Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 242 – 14 kwietnia 2014 r

 

 

 

 

 

Wszystkim Czytelnikom Serwisu Doradztwa Podatkowego składamy najserdeczniejsze życzenia świąteczne, zdrowych, szczęśliwych i spokojnych Świąt Wielkanocnych.

Jednocześnie informujemy że kolejny Serwis Doradztwa Podatkowego ukaże się we wtorek (22 kwietnia 2014 r.)

Redakcja Serwisu

 

 

 

 

 

 

 

AKTUALNOŚCI PODATKOWE

 

  • W dniu 4 kwietnia 2014 r. Sejm przyjął ustawę o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (tzw. II transzę deregulacji). Ustawa dotyczy 91 profesji, w tym zawodu doradcy podatkowego.

 

  • Podatnicy mający w posiadaniu nieruchomość powinni mieć prawo do przedawnienia się zobowiązania podatkowego i nie powinni być oni traktowani inaczej, niż Ci, którzy nieruchomości nie mają – propozycje wynikające z nowelizacji ustawy Ordynacji podatkowej, za przygotowanie której odpowiada senacka komisja ustawodawcza – czytaj więcej tekst nr 25;

  • Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 18 grudnia 2013 r., (sygn. I KZP 20/13) wyjaśnił kwestię odpowiedzialności karnej osób dokonujących wyłudzeń podatku akcyzowego – czytaj więcej tekst nr 6;

Z orzecznictwa NSA i WSA:

  • w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu  z dnia 28 lutego 2014 r., sygn. akt I SA/Wr 2070/13 rozstrzygnięta została kwestia dotyczącą podatku od towarów i usług w zakresie zasadność korekty podatku naliczonego w trybie art. 89b ustawy o podatku od towarów i usług – czytaj więcej tekst nr 1;

 

  • Naczelny Sąd Administracyjny w wyrokach z dnia 1 kwietnia 2014 r., w sprawach połączonych, (II FSK 1393/12, II FSK 1394/12, II FSK 1039/12) uznał, że sprzedaż kilkunastu działek, która nastąpiła w sposób ciągły, zorganizowany i z nastawieniem na zysk oznacza, że podatnik będzie zobowiązany zapłacić podatek od towarów i usług, ale także podatnik nie będzie mógł skorzystać ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych. – czytaj więcej tekst nr 8;
  • Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 1 kwietnia 2014 r.(II FSK 1037/12) wskazał, że krąg spółek będących podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych, którym zostało przyznane odszkodowanie za nieruchomości przejęte bezprawnie przez władze komunistyczne, nie może korzystać z żadnego zwolnienia podatkowego – czytaj więcej tekst nr 9;
  • Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w wyroku z dnia 22 stycznia 2014 r., sygn. akt I SA/Sz 1090/13, uznał że  czynsz stanowiący wynagrodzenie za prawo do korzystania z samochodów jest kategorią odrębną od kosztów eksploatacji samochodów, dlatego nie stosuje się do niego ograniczenia wynikającego z kilometrówki. – czytaj więcej tekst nr 13;
  • w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 26 lutego 2014 r., sygn. akt I SA/Gd 5/14 rozstrzygnięta została kwestia wypłaty dywidendy przez Spółkę w formie niepieniężnej, tj. przeniesienia na rzecz akcjonariuszy praw do znaków towarowych- czytaj więcej tekst nr 14;

 

 

Spis treści:

Komentarz nieuczesany głos „specjalistów” na temat VAT-u.

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Postępowanie upadłościowe a ulga na złe długi – Piotr Wesołowski
2. Uregulowanie należności poprzez złożenie jej do depozytu sądowego – Mateusz Wojciechowski
3. Miejsce świadczenia i opodatkowania usług polegających na instalacji turbin wiatrowych – Wojciech Safian
4. Czy podatnik, który zajmuje się wynajmem lub sprzedażą samochodów osobowych musi składać VAT-26? – Prof. dr hab. Witold Modzelewski
5. Wysyłka towarów a obowiązek podatkowy Piotr Wesołowski

PODATEK AKCYZOWY

6. Sąd Najwyższy: odpowiedzialność karna z art. 299 kk podatników podatku akcyzowego – Marek Zagórski

 

PODATKI DOCHODOWE

7. Czy wartość rynkowa wkładu ma wpływ na wysokość przychodu z objęcia udziałów? – Andrzej Łukiańczuk
8. Sprzedaż gruntów w sposób ciągły i zorganizowany nie korzysta ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych – Piotr Zyśk
9. Brak zwolnień w podatku dochodowym dla odszkodowań otrzymanych w wyniku przejęcia nieruchomości – Piotr Zyśk
10. W jaki sposób uregulowano zagadnienie należności licencyjnych w Komentarzu do Konwencji Modelowej OECD – Andrzej Łukiańczuk
11. Czy odsetki od kredytu zaciągniętego na wypłatę dywidendy mogą stanowić koszty uzyskania przychodu? – Wojciech Safian
12. Zasady korygowania kosztów uzyskania przychodów sfinansowanych dotacją – Andrzej Łukiańczuk
13. Czynsz stanowiący wynagrodzenie za prawo do korzystania z samochodów – Malwina Sik
14. Przekazanie dywidendy w formie niepieniężnej akcjonariuszowi uprawnionemu do dywidendy a obowiązek podatkowy w CIT – Piotr Wesołowski
15. Umowa dożywocia a opodatkowany przychód – Mateusz Wojciechowski
16. Świadczenia polegające na wręczeniu w celach reklamowo-promocyjnych przedmiotów o niskiej wartości – Anna Żarkowska
17. Świadczenia polegające na wręczeniu w celach reklamowo-promocyjnych przedmiotów o niskiej wartości w orzecznictwie – Malwina Sik
18. Okoliczności faktyczne wpływające na kwalifikację przychodu osiągniętego z tytułu sprzedaży nieruchomości – Mateusz Wojciechowski
19. Umowa dożywocia a opodatkowany przychód – Mateusz Wojciechowski

 

INNE PODATKI

20. Istnienie obiektu budowlanego a obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości – Jacek Budziszewski
21. Status prawny urządzeń przesyłowych i jego wpływ na obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości – Jacek Budziszewski

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

22. Świadczenia wynikające z układów zbiorowych pracy a składki ZUS – Anna Żarkowska
23. Odprawy, odszkodowania i rekompensaty a składki ZUS – Jacek Budziszewski
24. Wierzytelność z tytułu umowy pożyczki – Anna Żarkowska

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

25. Propozycja Senatu dotycząca przedawnienia podatku dla posiadaczy nieruchomości – Piotr Zyśk

O WSPÓŁCZESNOŚCI, HISTORII I DNIACH PRZYSZŁYCH
(Dział publicystyczny)

26. Szkice polsko – rosyjskie: Nieprzewidywalność współczesnej Rosji.

 

II. PRZYJAZNY PRZEGLĄD PODATKOWY

III. INSTRUKCJE PODATKOWE
  1. Wzorcowy Regulamin Wewnętrzny dotyczący użytkowania samochodów osobowych oraz innych pojazdów dla potrzeb działalności gospodarczej

IV. OGŁOSZENIE – AUDYT PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
V. OGŁOSZENIE – ABOLICJA ZUS
VI. PROMOCJE WYDAWNICZE
VII. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA


Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa podatkowego uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Uniskiem – Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30 94, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi postępowań uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem Aninowskim – Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60, jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

 

Pejzaż na 14 kwietnia 2014 r.

 

 

Komentarz nieuczesany – głos „specjalistów” na temat VAT-u.

Niedawno słyszałem wypowiedź, że największą wadą podatku od towarów i usług jest stawka 0%, czyli brak podatku należnego, mimo występowania podatku naliczonego, czyli zwrotu różnicy podatku. Gdyby jej nie było, podatek ten nie rodziłby jakichkolwiek patologii. Jednocześnie z tych samych ust padło stwierdzenie, że tzw. odwrotne obciążenie „świetnie funkcjonuje”, bo je wdraża szeroko Wielka Brytania. Wiadomo, tam mówi się po angielsku, w tym języku wszystko brzmi znacznie mądrzej. Dlaczego się czepiam tych wypowiedzi? Bo ich autor nie rozumie tego podatku: stawka 0% i tzw. odwrotne obciążenie niczym się nie różni w sensie ekonomicznym. W obu przypadkach nie powstaje jednak zobowiązanie podatkowe, a dostawca (usługodawca) ma prawo do zwrotu różnicy podatku. Nie występuje tu również jakiekolwiek „obciążenie” bo dla nabywcy (usługobiorcy) podatek należny równa się podatkowi naliczonemu.

Czy to tylko brak wiedzy na temat tego podatku tak niestety częsty w debacie publicznej? Być może. Prawdopodobnie jest to jednak część kampanii, którą prowadzi się w interesie tych, dla których załatwiono owo odwrotne obciążenie (załącznik nr 11 do ustawy o podatku od towarów i usług). Przecież dostawcy tych towarów zarobią na tym miliardy, a do końca września płacili do budżetu dużo a nawet bardzo dużo. Niestety na temat tego podatku ogłupia się wszystkich, bo gra idzie o niewiarygodną kasę. Tylko dlaczego zabiegom lobbystycznym daje się przebranie dyskusji naukowej?

 
Witold Modzelewski

 

Szkolenie Podatki 2014

 

Skontaktuj się z naszą redakcją