Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 244 – 28 kwietnia 2014 r

 

 

 

 

 

 

Ubezpieczenie Allianz Doradca

 

AKTUALNOŚCI PODATKOWE

 

 

  • W dniu 15 kwietnia 2014 r. do Sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw – czytaj więcej tekst nr 12, 15 i 29;
  • W dniu 22 kwietnia 2014 r. weszły w życie  ustawy wyrażające zgodę na ratyfikację nowych umów podatkowych, które Polska podpisała w ubiegłym roku z Malezją oraz Liberią. Pierwsza umowa dotyczy unikania podwójnego opodatkowania, a druga – kwestii związanych z wymianą informacji podatkowych. Zapisy umów zaczną obowiązywać jeszcze w tym roku – czytaj więcej tekst nr 16;

Z orzecznictwa NSA i WSA:

  • Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w wyroku z dnia 9 kwietnia 2014 r. (sygn. akt I SA/Sz 100/14) uznał, że urząd skarbowy nie może bez wyjaśnienia wszystkich aspektów sprawy nałożyć karnej stawki podatku od pieniędzy przekazanych podatnikowi przez małżonkę – czytaj więcej tekst nr 21;

 

  • Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach z dnia 5 marca 2014 r., sygn. akt I SA/Gl 1008/13, stwierdził że milczenie ustawodawcy co do opodatkowania danego stanu faktycznego, niezależnie od tego czy zamierzone, czy wynikające z błędu, stanowi obszar wolny od opodatkowania – czytaj więcej tekst nr 14;
  • Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w wyroku z dnia 15 stycznia 2014 r., (sygn. akt: I SA/Bd 940/13), rozstrzygnął kwestię dotyczącą ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym w zakresie zwolnienia od opodatkowania zakupionego paliwa lotniczego – czytaj więcej tekst nr 9;

 

 

Spis treści:

Komentarz nieuczesany –  dekada optymalizacji podatkowej.

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Podatników czeka kolejna nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług – Barbara Głowacka
2. Możliwość wystawienia faktury korygującej do faktury pierwotnej, w stosunku do której od momentu wystawienia upłynęło 5 lat – Piotr Wesołowski
3. Czy  po 1 stycznia 2014 r. zamieszcza się na fakturze informację  o „miesiącu sprzedaży”? – Barbara Głowacka
4. Sprzedaż książek używanych przez bibliotekę nie korzysta ze zwolnienia z podatku od towarów i usług  – Piotr Zyśk
5. Zakazy dotyczące pojazdów samochodowych – papierowy tygrys – Prof. dr hab. Witold Modzelewski
6. Moment rozliczenia faktury korygującej w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów – Piotr Wesołowski

PODATEK AKCYZOWY

7. Brak zwolnienia nabywanych wyrobów gazowych przez muzeum – Marek Zagórski
8. Gaz ziemny zużywany do hodowli drobiu – Marek Zagórski
9. WSA: – pozytywne zwolnienie przysługuje tylko od paliwa lotniczego zużywanego do świadczenia odpłatnych usług lotniczych – Marek Zagórski

PODATKI DOCHODOWE

10. Skutki podatkowe likwidacji spółki dla jej wspólnika – Andrzej Łukiańczuk
11. Skutki podatkowe nabycia udziału w nieruchomości przez spółkę – Mateusz Wojciechowski
12. Opodatkowanie zagranicznych spółek kontrolowanych od dnia 1 stycznia 2015 r. – Wojciech Safian
13. Obowiązek korekty kosztów w przypadku braku terminu płatności – Andrzej Łukiańczuk
14. Milczenie ustawodawcy stanowi obszar wolny od opodatkowania – Malwina Sik
15. Definicja spółki zagranicznej oraz zagranicznej spółki kontrolowanej od dnia 1 stycznia 2015 r. – Wojciech Safian
16. Porozumienie z Liberią i Malezją – Malwina Sik
17. Jak ustalić wartość początkową prawa wieczystego użytkowania gruntu nabytego w sposób pierwotny? – Andrzej Łukiańczuk
18. Moment powstania przychodu z tytułu sprzedaży bonów podarunkowych – Piotr Wesołowski
19. Spadkobierca nie może pomniejszyć kwoty uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości – Malwina Sik
20. Emisja obligacji a powstanie przychodu oraz wykup obligacji a koszty uzyskania przychodów – Mateusz Wojciechowski

 

INNE PODATKI

21. Przelew pieniężny między małżonkami nie musi być darowizną – Piotr Zyśk
22. Powiększenie rodziny nie warunkuje skorzystania ze zwolnienia z podatku od sprzedaży odziedziczonej nieruchomości – Piotr Zyśk

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

23. Pracownik a podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne – Jacek Budziszewski
24. Działalność wykonywana osobiście a składki ZUS – Anna Żarkowska

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

25. Nawiązanie stosunku pracy  – aspekt prawny – Jacek Budziszewski
26. Elementy istotne umowy zlecenia – Anna Żarkowska
27. Metolodologia obliczania wynagrodzenia urlopowego – Jacek Budziszewski
28. Zakład pracy jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych Anna Żarkowska
29. Sankcje w kodeksie karnym skarbowym za niezłożenie sprawozdania finansowego – Wojciech Safian
30. Orzeczenie interpretacyjne TK jako podstawa do żądania nadpłaty podatku – Mateusz Wojciechowski

O WSPÓŁCZESNOŚCI, HISTORII I DNIACH PRZYSZŁYCH
31. (Dział publicystyczny)

31. Szkice polsko – rosyjskie: czy może istnieć dłużej niż kilka lat proniemiecki rząd na Ukrainie?

 

II. PRZYJAZNY PRZEGLĄD PODATKOWY

III. INSTRUKCJE PODATKOWE
  1. Wzorcowy Regulamin Wewnętrzny dotyczący użytkowania samochodów osobowych oraz innych pojazdów dla potrzeb działalności gospodarczej

IV. OGŁOSZENIE – AUDYT PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
V. OGŁOSZENIE – ABOLICJA ZUS
VI. PROMOCJE WYDAWNICZE
VII. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA


Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa podatkowego uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Uniskiem – Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30 94, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi postępowań uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem Aninowskim – Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60, jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

Pejzaż na 28 kwietnia 2014 r.

 

 

 

 

Komentarz nieuczesany – dekada optymalizacji podatkowej.

Za kilka dni, 1 maja 2014 r. będziemy obchodzić dziesięciolecie naszego członkowstwa w Unii Europejskiej. Nastał czas radości z osiągniętych sukcesów, podsumowania kwot, które wydaliśmy z brukselskiej kasy, liczenie tego, co w tym czasie wzrosło i „przeżywania dreszczy” razem z panią „wicepremierzycą i ministrą”. Trzeba taktownie przemilczeć wszystkie – oczywiście nieistotne – porażki tego okresu, bo celebra musi mieć niezmącenie optymistyczny charakter. Zresztą czy były jakieś porażki? Że wyjechało za chlebem kilka pokoleń młodych Polaków, którzy już tu nigdy nie wrócą? Ależ to jest sukces! Jedna z nieistniejących już partii (Unia Wolności) była programową orędowniczką „pracy dla Polaków w Unii Europejskiej”, bo przecież wiadomo, że spuścizna gospodarcza po jej przewodniczącym (ciekawe, czy ktoś pamięta jego nazwisko) pracy tu raczej nie daje. Zresztą często słyszę od tzw. zwykłych ludzi, że gdyby nie wyjazd tych milionów, mielibyśmy tu w Warszawie nasz Majdan. Nie sposób odrzucić tej tezy. Sukcesem jest również bezprecedensowy wzrost długu publicznego (największy w historii Polski, a jego wielkość nominalna uległa podwojeniu, a realna potrojeniu), bo dzięki temu żyjemy na cudzy koszt, czyli tak jak na bogatym Zachodzie. Kto utrzymuje się ze swojej krwawicy jest biedny i takim pozostanie. Ten, kto żyje z cudzych pieniędzy – kwitnie, bo jest z istoty bogatszy, czego najlepszym dowodem są wszystkie „wysokorozwinięte państwa Zachodnie”, ze Stanami Zjednoczonymi na czele. W tym dziesięcioleciu również nastąpił największy rozkwit biznesu podatkowego, międzynarodowe firmy doradcze piszą ustawy podatkowe, doradzają rządowi oraz ministrom i zapewniają bogatym podatnikom „oszczędności podatkowe” na nieznaną dotąd skalę. Kwoty bezzwrotnie utraconych w tym czasie dochodów budżetowych szacuje się na ponad 100 mld zł, a udział podatków w PKB jest już najniższy w historii. Czyli „więcej pieniędzy zostało w kieszeni podatników”. Komu to głównie zawdzięczamy? Jest tu osoba szczególnie zasłużona, bo aż sześć lat piastowała tekę szefa resortu finansów. Dlatego owe dziesięć lat można słusznie uznać za „dekadę Rostowskiego”. Teraz czas na nagrody i odznaczenia, a my łączyć się będziemy w radości obchodzenia tak ważnej uroczystości.

 
Witold Modzelewski

 

Skontaktuj się z naszą redakcją