Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 240 – 31 marca 2014 r

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTUALNOŚCI PODATKOWE

 

  • Podatek od towarów i usług jako przychód i koszt w podatkach dochodowych od dnia 1 kwietnia 2014 r. – czytaj więcej teksty nr 14 i 16;

 

  • Zastosowanie sankcyjnej stawki podatku akcyzowego w przypadku niezłożenia w terminie do urzędu celnego miesięcznego zestawienia oświadczeń nabywców oleju opałowego o jego wykorzystaniu do celów grzewczych jest zgodne z Konstytucją w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lutego 2014 r., sygn. akt P 24/12 –  czytaj więcej tekst nr 10;
  • Nowa stopa procentowa składki wypadkowej –  czytaj więcej tekst nr 23;

Z orzecznictwa NSA i WSA:

  • Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z dnia 6 marca 2014 r. (I SA/Kr 60/14) wskazał, że umowa partnerska między jednostkami samorządu terytorialnego, na której mocy nastąpiło przekazanie zadań publicznych do realizacji, jest porozumieniem administracyjnym, a nie umową cywilnoprawną. W związku z powyższym gmina nie jest w tym zakresie podatnikiem podatku od towarów i usług – czytaj więcej tekst nr 1;

 

  • zgodnie z treścią wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 23 stycznia 2014 r. I SA/Po 572/13 wydanie nagród stanowi część usługi kompleksowej obsługi programu lojalnościowego – czytaj więcej tekst nr 5;
  • Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 30 stycznia 2014 r., sygn. akt I SA/Po 609/13, uznał że obowiązek potwierdzenia przez organ stanu faktycznego istniejącego w dniu wydania zaświadczenia oznacza, że może ono dotyczyć potwierdzenia zarówno zdarzeń aktualnych jak i mających miejsce w przeszłości, jeżeli zdarzenia te są znane organom podatkowym w dniu wydania zaświadczenia – czytaj więcej tekst nr 27.

 

Spis treści:

Komentarz nieuczesany no to posprzątaliśmy

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Czy gmina na podstawie umowa partnerskiej jest podatnikiem podatku od towarów i usług? – Piotr Zyśk
2. Faktury dokumentujące zakup towarów i usług dokonany przed rozpoczęciem działalności gospodarczej a prawo do odliczenia – Piotr Wesołowski
3. Dokonanie dostawy a wydanie towarów z magazynu dostawcy – Malwina Sik
4. Zasady odliczania podatku naliczonego od towarów i usług związanego z dorocznym spotkaniem z kontrahentami – Andrzej Łukiańczuk
5. Wydanie nagród stanowi część usługi kompleksowej obsługi programu lojalnościowego – Mateusz Wojciechowski
6. No i mamy drugą, wartą co najmniej kilkaset milionów złotych lukę w podatku od towarów i usług – Witold Modzelewski
7. Zwolnienia z opodatkowania usług dydaktycznych świadczonych na rzecz szkoły – Piotr Wesołowski 

 

PODATEK AKCYZOWY

8. Opodatkowania wewnątrzwspólnotowej dostawy wyrobów węglowych – Piotr Zyśk
9. Użycie przez spółkę wyrobów gazowych w procesie produkcji wyrobów energetycznych a zwolnione od akcyzy – Piotr Wesołowski
10. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lutego 2014 r. – Aleksandra Bekierz-Babińska

PODATKI DOCHODOWE

11. Zasady kwalifikacji kosztów związanych z dorocznym spotkaniem z kontrahentami – Andrzej Łukiańczuk
12. Zmiany w opodatkowaniu wypłat z IKZE od dnia 15 stycznia 2014 r. – Wojciech Safian
13. Obiad biznesowy może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodu – Piotr Zyśk
14. Podatek od towarów i usług jako przychód w podatkach dochodowych od dnia 1 kwietnia 2014 r. – Wojciech Safian
15. Czy z tytułu wypłaty odsetek od kredytu na rzecz łotewskiego prywatnego banku należy potrącić podatek u źródła? – Andrzej Łukiańczuk
16. Podatek od towarów i usług jako koszt podatkowy w podatkach dochodowych od dnia 1 kwietnia 2014 r. – Wojciech Safian
17. Wydatki związane z uzyskaniem uprawnień zawodowych doradcy podatkowego, składkami członkowskimi, szkoleniami i kursami, poniesione przed rozpoczęciem działalności gospodarczej nie stanowią kosztów uzyskania przychodów – Marek Zagórski
18. Podatek od nieruchomości i podatek rolny jako przychód z najmu – Anna Żarkowska
19. Czy wynagrodzenie otrzymane w związku z zawarciem umowy ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych? – Marek Zagórski

INNE PODATKI

20. Zadaszenie składające się z peronu i przeszklonej konstrukcji a podatek od nieruchomości – Jacek Budziszewski
21. Sposób wypełniania deklaracji na podatek od nieruchomości w sytuacji, gdy podmiot prowadzi działalność gospodarczą – Anna Żarkowska
22. Zwolnienie od podatku od nieruchomości jednostek organizacyjnych objętych systemem oświaty – Jacek Budziszewski

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

23. Nowa stopa procentowa składki wypadkowej – Malwina Sik
24. Zasądzone wynagrodzenie za godziny nadliczbowe a składki ZUS – Jacek Budziszewski
25. Podleganie ubezpieczeniom społecznym syna przedsiębiorcy – Anna Żarkowska

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

26. Nadanie decyzji nieostatecznej rygoru natychmiastowej wykonalności a badanie sytuacji majątkowej podatnika – Mateusz Wojciechowski
27. Wydanie zaświadczenia a obowiązek potwierdzenia stanu faktycznego – Malwina Sik
28. Brak możliwości uchylenia interpretacji indywidualnej w części – Mateusz Wojciechowski

O WSPÓŁCZESNOŚCI, HISTORII I DNIACH PRZYSZŁYCH
(Dział publicystyczny)

29. Szkice polsko – rosyjskie: czy margrabia Aleksander Wielopolski musi być negatywnym symbolem stosunków polsko-rosyjskich?

 

II. PRZYJAZNY PRZEGLĄD PODATKOWY

III. INSTRUKCJE PODATKOWE
  1. Wzorcowa instrukcja dotyczącą nowych zasad fakturowania i dokumentowania czynności dla potrzeb podatku od towarów i usług

IV. OGŁOSZENIE – AUDYT PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
V. OGŁOSZENIE – ABOLICJA ZUS
VI. PROMOCJE WYDAWNICZE
VII. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA


Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa podatkowego uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Uniskiem – Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30 94, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi postępowań uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem Aninowskim – Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60, jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

 

 

 

Komentarz nieuczesany –  no to posprzątaliśmy

Odbyło się zgromadzenie wyborcze w Regionie Mazowieckim naszej Izby. Szczęśliwie przyjechało dostatecznie wielu doradców podatkowych spoza struktur korporacyjnych (tzw. wielkiej czwórki), bowiem wyczyny niektórych pracowników tych firm – wraz z byłym przewodniczącym Rady w czasie wyborów delegatów na IV Zjazd oraz na samym zjeździe – dostatecznie mocno wkurzyły naszych Kolegów, że oderwali się od roboty i przyszli na to zgromadzenie. Oczywiście zgodnie z przewidywaniami pojawiła się zaraz grupa Kolegów z firm zagranicznych, czyli – jak można się domyślić – miał być zrealizowany scenariusz, o którym pisałem przed tygodniem: nieobecność na całym zgromadzeniu (bo zagraniczny pracodawca ma gdzieś jakieś ustawowe obowiązki doradców podatkowych) i przyjazd na koniec dnia całej kupy, aby rozstrzygać o wyniku wyborów. Ten plan szczęśliwie nie powiódł się. Gdy  po raz pierwszy sprawdzono ilość obecnych na sali, oczywiście zabrakło do quorum ponad czterdziestu osób, które pobrały mandaty i gdzieś sobie poszły. To po raz drugi wkurzyło większość zebranych; bo my możemy pracować społecznie a oni nie, lecz zarazem chcą nas reprezentować na zjeździe oraz w zarządzie regionalnym. Najpierw zaczęło się wydzwanianie do tych osób przez kilku obecnych reprezentantów a następnie chyłkiem, wśród śmiechów i kpin zaczęli pojawiać się owi „korporacyjni doradcy”. Łatwo było ich poznać, bo byli do siebie dziwnie podobni.

 

Potem już w uczciwych procedurach udało się wybrać reprezentatywny dla naszego oddziału zarząd i członków sądu dyscyplinarnego (gratulujemy), czyli – inaczej niż poprzednio – wszystko odbyło się zgodnie z prawem, bez list rozdawanych w czasie zgromadzenia i zmów wyborczych.

Co nas łączyło? Chcieliśmy pozbyć się „dziedzictwa”, które pozostawił po sobie były przewodniczący Rady i popierający go ludzie, uzurpujący sobie prawo do dominowania w naszej Izbie. O ich stosunku do nas świadczyła wypowiedź jednego z kandydatów wystawionych przez tamto środowisko, który z charakterystyczną dlań subtelnością powiedział, że dlatego my nie mamy (jakoby) zaufania do ich grupy, bo jesteśmy „starzy” i zarabiamy dużo gorzej. Dziękujemy ci Kolego, że byłeś aż tak szczery. Ja zrewanżuje się swoją obserwacją: owa korporacyjna części naszego środowiska reprezentowana była w całości przez ludzi bardzo młodych, najwyżej około trzydziestki. Zajmuję się  podatkami od prawie czterdziestu lat i wiem ile trzeba czasu, aby tu coś naprawdę wiedzieć. Jaka jest więc wartość merytoryczna usług, które wykonują ludzie o tak krótkim doświadczeniu zawodowym? Być może są geniuszami. Nie raz jednak czytałem pokazywane z zażenowaniem przez klientów różne opinie pisane przez jakieś tam „anderseny” i dlatego powstrzymam się od dalszych komentarzy na ten temat dla dobra wizerunku naszej Izby.

Kończąc pragnę wszystkim podziękować za obecność na zgromadzeniu: posprzątaliśmy w naszym małym domu. Pozostał nam jeszcze ten większy, ale i tu prawo stanie się prawem.

A tak na marginesie: nie zaszczycił nas swoją obecnością były przewodniczący Rady: ciekawe dlaczego?

 
Witold Modzelewski

 

Skontaktuj się z naszą redakcją