Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 243 – 22 kwietnia 2014 r

 

 

 

 

 

 

 

Ubezpieczenie Allianz Doradca

 

 

AKTUALNOŚCI PODATKOWE

 

  • Minister Finansów zaniechał poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dodatku energetycznego – czytaj więcej tekst nr 13;

 

Z orzecznictwa NSA i WSA:

  • Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 11 kwietnia 2014 r. (sygn. akt I FSK 702/13) wypowiedział się w kwestii opodatkowania podatkiem od towarów i usług apartamentów o przeznaczeniu turystycznym – czytaj więcej tekst nr 4;

 

  • Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 26 marca 2014 r., sygn. akt I SA/Gd 41/14 rozstrzygnął kwestię dotyczącą momentu korekty kosztów w związku z otrzymaniem dotacji – czytaj więcej tekst nr 18;
  • Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z dnia 28 stycznia 2014 r., sygn. akt I SA/Gl 1712/13, uznał że wspólnik spółki jawnej w sytuacji zbycia osobie trzeciej ogółu praw i obowiązków w spółce nie uzyskuje zwrotu majątku przypadającego mu z tytułu udziałów, lecz zapłatę od osoby trzeciej za zbycie swoich praw i obowiązków udziałowych. W związku z tym przychód ten należy opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych – czytaj więcej tekst nr 21;

 

 

Spis treści:

Komentarz nieuczesany dołek w akcyzie na 10-lecie „wuniowstąpienia”.

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Wyrok TSUE w sprawie Bawaria Motors sp. z o.o. (C-160/11) – opodatkowanie sprzedaży samochodów używanych w procedurze VAT-marża – Piotr Zyśk
2. Usługi wjazdu na teren strefy a obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług – Jacek Budziszewski
3. Termin odliczenia podatku naliczonego z tytułu importu towarów na podstawie dokumentu celnego zawierającego błędy – Piotr Wesołowski
4. Apartamenty o przeznaczeniu turystycznym nie korzystają z preferencyjnej stawki podatku od towarów i usług – Piotr Zyśk
5. Stawka podatku od towarów i usług na wyposażenie zabudowy meblowej w sprzęt AGD – Wojciech Safian
6. Załamanie dochodów budżetowych z podatku od towarów i usług w marcu br.: do budżetu wpłynęło tylko 6 mld zł, czyli o 3 mld mniej niż średnio miesięcznie w zeszłym roku – Prof. dr hab. Witold Modzelewski
7. Nowelizacja ustawy o VAT – czyli kowal zawinił piekarza powiesili – prof. dr hab. Witold Modzelewski, Krystian Łatka
8. Warunki skorzystania z ulgi na złe długi – Anna Żarkowska

 

PODATEK AKCYZOWY

9. Interpretacja ogólna Ministra Finansów w zakresie możliwości zwolnienia z podatku akcyzowego częściowo skażonego alkoholu, który służy do czyszczenia maszyn – Piotr Zyśk
10. Wyroby akcyzowe nieprzydatne do spożycia muszą zostać zniszczone w obecności przedstawiciela właściwego organu podatkowego – Malwina Sik
11. Opodatkowanie acetylenu oznaczonego kodem CN 2901 29 00 przeznaczonego do lutowania, spawania, cięcia i gięcia tj. celów innych niż opałowe – Marek Zagórski

PODATKI DOCHODOWE

12. Skutki podatkowe przejęcia długu – Andrzej Łukiańczuk
13. MF zaniechał poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dodatku energetycznego – Marek Zagórski
14. Wydatki na nabycie udziałów jako koszty uzyskania przychodów – Wojciech Safian
15. Skutki podatkowe zbycia wierzytelności pożyczkowej  – Andrzej Łukiańczuk
16. Odsetki wypłacane pomiędzy spółkami siostrami będą zwolnione z podatku u źródła – Malwina Sik
17. Nowa umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarta pomiędzy Polską a Singapurem – Wojciech Safian
18. Otrzymanie dotacji a moment korekty kosztów – Piotr Wesołowski
19. Jakie skutki podatkowe ma przejęcie udziałów postępowaniu egzekucyjnym w zamian za wierzytelności pożyczkowe – Andrzej Łukiańczuk
20. Śmierć wspólnika spółki jawnej a opodatkowanie dochodów – Piotr Wesołowski
21. Czy zbycie udziałów osobie trzeciej podlega zwolnieniu? – Malwina Sik
22. Możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zorganizowanie zawodów sportowych dla pracowników – Mateusz Wojciechowski
23. Bezpośrednie koszty uzyskania przychodów a sporządzenie sprawozdania finansowego – Anna Żarkowska
24. Obowiązki podatkowe ciążące na syndyku upadłej osoby fizycznej – Marek Zagórski

INNE PODATKI

25. Części budowlane i niebudowlane kolejki linowej a podatek od nieruchomości Jacek Budziszewski
26. Funkcja użytkowa budynku a stawka podatku od nieruchomości – Jacek Budziszewski

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

27. Podstawa wymiaru składek a wygrane w konkursach – Anna Żarkowska

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

28. Dowody wykorzystane w toku postępowania podatkowego pochodzące z postępowania karnego niezakończonego prawomocnym wyrokiem – Mateusz Wojciechowski
29. Sukcesja podatkowa w przypadku podziału spółki kapitałowej przez wydzielenie z niej zorganizowanej części przedsiębiorstwa wskutek czego powstała nowa spółka kapitałowa – Wojciech Safian
30. Sukcesja uniwersalna a prawo do odliczenia – Mateusz Wojciechowski

O WSPÓŁCZESNOŚCI, HISTORII I DNIACH PRZYSZŁYCH
(Dział publicystyczny)

31. Szkice polsko – rosyjskie: czy Prezydent Putin jest antykomunistą?

 

II. PRZYJAZNY PRZEGLĄD PODATKOWY

III. INSTRUKCJE PODATKOWE
  1. Wzorcowy Regulamin Wewnętrzny dotyczący użytkowania samochodów osobowych oraz innych pojazdów dla potrzeb działalności gospodarczej

IV. OGŁOSZENIE – AUDYT PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
V. OGŁOSZENIE – ABOLICJA ZUS
VI. PROMOCJE WYDAWNICZE
VII. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA


Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa podatkowego uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Uniskiem – Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30 94, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi postępowań uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem Aninowskim – Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60, jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

 

Pejzaż na 22 kwietnia 2014 r.

 

 

 

 

Komentarz nieuczesany – dołek w akcyzie na 10-lecie „wuniowstąpienia”

Są dwa niezależne od siebie światy podatku akcyzowego. Pierwszy, oficjalny, ujęty w statystykach publicznych, tworzą legalni podatnicy współpracujący na co dzień z organami akcyzowymi, chcący się dogadać z władzą. Duzi mają tu wiele do powiedzenia i nie boją się dialogu z celnikami. W zależności od siły i wielkości podmiotu, można tu wiele załatwić, bo przecież faktyczna władza celnika jest niczym nieograniczona: przepisy ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r., czy też ministerialnych rozporządzeń to tylko „wytyczne”, które można – zależnie od humoru – rożnie interpretować. Czym mniejszy, mniej ważny podatnik, tym bardziej uniżenie traktuje on humory urzędniczej władzy, bo na sukces sporów sądowych nie ma co liczyć: sądy administracyjne afirmują poglądy celników, mimo że ani jedni ani drudzy nie zagłębiają się zbytnio w treści spornych przepisów, czego koronnym przykładem jest uznanie za samochód osobowy… karetki reanimacyjnej, bo „ona przecież wozi chorych”. O bezpośrednim stosowaniu dyrektyw czy też wyroków TSUE nie należy myśleć, chyba że idzie o uzasadnienie wrogiej interpretacji stosowanej wobec małych i nieważnych.

Drugi, istniejący równolegle świat tego podatku, tworzy biznes, który „umie” nie płacić jego zobowiązań. Jest on obecny we wszystkich grupach wyrobów akcyzowych. Są tu tylko dwa wyjątki: prawie nie ma rynków nieopodatkowanej energii elektrycznej oraz piwa: to ostatnie przywożone jest w niewielkim zakresie bez podatku jako cichy, w sumie niewielki import zza czeskiej granicy. Na drugim biegunie są wszystkie wyroby węglowe, gdzie nieopodatkowana podaż ma dominujący charakter. Po dwóch latach obowiązywania akcyzy węglowej większość drobnych sprzedawców nawet nie wie, że jest taki podatek, a można kupić (na fakturę!) zarówno krajowy jak i importowany węgiel bez podatku w dowolnych ilościach. Niewiele lepiej jest na rynku wyrobów tytoniowych, alkoholowych i paliw: ostateczne szacunki mówią o 30% udziale nieopodatkowanej sprzedaży, a do jej wzrostu przyczyniły się kolejne bezsensowne podwyżki stawek z początkiem tego roku.

Nie ma co się dziwić, że realnie dochody budżetowe z tego podatku spadają od kilku lat, a w tym roku jest najgorzej w całej jego dwudziestoletniej historii: za pierwszy kwartał budżet otrzymał tylko 13 mld zł, a jak tak dalej pójdzie (dlaczego ma być lepiej?), to 10-lecie akcyzy wspólnotowej a naszym kraju będzie znaczone spadkiem dochodów budżetowych w wysokości 10 mld zł w stosunku do planu na 2014 r. (62 mld zł).

Zresztą nikomu ten stan nie przeszkadza, bo lepiej nękać legalnych sprzedawców oleju opałowego niż podjąć sensu stricte walkę z zorganizowaną przestępczością podatkową, która dysponuje wszystkim: pieniędzmi, wpływami i często „białymi kołnierzykami z renomowanych firm konsultingowych”, którzy obudują papierami każdą transakcję. Co prawda Sąd Najwyższy uznał wyłudzenie akcyzy na podstawie fikcyjnych dokumentów jako przestępstwo prania brudnych pieniędzy, ale czy CBŚ da sobie radę z tak silnym przeciwnikiem?

 

 

Witold Modzelewski

 

Skontaktuj się z naszą redakcją