prawa do odliczenia podatku od towarów i usług przy nabyciu samochodów osobowych – czytaj dalej tekst nr 4 i 8 ;

 

  • gaz ziemny nabyty przez spółdzielnię mieszkaniową na potrzeby należących do niej gospodarstw domowych może być zwolniony od akcyzy – czytaj dalej tekst 11;

 

 

 

 

 

 

Spis treści:

Komentarz nieuczesany – zwiększono wpływy z podatku od towarów i usług za poprzednie dwa miesiące

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Istota usługi pośrednictwa – wyrok NSA z dnia 26 czerwca 2013 r. – Marcin Szymocha;
2. Wartość sprzedaży decydująca o zwolnieniu od podatku od towarów i usług tzw. małego przedsiębiorcę od dnia 1 stycznia 2014 r. – Mateusz Wojciechowski;
3. Prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego od rat leasingowych i opłaty wstępnej wynikającej z umowy leasingu operacyjnego samochodu osobowego w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r. – Piotr Wesołowski;
4. Czy używanie pojazdów samochodowych przez pracowników i członków zarządu na cele prywatne będzie stanowiło odpłatne świadczenie usług od dnia 1 kwietnia 2014 r.? – Wojciech Safian;
5. Usługi zwolnione z podatku od towarów i usług w sposób niezgodny z Dyrektywą 112Mateusz Wojciechowski
6. Wyrok z dnia 16 stycznia 2014 r. sprawie C-300/12 (Ibero Tours GmbH), czyli rabat udzielony samodzielnie przez pośrednika konsumentowi nie wpływa na podstawę opodatkowania świadczenia głównego – Jarosław Szajkowski;
7. Czy zasada wynikająca z przepisu obowiązującego czasowo ma prawną kontynuację w przepisie ogólnym ustawy podatkowej? – prof. dr hab. Witold Modzelewski;
8. Obowiązek korekty podatku naliczonego w przypadku zmiany wykorzystania pojazdu samochodowego od dnia 1 kwietnia 2014 r. – Wojciech Safian;
9. Usługi doradcze – skutki w podatku od towarów i usług – Anna Żarkowska;
10. Odpłatne udostępnianie targowiska przez gminę podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług – Wojciech Safian;

AKCYZA

11. Nabycie gazu przez spółdzielnię może być zwolnione z akcyzy – Jarosław Szajkowski;
12. Jak obliczyć akcyzę od papierosów, gdy nie nadrukowano na nich maksymalnej cen detalicznej i nie zapakowano ich do opakowań detalicznych? – Jarosław Szajkowski;

PODATKI DOCHODOWE

13. NSA podjął uchwałę dotyczącą odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości – Marek Zagórski;
14. Wydatki na nagrody w programie lojalnościowym jako koszt podatkowy – Małgorzata Słomka;
15. Czy należy potrącić podatek u źródła od nabycia oprogramowania na własne potrzeby? – Andrzej Łukiańczuk;
16. Rachunkowość „zakładu” nie zarejestrowanego jako oddział w Polsce – Marcin Szymocha;
17. Rola odrębnego rachunku bankowego w związku z otrzymaną pomocą stanowiącą przychody wolne od podatku – wyrok NSA – Andrzej Łukiańczuk
18. Dochód wspólnoty mieszkaniowej, taki jak otrzymane odszkodowanie za spowodowanie szkody na nieruchomości wspólnoty przez osobę fizyczną, jest wolny od podatku dochodowego od osób prawnych – Marek Zagórski;
19. Sposób dokumentowania przez kontrahenta rabatów nie oznacza, że podatnik otrzymuje bezpłatne świadczenie – Piotr Wesołowski;
20. Dodatkowe zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – wybrane problemy – Marcin Szymocha;
21. Czy Spółka powinna rozliczać w kosztach uzyskania przychodów wydatki związane z czynszem za najem w ramach limitu wynikającego z prowadzonej ewidencji przebiegu pojazdu? – Piotr Wesołowski;
22. Wniesienie wkładu niepieniężnego przez wspólnika do spółki – Anna Żarkowska;

INNE PODATKI

23. Zmiany opodatkowania garaży podatkiem od nieruchomości – Piotr Zyśk;
24. Zmiana definicji budynku i budowli – Piotr Zyśk;

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

25. Składki na ubezpieczenia społeczne od dobrowolnych świadczeń na rzecz pracowników – Jacek Budziszewski;
26. Dofinansowanie kursu na członka rady nadzorczej – Anna Żarkowska;

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

27. Cel postępowania upadłościowego i ochrona praw wierzycieli – Anna Żarkowska;
28. Wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji – przesłanki do uwzględnienia wniosku – Marcin Szymocha;
29. Potwierdzenie salda a przerwanie biegu przedawnienia roszczeń – Karol Grzybowski;

O WSPÓŁCZESNOŚCI, HISTORII I DNIACH PRZYSZŁYCH
(Dział publicystyczny)

30. Szkice polsko-rosyjskie: byliśmy (i jesteśmy?) po biednej stronie barykady

 

II. PRZYJAZNY PRZEGLĄD PODATKOWY

III. INSTRUKCJE PODATKOWE
  1. Wzorcowe polecenie służbowe oraz Instrukcja sporządzania deklaracji VAT-7

IV. OGŁOSZENIE – AUDYT PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
V. OGŁOSZENIE – ABOLICJA ZUS
VI. PROMOCJE WYDAWNICZE
VII. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA


Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa podatkowego uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Uniskiem – Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30 94, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi postępowań uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem Aninowskim – Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60, jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

 

 

Komentarz nieuczesany – zwiększono wpływy z podatku od towarów i usług za poprzednie dwa miesiące

Zgodnie z przewidywaniami, styczeń 2014 r. przyniósł poprawę w dochodach budżetowych z podatku od towarów i usług. Jest to głównie spowodowane zasadniczą zmianą koncepcji obowiązku podatkowego od początku tego roku. Przechodząc od „fakturowego” do „zdarzeniowego” sposobu definiowania tego pojęcia w jednym  z miesięcy – styczniu lub lutym 2014 r. wystąpi u większości podatników podwójny podatek należny za poprzedni miesiąc z tytułu faktur i za bieżący z tytułu zdarzeń. Jest to zjawisko znane wszystkim księgowym, więc nie muszę go dłużej tłumaczyć. Jego efekt może wynieść nawet 8 mld zł. Drugim czynnikiem jest zdecydowane ograniczenie, wręcz blokada zwrotów w tym podatku. Jest to zjawisko powszechne, sygnalizowane zwłaszcza przez mniejszych i średnich dostawców towarów z załącznika nr 11 do ustawy o podatku od towarów i usług.Działania te są robione trochę na oślep, lecz z drugiej strony zupełnie zrozumiałe, bo wypłacone w zeszłym roku zwroty wynosiły ponad 80 mld zł, będąc w istotnej części całkowicie nienależne. Gdyby wyeliminowano z tego podatku do reszty całość biznesu optymalizacyjnego wyłudzającego zwroty, dochody budżetu w warunkach porównywalnych do zeszłego roku byłyby wyższe o 30 mld zł. Czynnikiem zwiększającym dochody budżetowe jest również aktywność organów ścigania w związku z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 28 grudnia 2013 r. uznającej wyłudzenia zwrotów za przestępstwo prania brudnych pieniędzy. Szybka reakcja organów ścigania na tej podstawie powoduje, że część bardziej agresywnych działań mających na celu wyłudzanie tego podatku już została ograniczona lub zaciera się jej ślady.

Powyższe przyczyny wzrostu dochodów budżetowych z tego podatku mają obiektywny charakter i nie są związane ze zjawiskami koniunkturalnymi. Te akurat mają obecnie niewielkie znaczenie. W styczniu i lutym tego roku do budżetu wpłynie netto około 28 mld zł, co daje szanse wykonania planu na ten rok.

Witold Modzelewski

 

 

 

Skontaktuj się z naszą redakcją