Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 245 – 5 maja 2014 r

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubezpieczenie Allianz Doradca

 

 

AKTUALNOŚCI PODATKOWE

 

  • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, który trafił do Sejmu 15 kwietnia 2014 r., przewiduje doprecyzowanie przepisów dotyczących opodatkowania odsetek od lokat bankowych, tworzonych przy rachunkach firmowych – czytaj więcej tekst nr 16;
  • W dniu 24 kwietnia 2014 r. Senat zgłosił poprawki do ustawy dotyczącej tzw. drugiej transzy deregulacji zawodów. Niestety zgłoszone przez Senat poprawki dotyczące deregulacji doradztwa podatkowego mają jedynie charakter redakcyjny i służą uściśleniu przepisów i wyeliminowaniu wątpliwości interpretacyjnych – czytaj więcej tekst nr 22;

Z orzecznictwa NSA i WSA:

  • Wojewódzki Sąd Administracyjnego w Gdańsku (sygn. akt I SA/Gd 177/14) uwzględnił skargę Podatniczki, której fiskus odmówił przywrócenia terminu do wniesienia odwołania, a która podniosła że jej pełnomocnik był w stanie depresji prowadząc jej sprawy – czytaj więcej tekst nr 24.

 

 

 

Spis treści:

Komentarz nieuczesany10 lat wspólnotowego podatku od towarów i usług – najważniejsze wnioski.

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Do kiedy  można wystawić fakturę korygującą? – Barbara Głowacka
2. Sprzedaż wysyłkowa a rozliczenie opłat pocztowych – Piotr Wesołowski
3. Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu wpłat na mieszkaniowy rachunek powierniczy – Wojciech Safian
4. Pełne odliczenie podatku od towarów i usług w przypadku najmu samochodu przed dniem 1 stycznia 2014 r. – Mateusz Wojciechowski
5. Dziesięciolecie wspólnotowej wersji podatku od towarów i usług – podstawowe informacje – prof. dr hab. Witold Modzelewski
6. Wystawiania zbiorczych faktur korygujących dokumentujących przyznane rabaty – Piotr Wesołowski
7. Odwrotne obciążenie w przypadku usług kompleksowych – Wojciech Safian
8. Moment powstania obowiązku podatkowego dla usług transportowych – Piotr Wesołowski

PODATEK AKCYZOWY

9. Dziesięciolecie wspólnotowej wersji podatku akcyzowego (podstawowe informacje) – prof. dr hab. Witold Modzelewski

10. Spółdzielnia mieszkaniowa nie korzysta ze zwolnienia z akcyzy, gdy zużywa gaz do ogrzewania pomieszczeń administracyjnych – Piotr Zyśk

PODATKI DOCHODOWE

11. Odszkodowania za zniszczone mienie pracownika – Anna Żarkowska
12. Do jakiego źródła przychodów należy zaliczyć przychód z akcji fantomowych? – Andrzej Łukiańczuk
13. Cechy nieodpłatnych świadczeń na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych – Anna Żarkowska
14. Moment zaliczenia wydatków dewelopera na usługi jako koszty uzyskania przychodów – Mateusz Wojciechowski
15. Czy instrukcja może stanowić wartość niematerialna i prawną? – Andrzej Łukiańczuk
16. Rządowy projekt zmian dotyczący opodatkowania odsetek od lokat – Piotr Zyśk
17. Czy przekazanie bonu towarowego na rzecz byłego pracownika spółki powiązanej stanowi dla tej osoby przychód? – Wojciech Safian
18. Potrącenie jako sposób na uniknięcie korekty kosztów uzyskania przychodów – Andrzej Łukiańczuk
19. Wycena udziałów i akcji a koszty uzyskania przychodów – Jacek Budziszewski
20. Wydatki na przegląd klasy statku jako koszty uzyskania przychodów – Anna Żarkowska

INNE PODATKI

21. Udzielenie pożyczki przez podmiot z Wielkiej Brytanii nie będzie podlegało opodatkowaniu PCC – Piotr Zyśk

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

22. Senat zgłosił poprawki do ustawy o deregulacji niektórych zawodów – Marek Zagórski
23. Odsetki od nieterminowo wypłacanych wynagrodzeń – Jacek Budziszewski
24. Przywrócenie terminu odwołania – Barbara Głowacka
25. Wartość wkładu niepieniężnego wniesionego do spółki osobowej na Malcie – Jacek Budziszewski
26. Podmioty odpowiedzialne z tytułu przestępstwa skarbowego związanego z obowiązkiem złożenia informacji VAT-26 – Mateusz Wojciechowski

O WSPÓŁCZESNOŚCI, HISTORII I DNIACH PRZYSZŁYCH
(Dział publicystyczny)

27. Szkice polsko – rosyjskie: cztery najważniejsze błędy w stosunkach polsko-rosyjskich XIX i XX wieku.

 

II. PRZYJAZNY PRZEGLĄD PODATKOWY

III. INSTRUKCJE PODATKOWE
  1. Wzorcowy Regulamin Wewnętrzny dotyczący użytkowania samochodów osobowych oraz innych pojazdów dla potrzeb działalności gospodarczej

IV. OGŁOSZENIE – AUDYT PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
V. OGŁOSZENIE – ABOLICJA ZUS
VI. PROMOCJE WYDAWNICZE
VII. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA


Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa podatkowego uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Uniskiem – Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30 94, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi postępowań uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem Aninowskim – Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60, jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

Pejzaż na 5 maja 2014 r.

 

 

 

Komentarz nieuczesany -10 lat wspólnotowego podatku od towarów i usług – najważniejsze wnioski.

 

Mijające 10 lat wspólnotowej wersji podatku od towarów i usług, znaczone największym w historii spadkiem dochodów z tego podatku (w marcu 2014 r. wpłynęło netto tylko 6 mld zł), uzasadnia pytanie, co jest najistotniejszą przyczyną następującego od pięciu lat obniżenia efektywności fiskalnej tego podatku. Sądzę, że kluczową datą był rok 2009, gdy zupełnie realistycznie zaplanowane dochody w wysokości 119 mld zł były o 20 mld zł niższe (99 mld). Oficjalni i półoficjalni ściemniacze, z ówczesnym ministrem finansów na czele (czy ktoś pamięta jego nazwisko?) twierdzili, że było to wynikiem jakiegoś „kryzysu finansowego”, mimo że jednym tchem mówiono, że u nas „żadnego kryzysu nie było”, a Polska również wtedy była „zieloną wyspą”. Czy od tego roku zaczął agresywnie działać – odnosząc wielkie sukcesy – biznes optymalizacyjny, czy też coś „pękło w systemie”? W mojej ocenie przyczyny leżą po stronie ustawodawcy, który uchylił wówczas w art. 109 ustawy o podatku od towarów i usług tzw. sankcję, czyli dodatkowe zobowiązanie podatkowe z tytułu zaniżenia zobowiązania podatkowego lub zawyżenia odliczenia (zwrotu). Przypomnę, że wyniosła ona 30% zaniżenia (zawyżenia), czyniąc nieopłacalnym ekonomicznie tego rodzaju praktyki. W tym samym czasie oprocentowanie zaległości podatkowych ukształtowało się na poziomie niższym niż koszt kredytu bankowego, co przy likwidacji owej sankcji spowodowało, że niepłacenie tego podatku stało się najtańszym i praktycznie w pełni dostępnym źródłem finansowania.

Dopiero później – w latach 2010-2013 na szeroką skalę rozwinął się biznes optymalizacyjny, który przekonał dziesiątki tysięcy podatników, że można bezkarnie uchylać się od opodatkowania i wyłudzać zwroty tego podatku. Powiązanie „biznesu optymalizacyjnego” z władzą (największy „operator” tych usług rozdawał wraz z ówczesnym wiceministrem finansów do spraw podatków nagrody dla najlepszych – ich zdaniem – podatników) gwarantowały bezkarność tego rodzaju działań, a kwoty wyłudzenia zwrotów sięgały już wielu miliardów złotych. Kulminacyjnym punktem tej współpracy było załatwienie faktycznego zwolnienia z tego podatku branży stalowej, metali kolorowych, surowców wtórnych i odpadów (od dnia 1 października 2014 r.).

Nie wiem, czy ten podatek jest jeszcze do uratowania, choć dziś w pierwszym szeregu broni go ABW i CBŚ. Ciekawe, czy ktoś kiedyś rozliczy twórców wspomnianych wyżej przepisów, dzięki którym międzynarodowy biznes doradczy naciągnął nasz kraj na co najmniej kilkanaście miliardów złotych? Być może chyba nie będzie trzeba czekać do nowych wyborów.

Na koniec pytanie do firmy, która publicznie chwali się, że załatwiła nową treść załącznika nr 11 do tej ustawy: czy, a jeśli tak, to ile wynosiło wasze wynagrodzenie? Budżet straci przez to w tym roku co najmniej 10 mld zł.

Witold Modzelewski

 

Szkolenie Podatki 2014

 

Skontaktuj się z naszą redakcją