Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 237 – 10 marca 2014 r

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTUALNOŚCI PODATKOWE

 

  • z projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw wynika, że w ustawie o podatkach i opłatach ma ulec likwidacji zwolnienie z podatku od nieruchomości parków narodowych – czytaj tekst nr 23

 

 

  • w dniu 30 stycznia 2014 r., Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 13 grudnia 2013 r. o ustaleniu i wpłacie emerytur, do których prawo zostało zawieszone w okresie od dnia 1 października 2011 r. do dnia 21 listopada 2012 r. – czytaj tekst nr 26

 

  • w dniu 4 marca  2014 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Sejmiku Województwa Mazowieckiego dotyczący przepisów o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i autostradach płatnych – czytaj tekst nr 30

 

  • przekazana do Prezydenta do podpisu ustawa z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadza również zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

  • przekazana do Prezydenta do podpisu ustawa z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadza również zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych

 

 

Spis treści:

Komentarz nieuczesany – czas wyrzucania balastu.

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Wykazywanie na fakturze kwot w walucie obcej  po 1 stycznia 2014 r. – zmiana normy prawnej – Marcin Szymocha;
2. Podatnik nie ma obowiązku dołączenia do składanej korekty informacji podsumowującej pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty – Wojciech Safian;
3. Czy istnieje możliwość odliczenia w całości podatku zapłaconego przy zakupie apartamentów? – Piotr Wesołowski;
4. Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy zastosować do usług wideo na życzenie (VOD) – Wojciech Safian;
5. Jak oznaczyć faktury, aby prawidłowo prowadzić rejestry dla potrzeb podatku od towarów i usług? –  prof. dr hab. Witold Modzelewski;
6. Czy podatnik ma prawo do odliczenia podatku z tytułu faktury, której wysokość kwestionuje? – Marcin Szymocha;

PODATKI DOCHODOWE

7. Skutki podatkowe otrzymania pożyczki od udziałowca zagranicznego – Andrzej Łukiańczuk;
8. Odpis na fundusz remontowy może być kosztem podatkowym spółdzielni mieszkaniowej – Wojciech Safian;
9. Dopłata to wyjazdu dziecka zwolniona z podatku – Piotr Zyśk;
10. Spłata na rzecz współmałżonka nie stanowi kosztu uzyskania przychodu działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorcę – Malwina Sik;
11. Rozliczenie przejazdów taksówką w kosztach uzyskania przychodu – Piotr Zyśk;
12. Sporządzenie sprawozdania finansowego a korekta kosztów bezpośrednich – Piotr Wesołowski;
13. Skutki podatkowe wniesienia aportu w postaci majątku prywatnego w podatku dochodowym od osób fizycznych – Andrzej Łukiańczuk;
14. Przychód ze sprzedaży nieruchomości a  źródła przychodu – Malwina Sik;
15. Czy ustanowienie nieodpłatnej renty podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych – Marek Zagórski;
16. Czy podatnik ma prawo do zaliczenia w koszty uzyskania przychodów wydatek z tytułu faktury, której wysokość kwestionuje? – Marcin Szymocha;
17. Spółka prawidłowo zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na opłaty wstępne, uzyskanie Certyfikatu Zakładowej Kontroli Produkcji oraz aprobaty techniczne – Marek Zagórski;
18. Jak dokonać korekty odpisów amortyzacyjnych po otrzymaniu dotacji? – Aleksandra Bekierz-Babińska;
19. Czy koszt zakupu paliwa wydanego w ramach prezentu można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu? – Marek Zagórski;
20. Możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów w stosunku do wynagrodzenia – Piotr Wesołowski;
21. Skutki podatkowe sprzedaży udziałów w spółce polskiej przez nierezydenta, której majątek stanowią nieruchomości – Andrzej Łukiańczuk;

INNE PODATKI

22. Trwały zarząd a obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości – Jacek Budziszewski;
23. Likwidacja zwolnienia z zapłaty podatku od nieruchomości parków narodowych – Piotr Zyśk;
24. Opodatkowanie nowych obiektów budowlanych będących w posiadaniu przedsiębiorcy – Anna Żarkowska;
25. Infrastruktura kolejowa wykorzystywana do świadczenia usług na rzecz licencjonowanych przewoźników kolejowych a podatek od nieruchomości  – Jacek Budziszewski;

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

26. Zwrot zebranych emerytur do których prawo uległo zawieszeniu w okresie od 1 października 2011 r. do 21 listopada 2012 r. – Malwina Sik;
27. Stosunek pracy i umowy cywilnoprawne a składki ZUS (zbieg tytułów do ubezpieczeń) – Jacek Budziszewski;
28. Składki od umorzonej pożyczki przyznanej byłemu pracownikowi ze środków ZFRON – Anna Żarkowska;

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

29. Zmiana formy prawnej przedsiębiorcy a obowiązek utrzymania inwestycji zgodnie z uchwałą Rady Miasta – Anna Żarkowska,
30. Brak zagwarantowania województwom zachowania istotnej części dochodów własnych do realizacji zadań własnych jest niezgodny z konstytucją – Małgorzata Słomka.

O WSPÓŁCZESNOŚCI, HISTORII I DNIACH PRZYSZŁYCH
(Dział publicystyczny)

31. Szkice rosyjskie: lepsi i gorsi agenci w naszej, polskiej historii.

 

II. PRZYJAZNY PRZEGLĄD PODATKOWY

III. INSTRUKCJE PODATKOWE
  1. Wzorcowe polecenie służbowe oraz Instrukcja sporządzania deklaracji VAT-7

IV. OGŁOSZENIE – AUDYT PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
V. OGŁOSZENIE – ABOLICJA ZUS
VI. PROMOCJE WYDAWNICZE
VII. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA


Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa podatkowego uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Uniskiem – Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30 94, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi postępowań uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem Aninowskim – Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60, jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

 

 

 

Komentarz nieuczesany – czas wyrzucania balastu.

O jaki balast idzie? Uginamy się pod ciężarem degradacji systemu podatkowego: uchylanie się od płacenia podatków stało się w ostatnich latach czymś oczywistym, wręcz „koniecznym”. Ten kto płacił, był uważany za przysłowiowego frajera. Renomowane firmy konsultingowe zapewniały usługi „oszczędności podatkowych” na nieznaną dotychczas skalę, istniało (istnieje?) przyzwolenie na stosowanie „odważnych wehikułów podatkowych”, a agresywne planowanie podatkowe, czyli wszechobecna fikcja, była czymś w pełni akceptowanym. Spowodowało to największy w historii spadek dochodów budżetowych, obniżenie efektywności fiskalnej wszystkich istniejących podatków, w tym podatku od towarów i usług (co najgorsze).
Reakcja na ten stan rzeczy jest kontrofensywa wymiaru sprawiedliwości, a przede wszystkim uchwała Sądu Najwyższego z dnia 18 grudnia 2013 r., na podstawie której prawie każdą transakcję optymalizacyjną wykorzystującą fikcyjne faktury można uznać za czyn zabroniony w myśl art. 299 kodeksu karnego. Przyszła na to pora.

Co z tego wynika dla „zwykłego” podatnika? Wnioski są dość oczywiste: zwalczanie przez organy władzy publicznej agresywnego planowania podatkowego następuje głównie według dwóch kryteriów:

  • branży, lub
  • firm organizujących te działania, którymi prędzej czy później zajmie się wymiar sprawiedliwości.

Z branży często trudno zrezygnować . Ale można się pozbyć tych, za którymi idzie zła legenda. Lepiej się z nimi nie zadawać niezależnie od tego, na jakie „układy z władzą” powołują się.

To jest balast, który trzeba wyrzucić za burtę.
 
 

Witold Modzelewski

Szkolenie Podatki 2014

 

Skontaktuj się z naszą redakcją